Främmande rovdjursprojekt garanterar häckningsfrid till fåglar

Syftet med delprojektet Haahka är att ge fåglarna häckningsfrid.

I miljöministeriets Helmi-program restaureras under denna regeringsperiod 80 värdefulla fågelsjöar i skyddsområden. På största delen av dessa behövs ett kontinuerligt fungerande system för att eliminera rovdjur av främmande ursprung. Vissa områden är statens skyddsområden, men en del är privata.

Systemet förutsätter ett omfattande samarbete mellan Forststyrelsens naturtjänster, NTM-centralerna, viltcentralen och jaktvårdsföreningarna.

Det har tagits fram planer som går ut på kontinuerlig lokal jakt med perioder av en intensivare jakt som sköts av yrkesmässiga jägare. 

Projektet fokuserar särskilt på att eliminera  främmande rovdjur, mink och mårdhund, i fåglarnas häckningsområde.

Finlands viltcentral har huvudansvaret för projektet, andra aktörer är Natur- och viltvårdsstiftelsen, Skärgårdsnaturens vård- och skyddsförening samt bland annat Pargas Jaktvårdsförening rf.