Skärgårdsklassificering


Skärgårdsklassificeringen är en statistisk och geodatabaserad områdesklassificering som färdigställdes 2022 och som gör det möjligt att följa utvecklingen av olika typer av skärgårdsområden och skärgård på fastlandet.

Finlands skärgårdsområden indelas i fyra områdestyper: inre skärgården (45 %), mellanskärgården (10 %), yttre skärgården (22 %) och skärgård på fastlandet (23 %). Områden som inte hör till skärgårdsområdena har klassificerats som övriga vatten- och fastlandsområden.

I skärgården på fastlandet förekommer på grund av vattnen en splittring som påminner om skärgårdsområdena och därtill hörande olägenheter för tillgängligheten samt en betydande närvaro av vatten. I inre skärgården finns det i regel mer mark än vattenareal eller en fast vägförbindelse från fastlandet till skärgården. I mellanskärgården finns det i regel minst 20 procent av öareal eller en förbindelse till skärgården med skärgårdstrafik (färja, landsvägsfärja, förbindelsefartyg). I yttre skärgården finns det i havsområdena skärgård utan fast vägförbindelse. 

Skärgårdsområdena omfattar 56 434 km2 och 15 % av Finlands areal. I skärgårdsområdena bor 328 017 invånare, av vilka 245 603 bor i inre skärgården, 6892 i mellanskärgården, 1407 i yttre skärgården och 74 115 i skärgård på fastlandet.

Skärgårdsklassificeringen har genomförts med hjälp av statistikrutor på 250 meter som inte beaktar administrativa gränser. Klassificeringen gör det möjligt att kombinera annat material och andra klassificeringar med skärgårdsområdena och följa utvecklingen av olika typer av skärgårdsområden och skärgård på fastlandet.

Skärgårdsklassificeringen har utarbetats av Finlands miljöcentral i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet utifrån Ubigu Oy:s tidigare metod- och materialutveckling.

Mer information

Elina Auri, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162041   E-postadress: