Utvecklingspolitik och livsmedelstrygghet

 

Enheten för internationella frågor samordnar frågor som gäller utvecklingspolitiken och livsmedelstryggheten vid Jord- och skogsbruksministeriet. Aktuella teman under 2015 är förhandlingar mellan regeringarna om de globala utvecklingsmålen (Post2015) efter 2015. Utrikesministeriet samordnar Finlands förhandlingar.

År 2013 färdigställdes slutrapporten för pilotprojektet om globalt tryggade livsmedelsförsörjning som samordnas av Utrikesministeriet som en del av genomförandet av det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet.

Utrikesministeriet: Hållbar utveckling

Närmare upplysningar: Konsultativ tjänsteman Anna Santala, tfn 0295162418