Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. Till exempel för prenumerationstjänsterna ber vi att få din e-postadress för att kunna skicka meddelanden till dig. I bloggkommentarer ber vi dig ange förutom din e-postadress också ditt namn, som sedan visas i kommentarsfältet. 

Längst ner på denna sida finns en sammanställning av vilka personuppgifter som lagras i de olika tjänsternas register.

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Uppgifter lämnas inte ut utanför tjänsten, till andra system eller till tredje parter. Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES.

Uppgifterna lagras i tjänsten under hela dess livscykel, eller tills du skriftligen ber ministeriet radera uppgifterna eller avslutar prenumerationen via länken i ett e-postmeddelande.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Du kan få dina uppgifter raderade ur våra tjänster eller begränsa behandlingen av dem.

Rätt att kontrollera egna uppgifter

Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att skicka en begäran om information till ministeriets registratorskontor.
Begäran om kontroll av personuppgifter

Rättelse och komplettering av uppgifter

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.

Begränsning av behandlingen av uppgifter

Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.

Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter

Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar.

Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifte

Vid behov kan du anföra besvär eller framställa klagomål hos dataombudsmannen i fråga om behandlingen av dina uppgifter.

Tietosuoja.fi

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

Registrerade personuppgifter

Uppgifter som du själv anger

Uppgifter som du själv anger
Tjänst Registrerade uppgiftertiedot

Prenumeration på nyhetsbrev

e-postadress

Prenumeration på pressmeddelanden
och övrigt aktualitetsmaterial

e-postadress

Bloggkommentarer

e-postadress
namn
organisation

Användning av medietjänsten

e-postadress
för- och efternamn
medborgarskap
födelsedatum
postadress
personkort och dess nummer
mobiltelefonnummer
befattning eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter

Medierepresentanters passerkort till pressrum

e-postadress
för- och efternamn
födelsedatum
mobiltelefonnummer
befattning och/eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter
kontaktpersonens namn
foto

Konkurrensutsättningstjänsten Cloudia

kontaktpersonens namn
kontaktuppgifter till kontaktpersonen
kontaktpersonens yrke eller position
användarens namn
användarens telefonnummer
användarens e-postadress

Resehanteringstjänsten M2

 

resenärens namn
e-postadress
adress
personbeteckning
kontonummer
kostnadsställe

Systemet för hantering av säkerhetsutredningar
och passerrättigheter

 

namn
födelseår
befattning
arbetsgivare
telefonnummer

Bibliotekssystemet PrettyLib

 

namn
födelsedatum
adress
e-postadress
statistikgrupp

Statsrådets nätbokhandel

namn
leveransadress
eventuella faktureringsuppgifter 

Ärendehanteringssystem

namn

Statsrådets kameraövervakningssystem

foto

När du kontaktar oss samlar vi dessutom in följande uppgifter

  • Uppgifter som du har gett oss när du deltagit i evenemang.
  • Respons, brev, begäran om information och handlingar och andra meddelanden som du har skickat.

Webbtjänsterna samlar inte in sådana uppgifter med hjälp av vilka enskilda användare skulle kunna identifieras. Allmän statistik om användningen av webbtjänsterna samlas in och används för att utveckla tjänsterna. Sådan information är nedladdade sidor, tidpunkt, IP-adress samt webbläsare och operativsystem.