FI SV EN

Matpolitik

Livsmedelspolitiken skapar förutsättningar för den inhemska primärproduktionens konkurrensförmåga och mångfalden, livsmedelssäkerheten, tryggandet av försörjningsberedskapen samt livsmedelsindustrin i landet. Dessutom bidrar det till att främja samhällets välbefinnande, stärka den regionala och lokala livskraften samt uppmuntra företag inom livsmedelsindustrin att förnya och utveckla sin verksamhet. Livsmedelspolitikens mål är en ansvarsfull och hållbar matproduktion och -konsumtion samt ett livsmedelssystem som ger ekonomiskt och socialt välbefinnande. En gemensam livsmedelspolitik stöder utvecklingen av matmedborgarskapet.


Den inhemska matproduktionens konkurrenskraft, ansvarsfullhet, marknads- och konsumentorientering och tillräcklighet med tanke på försörjningsberedskapen bedöms i den livsmedelspolitiska redogörelse som lämnades till riksdagen i februari 2017.
 

Strategier

Mer information

Petri Koskela, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162382   E-postadress: