Dataskydd

 

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Specialsakkunnig Jaana Merta
Jord- och skogsbruksministeriet, informations- och forskningsenheten 
tietosuojavastava(a)gov.fi

Personuppgiftsansvarig

Jord- och skogsbruksministeriet, PB 23, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: registratorskontoret.jsm(a)gov.fi, tfn 0295 16 2200