FI SV

På remiss

***

Begäran om jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2024–2027

Senast 26.6.2024

Ytterligare information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tel. 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2024–2027

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2024–2027

***
Begäran om utlåtande om förordning om jakt på gråsäl 2024-2027

Senast 26.6.2024

Ytterligare information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tel. 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på gråsäl 2024-2027

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2024–2027

***

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2024-2025

Senast 26.6.2024

Ytterligare information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tel. 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2024-2025

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2024—2025
 

***

Begäran om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater

Senast 10.7.2024

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Eero Rautiainen; tel. 0295 162 049 (tills 27.6.2024)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Utkast om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn 
över skyldigheterna och om påföljder enligt EU:s förordning om avskogningsfria produkter 

Senast 22.7.2024

Ytterligare information:

28.5–12.6 Outi Kumpuvaara, lagstiftningsråd, tel. 029 5162 234, outi.kumpuvaara@gov.fi
28.5–20.6 Viktor Harvio, specialsakkunnig, tel. 029 5162 040, viktor.harvio@gov.fi
24.6–5.7 Erno Järvinen, forstråd, enhetschef, tel. 029 5162 150, erno.jarvinen@gov.fi
8.7–17.7 Sanna Koivumäki, konsultativ tjänsteman, tel. 029 5162 437, sanna.koivumaki@gov.fi
18.7–22.7 Josefiina Tiainen, sakkunnig, tel. 029 5162 317, josefiina.tiainen@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn 
över skyldigheterna och om påföljder enligt EU:s förordning om avskogningsfria produkter 

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsyn över skyldigheterna och om påföljder enligt EU:s förordning om avskogningsfria produkter samt till lag om ändring 
av 1 § i lagen om verkställighet av böter

***

Begäran om utlåtande om förslaget till åtgärder som förbättrar försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen/Lausuntopyyntö ehdotuksesta kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä

Senast 27.6.2024

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Timo Halonen; tel. 0295 162 411
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om förslaget till åtgärder som förbättrar försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordningar om ändring rörande 2 §, 4 § och 5 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

Senast 18.6.2024

Ytterligare information:
Vilt- och fiskeråd, Vesa Ruusila, tfn. 029 516 2051, fornamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordningar om ändring rörande 2 §, 4 § och 5 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

Utkast till statsrådets förordning 
Utkast till statsrådets förordning (på finska)
Utkast tilla promemoria (på finska)

***

Begäran om utlåtande om ändring av 12 § i statsrådets förordning om fiske

Senast 6.6.2024

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Orian Bondestam; tel. 0295 16 2494
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av 12 § i statsrådets förordning om fiske
Promemoria
Utkast till statsrådets förordning 
Forskningsrapport (utkast som ska kompletteras, på finska)

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av bilagan till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023

Senast 15.5.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn. 02951 62215 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av bilagan till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av bilagan till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023

Utkastet till statsrådets förordning ändring av bilagan till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om hästars välfärd

Senast: 12.6.2024

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Kirsti Huovinen, tfn. 0295 16 2182
e-post: förman.eftermangov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2024–2025

Senast 22.5.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 16 2416
lagstiftningsråd Jukka Ränkimies, tfn. 0295 16 2488 (juridiska frågor)
​​​​​e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2024–2025

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2024–2025 (på finska)

Utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2024–2025

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Senast 6.5.2024

Ytterligare information:
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn. 02951 62304
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

* * *

Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur

Senast 8.5.2024

Ytterligare information: 
specialsakkunnig Susanna Ahlström, tfn. 02951 62436
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur

Promemoria (på finska) om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur

Utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter

Senast 22.5.2024

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Karin Cederlöf; tel. 0295 16 2063
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023

Senast 6.5.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248 
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn. 02951 62138
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2024

Senast 3.6.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 (inte träffbar 10.4., 16.4., 8.5.-15.5. och 21.5.-28.5)
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193 (inte träffbar 29.4.-30.4.) 
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2024

Promemoria om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2024

Utkast om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2024

* * *

Förnyelse av livsmedelsmarknadslagstiftningen

Senast: 17.5.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 162 416,
lagstiftningsråd Aku-Petteri Korhonen, tfn. 0295 162 325,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om anmälan om fångst i fritidsfiske

Senast 17.5.2024

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn. 0295 16 2404
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi 

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om anmälan om fångst i fritidsfiske
Utkast till statsrådets förordning
Promemoria (på finska)
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Senast 8.5.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 (inte träffbar 10.4.)
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om införande av lagstiftningen om bostadsdatasystemet

Senast 3.5.2024

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Timo-Ville Nieminen, tfn 02951 62379
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om införande av lagstiftningen om bostadsdatasystemet (på finska)

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om införande av lagstiftningen om bostadsdatasystemet (propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag)

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om inrättande av Polcirkelns strövområde

Senast 22.4.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Ville Schildt, tfn 0295 16 2190

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om inrättande av Polcirkelns strövområde

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets beslut om inrättande av Polcirkelns strövområde (på finska)

Utkast till förordning om inrättande av Polcirkelns strövområde


* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd

Senast 22.4.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248 
konsultativ tjänsteman Mirja Kiviranta, tfn. 02951 62352 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets 
förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 
och vissa andra stöd

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets 
förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 
och vissa andra stöd

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel

Senast 22.4.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248 
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027

Senast 12.4.2024

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Saana Tarhanen, tfn 0295 162 036, förnamn.efternamn@gov.fi
Specialsakkunnig Minna Uusimäki, tfn 0295 162 284, förnamn.efternamn@gov.fi
Konsultativ tjänsteman Timo Halonen, tfn 0295 162 411, förnamn.efternamn@gov.fi
Specialsakkunnig Antony Starr, tfn 0295 162 106, förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027

Promemoria

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden

Senast 8.4.2024

Ytterligare information:
specialsakkunnig Laura Latvakoski, tfn 0295 162 054
lagstiftningsråd Markus Lounela, tfn 0295 162 052
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden (på finska)

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden

***

Begäran om utlåtande om ändring av förordningen om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Senast 19.4.2024

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Orian Bondestam; tel. 0295 16 2494
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av förordningen om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
Promemoria
Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av 11 § i
statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till
jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Senast 18.3.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Riikka Knaapi, tfn 0295 16 2001

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av 11 § i
statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till
jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av 11 § i
statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till
jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av 11 § i statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd

Senast 18.3.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
konsultativ tjänsteman Riikka Knaapi, tfn 0295 16 2001
konsultativ tjänsteman Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2024/2025

Senast 15.4.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn. 02951 62215 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2024/2025

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2024/2025

Utkast till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2024/2025

 * * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Senast 5.3.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193  
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Utkast till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitik 

Senast 18.3.2024

Ytterligare information:
Lagstiftningsråd Maija Mela; tel. 0295 16 2249
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition med förslag till riksdagen till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiklag

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2024 för biodling enligt antalet bisamhällen

Senast 15.2.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn. 02951 62215 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2024 för biodling enligt antalet bisamhällen

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2024 för biodling enligt antalet bisamhällen

Utkast till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2024 för biodling enligt antalet bisamhällen

* * *

Begäran om utlåtande om
- utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket
- utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar


Senast 29.2.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Sanna Koivumäki, tfn. 02951 62437 
lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tfn 0295 16 2153 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande ändringar statsrådets förordningar 2024

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturstöd för renhus-hållning och naturnäringar

Muistio Vna muutosasetus maatalouden rakennetukeen

Muistio polura VNa vähennykset

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2024

Senast 29.1.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska,  tfn. 02951 62248 
konsultativ tjänsteman Heini Lehtosalo, tfn. 02951 62057
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 02951 62356
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2024

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2024

Utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2024

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 5 och 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

Senast 29.1.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 5 och 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

Promemoria och utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 och 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

* * *

Begärän om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om bostadsdatasystemet

Senast 9.2.2024

Ytterligare information:
lagstifningsråd Timo-Ville Nieminen, tlf 0295 162 379
projekchef Paavo Häikiö, tlf 0295 162 009
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet med Norge om en ändring av fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag samt lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Senast 15.1.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tel. 0295 162 152 (på plats fr.o.m. 3.1.2024) 
regeringssekreterare Irena Pirhonen tel. 0295 162 069 (på plats fr.o.m. 2.1.2024)
sakkunnig Sari Järvelä, tel. 0295 162 315 (på plats fr.o.m. 3.1.2024)
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande (på finska)
Utkast till regeringens proposition
Fiskestadga för Tana älvs vattendrag (på svenska)
Fiskestadga för Tana älvs vattendrag (på finska)
Fiskestadga för Tana älvs vattendrag (på nordsamiska)


* * *

Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av broilrar

Senast 19.1.2024

Ytterligare information:
specialsakkunnig Susanna Ahlström, tfn. 029 516 2436
förnamn.efternamn@gov.fi

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av broilrar

Memorandum (på finska)

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Senast 16.1.2024

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Jukka Ränkimies tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker (på finska)

Utkast om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

 

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av om ändring av statsrådets förordning om stöd för biodling

Senast 16.1.2024

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Jukka Ränkimies tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av om ändring av statsrådets förordning om stöd för biodling

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av om ändring av statsrådets förordning om stöd för biodling (på finska)

Utkast om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av om ändring av statsrådets förordning om stöd för biodling

***

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av veterinärvårdslagen

Senast 31.1.2024

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 02951 62361
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av veterinärvårdslagen

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av veterinärvårdslagen

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investerinsstöd för gårdsbruk

Senast 26.1.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Sanna Koivumäki, tfn. 02951 62437 
lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tfn 0295 16 2153 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investerinsstöd för gårdsbruk

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investerinsstöd för gårdsbruk

Bilaga om ändring: Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investerinsstöd för gårdsbruk

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbrukssröd 2024

Senast 26.1.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbrukssröd 2024

Promemoria om utlåtande om statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbrukssröd 2024

Utkast om utlåtande om statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbrukssröd 2024

* * * 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Senast 8.1.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Utkast om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- coh skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stös till jordbruket och trädgårdsodlingen 2024

Senast 9.1.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- coh skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stös till jordbruket och trädgårdsodlingen 2024

Promemoria om utlåtande om utkastet till jord- coh skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stös till jordbruket och trädgårdsodlingen 2024

Utkast om utlåtande om utkastet till jord- coh skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stös till jordbruket och trädgårdsodlingen 2024

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen

Senast 19.1.2024

Ytterligare information:
Lagstiftningsråd Teemu Nikula; tel. 0295 16 2055
Sakkunnig Ida Anomaa; tel. 0295 16 2364
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen  
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2024 mellan fastslandsfinland och landskapet Åland


Senast 12.12.2023


Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Orian Bondestam; tel. 0295 16 2494
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande

Beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2024 mellan fastslandsfinland och landskapet Åland
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätningsnämnden åren 2024 och 2025

Senast 8.12.2023

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Kaisa Pirkola; tel. 0295 16 2350
Regeringssekreterare Karin Cederlöf; tel. 0295 16 2063
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande
Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätningsnämnden åren 2024 och 2025
Utkast till promemoria (på finska)
 

* * *

Begäran om utlåtande om ett utkast till en ny paragraf i ett förslag till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa av subtyp H5 hos pälsdjur

Senast 23.11.2023

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn. 029 516 2361, 
förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ett utkast till en ny paragraf i ett förslag till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa av subtyp H5 hos pälsdjur

Utkast till en ny 6 § i ett förslag till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa av subtyp H5 hos pälsdjur

Memorandum
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förording om avgiftsbelagda prestationer för veterinärläkare

Senast 13.12.2023

Mer information: specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn 0295 162 115
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023

Senast 9.1.2024

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn. 02951 62215 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023

Utkast om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur 

Senast 3.12.2023

Ytterligare information:
specialsakkunig Tiina Pullola, tfn. 029 516 2108, 
specialsakkunnig Susanna Ahlström, tfn. 029 516 2436
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur

Utkast till statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur

Promemoria om utkast till statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur 
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om
försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa från vilda djur till
pälsdjur

Senast 15.12.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Tiina Juselius, tfn. 029 516 2103

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om
försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa från vilda djur till
pälsdjur

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa från vilda djur till pälsdjur

Promemoria om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om
försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa från vilda djur till
pälsdjur


* * *

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2024

Senast 27.12.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193  
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2024

Promemoria om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2024

Utkast om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2024

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om nordligt stöd 2024

Senast 7.12.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193 
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om nordligt stöd 2024

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om nordligt stöd 2024

Utkast om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om nordligt stöd 2024

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 8 § i statsrådets förordning (184/2020) om tidsbestämt understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsäls-hanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling

Senast 15.12.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, puh. 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av 8 § i statsrådets förordning (184/2020) om tidsbestämt understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsäls-hanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling

Statsrådet förordning om ändring av 8 § I statsrådets förordning om tidsbestämt understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling

* * *

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på varg 2023-2024

Senast 1.12.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på varg 2023-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2023–2024
 

* * *

Begäran om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2024

Senast 1.12.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193 
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2024

Promemoria om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2024

Utkast om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2024

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2024

Senast 29.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn. 02951 62215 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2024

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2024

Utkast till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2024

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

Senast 29.11.2023

Ytterligande information:

specialsakkunnig (juridiska frågor) Petriina Wäre, tfn 0295 162 115
och specialsakkunnig, Marjatta Koskinen, tfn 0295 162 114
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om miljöersättning

Senast 13.12.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om miljöersättning

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om miljöersättning

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om miljöersättning

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om sådant från produktionen
frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2024


Senast 12.12.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
specialsakkunnig Riikka Knaapi, tfn. 0295 16 2001
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om sådant från produktionen
frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2024

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om sådant från produktionen
frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2024

Utkast till statsrådets förordning om sådant från produktionen
frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2024


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 

Senast 16.11.2023

Ytterligare information:
Regeringsråd Vilppu Talvitie, tel. 040 139 5290
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

Promemoria (på finska)

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till
1) statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för
djurens välbefinnande 2024

2) statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för
djurens välbefinnande

Senast 23.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Eeva Loikkanen, tfn 0295 16 2015 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande

Promemoria

Utkast

Promemoria (ändring)

Utkast (ändring)

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådet
förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare
avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Senast 21.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Riikka Knaapi, tfn 0295 16 2001 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådet
förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare
avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådet
förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare
avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådet
förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare
avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för
2023

Senast 10.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för
2023

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för
2023

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för
2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 27 och 29 § i
statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Senast 10.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 27 och 29 § i
statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 27 och 29 § i
statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Utkast till statsrådets förordning om ändring av 27 och 29 § i
statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om ersättning för ekologisk produktion

Senast 22.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om ersättning för ekologisk produktion

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om ersättning för ekologisk produktion

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om ersättning för ekologisk produktion


* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om produktionskopplat
inkomststöd som betalas för 2024

Senast 20.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om produktionskopplat
inkomststöd som betalas för 2024

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om produktionskopplat
inkomststöd som betalas för 2024

Utkast till statsrådets förordning om produktionskopplat
inkomststöd som betalas för 2024

* * *

Begäran om utlåtande om två utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning som gäller bekämpning av aviär influensa hos pälsdjur

Senast 13.10.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 0295 16 2361
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om två utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning som gäller bekämpning av aviär influensa hos pälsdjur

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar (325/2021)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa av subtypen H5 hos för pälsproduktion farmade rävar, fjällrävar, minkar, mårdhundar och soblar

Memorandum
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilagorna 1 och 3 till statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas

Senast 16.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Riikka Knaapi, tfn 0295 16 2001 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilagorna 1 och 3 till statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och
kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilagorna 1 och 3 till statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och
kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas

Utkast till statsrådets förordning om ändring av bilagorna 1 och 3 till statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar

Senast 9.11.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar

* * *

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll

Senast 3.11.2023

Ytterligare information:
Sakkunnig Pasi Mäkelä, tel. 0295 162 293
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll

Promemoria (på finska)

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023

Senast 4.10.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn. 02951 62215 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023

Utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023
* * *
Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om om tidsbundet stöd som beviljas
biogasanläggningar för återvinning av näringsämnen

Senast 30.10.2023

Ytterligare information:
Karoliina Pietiläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 017,
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 162 193,
och Petriina Wäre, specialsakkunnig (juridiska frågor), tfn 0295 162 115.
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

Senast 20.10.2023

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Teemu Nikula; tel. 0295 16 2055
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

Promemoria (på finska)
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Senast 22.9.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Roni Selén, tel. 0295 16 2462
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande (på finska)
Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Senast 22.9.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Saana Tarhanen; tel. 0295 16 2036
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

 

