Mer information

Susanna Ahlström, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd 0295162436