Anpassning inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för åtgärderna för anpassning till klimatförändringar, särskilt inom jordbruket och livsmedelsproduktionen, skogsbruket, vattenhushållningen, fisket och fiskeriet samt ren- och vilthushållningen. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar på nationell nivå till exempel för hanteringen av risker för översvämning och torka samt för förebyggandet av skogsskador och bekämpningen av främmande arter.

Som en del av jord- och skogsbruksministeriets dagliga arbete utförs redan aktivt klimatanpassningsarbete. Dessutom bereder ministeriet en handlingsplan för anpassning till klimatförändringar för sitt eget förvaltningsområde. Målet är att integrera anpassningen i förvaltningsområdets alla sektorer. Den föregående handlingsplanen utarbetades för 2011–2015.

På vår webbplats

Skogen och klimatförändringarna
Lantbrukets klimatprogram 
Vattenärenden vid jord- och skogsbruksministeriet 
Planer för hantering av översvämningsrisker 2022-2027 
Beredskap vid jord- och skogsbruksministeriet (på finska)
Klimatplanen för markanvändningssektorn 
Projektet Fånga kolet (på finska)

Se också

Vieraslajit.fi 
Vatten.fi

Mer information

Kirsi Mäkinen, luonnonvaraneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162104   E-postadress: kirsi.makinen@gov.fi