Fångstplatser

Gränsälvsöverenskommelse mellan Finland och Sverige

Fiskestadga för Torneälvens fiskeområde, bilaga 2: Fångstplatser

De ändringar som i enlighet med 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde gjorts i bilaga 2 har skrivits med kursiv (senaste uppdatering: juni 2016).

 

BILAGA

Fångstplatser

Håv

 

 

Vaarankoski

Vojakkala by

Övre Vojakkala bys samfällighetsförening/
delägarlag

Kukkolaforsen

Kukkola by

Kukkolas samfällighetsförening/
delägarlag

Kukkolas sikfiskeförening

 

Kukkola 6:12

Lahti

 

Kukkola 80:1

Saukkola Ohtonen

Matkakoski

Korpikylä

 

Korpikyläs delägarlag

Matkakoski sikfiskeförening

Vuennonkoski

Vitsaniemis by

Pekanpääs fiskelag

Vitsaniemis fiskeförening

Flytnät och kullenät

 

 

Mustasaari

Karungis by

Karungis delägarlag/

Karungis traditionsfiskares andels
lag

Karungis fiskeförening

Järviväylä

Karungis by

Karungis delägarlag/

Karungis traditionsfiskares andels
lag

Karungis fiskeförening

Matkakoski

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Tuoheanlahti

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Kultaniitty

Puittamonsaari

Pekanpää

Pekanpääs fiskelag

Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi- fiskeförening

Pukulmi

Bockholmen

Kainuunkylä

Kainuunkyläs fiskelag

Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi- fiskeförening

Tulkkila

Armassaari

Armassaari fiskelag

Laurinhieta

Nuotioranta

Nuotioranta fiskelag

Luppios laxfiskeförening

Karjosaari

Alkkula

Alkkula fiskelag

Ruskolas fiskeförening

Vasikkasaari

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliö fiskelag

Hannukkala

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliö fiskelag

Kauvosaari

Kauliranta

Kauliranta fiskelag

Koulunapaja

Kauliranta

Kauliranta fiskelag

Juoksenki

Juoksengin kylä

Juoksenki fiskelag

Niemi-Saloniemi fiskelag

Juoksengi Pia delägarlag

Juoksengi

 

Juoksengi skifteslags samhällighetsförening

Kärsänkin-Kulleapaja

Kuivakangas

Kuivakangas skifteslags samhällighetsförening Kuivakankhaan kalastuskunta