Årligt seminarium

Forskningsprogrammet ordnar varje år ett endagsseminarium för att informera om de forskningsresultat som programmet producerar och för att öka interaktionen med förvaltningen och forskarna.

Det nästa seminariet den 7 februari 2018.

Det första årliga seminariet hölls i Ständerhuset i Helsingfors den 15 februari 2017. På seminariet presenterade de MATO-forskningsprojekt som redan kommit igång sina mål och hittills uppnådda resultat. Dessutom informerades om ämnesområdena i MAKERA-projektansökan våren 2017 och om hur ansökan går till i praktiken.

Alla presentationer under seminariet kan laddas ner som PDF-filer (presentationerna är på finska):

De årliga seminariernas program och föredrag kommer att arkiveras på denna webbsida där de kan laddas ner.