Reglering av fiske

Målet för Finlands lag om fiske och EU:s gemensamma fiskepolitik är att säkerställa ett hållbart fiske. Europeiska unionens gemensamma fiskepolitik innehåller åtgärder för reglering av kommersiellt fiske i havsområdet. I EU görs detta genom att besluta om fiskemöjligheterna samt ge bestämmelser om annan reglering av fiske såsom regionala och tidsmässiga fiskebegräsningar samt bestämmelser som gäller fiskeredskap. EU:s bestämmelser om reglering av fiske har kompletterats på nationell nivå bl.a. genom att reglera det kommersiella fisket av strömning och vassbuk.

 

Mer information

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162494   E-postadress: