Dataskydd och behandling av personuppgifter

På de här sidorna redogör vi för vilka personuppgifter vi samlar in i våra tjänster (se ”Behandling av personuppgifter i jord- och skogsbruksministeriets tjänster” längst ner på sidan), vad behandlingen grundar sig på i olika situationer och hur du kan utöva dina dataskyddsrättigheter. Vi behandlar dina personuppgifter endast av grundad anledning för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, utföra en uppgift av allmänt intresse eller med ditt eget samtycke.

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministeriet som sköter tjänsternas innehåll samt av de samarbetspartner som producerar tjänsterna och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera vilka uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna.

 

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Jaana Merta
Jord- och skogsbruksministeriet 
tietosuojavastava(a)gov.fi

Personuppgiftsansvarig

Jord- och skogsbruksministeriet, PB 23, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: registratorskontoret.jsm(a)gov.fi, tfn 0295 16 2200

Jord- och skogsbruksministeriet och de övriga ministerierna är gemensamt personuppgiftsansvariga när de behandlar personuppgifter i statsrådets gemensamma informationssystem.

Dataombudsmannen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland. Mer information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats tietosuoja.fi.

Behandling av personuppgifter i jord- och skogsbruksministeriets tjänster