Dokument och rapporter

Strategidokumentet

Nationella skogsstrategin 2035

Bakgrundsrapporter för beredningen av den nationella skogsstrategin

 

Presentationsmaterial för den nationella skogsstrategin 2035

Allmän presentation om den Nationella Skogstrategin 2035