Reglering av fiske

Målet för Finlands lag om fiske och EU:s gemensamma fiskepolitik är att säkerställa ett hållbart fiske. Europeiska unionens gemensamma fiskepolitik innehåller åtgärder för reglering av kommersiellt fiske i havsområdet. I EU görs detta genom att besluta om fiskemöjligheterna samt ge bestämmelser om annan reglering av fiske såsom regionala och tidsmässiga fiskebegräsningar samt bestämmelser som gäller fiskeredskap. EU:s bestämmelser om reglering av fiske har kompletterats på nationell nivå bl.a. genom att reglera det kommersiella fisket av strömning och vassbuk.

 

Mer information

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162494