EU:s bilaterala frihandelsavtal

EU har bilaterala frihandelsavtal med flera länder. Dessutom pågår förhandlingar om flera nya avtal. Avtalen är olika till sin omfattning, men särskilt de nyare handelsavtalen omfattar förutom den traditionella varu- och tjänstehandeln också ett brett utbud av teman inom handel.

Befrielse av jordbrukshandeln är en central fråga i nästan alla avtal och förhandlingsprocesser. Med jordbruk och livsmedel förknippas också delar som gäller hälso- och växthälsoåtgärder i avtalen samt förhandlingar för skydd av geografiska beteckningar. Med avvikelse från förhandlingar som förs i WTO är syftet med de bilaterala handelsavtalen inte att komma överens om frågor om jordbruksstöd.

De centralaste pågående förhandlingarna förs om TTIP-avtalet mellan EU och USA. Förhandlingarna inleddes i juni 2013. Målet med förhandlingarna är en ambitiös, omfattande och ömsesidig befrielse av handeln mellan länderna. Målet är också att förhandla om hälso- och växthälsoåtgärder (SPS).

Det allmänna ansvaret för handelspolitiken och de bilaterala avtalen ligger på Utrikesministeriet och för EU förs handlingar av kommissionen. Jord- och skogsbruksministeriet deltar aktivt i beredningen av avtalen särskilt i frågor som gäller jordbruket och SPS-frågorna.

 

På andra webbplatser

EU:s kommissions handelshuvudavdelnings webbplats

EU:s kommissions handelshuvudavdelning: länder och regioner

 

Närmare upplysningar: Överinspektör Markus Schulman, tfn 0295 16 2475