Europeiska rådet

Europeiska rådet fastställer den allmänna riktningen och prioriteterna för Europeiska unionens politik. Det ger unionen nödvändiga stimulanser för utveckling och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna och tyngdpunkterna, men är inte lagstiftare. Europeiska rådet godkänner också en "strategisk agenda" med prioriterade områden för EU:s åtgärder och fokus på längre sikt.

Till Europeiska rådet hör medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samt europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande. Även den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik deltar i arbetet.

Europeiska rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Ordföranden kan sammankalla ett extra möte i Europeiska rådet, om situationen så kräver.

På andra webbplatser

Europeiska rådet