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet

Senast 4.9.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 (inte träffbar 15.8.-23.8. och 29.8.-4.9.)
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 02951 62248 (inte träffbar 9.8.-27.8.)
specialsakkunnig Antti Unnaslahti, tfn. 02951 62426 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet

Promemoria om utlåtande om statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet

Statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet
 

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till Jord- och skogsbroksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2023-2024

Senast: 21.8.2023 kl. 12

Mer information:

specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn 029 516 2338
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Utkast till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2023‒2024

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i lagen om temporärt stöd för beskogning

Senast 1.9.2023

Mer information:

konsultativ tjänsteman Kaisa Pirkola. tfn 029 516 2350, 
Lagstiftningsråd Outi Kumpuvaara (juridiska frågor), tfn 029 516 2234,
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i lagen om temporärt stöd för beskogning

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriet förordning om användning och överlåtelse av veterinärmedicinska läkemedel

Senast 31.8.2023


Mer information:
ledande sakkunnig Nina Kaario, tfn 0295 162 107
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn  0295 162 115
specialsakkunnig Julia Sundström, tfn 0295 162 258 (på plats fr.o.m. 15.8.)
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriet förordning om användning och överlåtelse av veterinärmedicinska läkemedel
Utkast till JSM:s förordning om användning och överlåtelse av veterinärmedicinska läkemedel

* * *

Begäran om utlåtande om två utkast av jord- och skogsbruksministeriet som gäller ändring av
bestämmelser om förflyttning av vattenlevande djur 


Senast 4.9.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 029 516 2361,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av bestämmelserna om förflyttning av vattenlevande djur
Utkast till förordning
Utkast till beslut
Memorandum

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning, 89 § i jaktlagen och 108 § i lagen om fiske 

Senast 18.9.2023

Mer information:
Lagstiftningsråd Teemu Nikula; tel. 0295 16 2055 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning, 89 § i jaktlagen och 108 § i lagen om fiske

* * *

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på östersjövikare

Senast 4.8.2023

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn. 040733 6229 (inte tillgänglig 10.-23.7.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på östersjövikare

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2023–2024 och 2024-2025

* * *
Begäran om utlåtande om förordning om jakt på Lynx 2023-2024

Senast 3.8.2023

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn. 040733 6229 (inte tillgänglig 10.-23.7.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2023–2024

* * *

Begäran om utlåtande om upphävande av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till
veterinärer

Senast 18.8.2023

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 02951 62115 (inte tillgänglig 3.7.- 30.7.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om upphävande av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till
veterinärer

Promemoria om utlåtande om upphävande av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till
veterinärer (på finska)

Utkast om utlåtande om upphävande av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till
veterinärer

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Senast 22.8.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 (inte tillgänglig 15.-22.8.2023)
konsultativ tjänsteman Tauno Junttila, tfn. 02951 62290 (inte tillgänglig 26.6.-14.7. ja 24.7.-4.8.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Promemoria och utkast om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Senast 1.9.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 (inte tillgänglig 15.8.-23.8. och 29.8.-1.9.)
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193 (inte tillgänglig 22.6.-6.7. ja 16.8.-30.8.)
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 (inte tillgänglig 30.6-31.7.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Promemoria om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Utkast om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

* * *

Begäran om utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om växtskyddsmedel och 1 § i lagen om verkställighet
av böter

Senast 7.8.2023

* * *

Begäran om utlåtande om lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket

Senast 4.8.2023

Mer information:
forstråd Niina Riissanen, tfn. 0295 16 2339, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi     
lagstiftningsråd Kirsi Taipale, tfn. 0295 16 2451, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi    

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordningar gällande förbud mot skymningsjakt på sjöfågel, grågås, sädgås, sothöna och småskrake.

Senast 30.6.2023

Mer information:
Specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn. 029 516 2338
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordningar gällande förbud mot skymningsjakt på sjöfågel, grågås, sädgås, sothöna och småskrake

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot skymningsjakt på sjöfågel under jaktåren 2023–2026 

Promemoria (sjöfågel, på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2023–2026

Promemoria (grågås, på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2023–2024

Promemoria (sädgås, på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sothöna under jaktåren 2023–2026

Promemoria (sothöna, på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2021–2024

Promemoria (småskrake, på finska)

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande och tillsyn av verksamhet som gäller gödselprodukter

Senast: 7.7.2023

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Titta Berlin, tel. 02951 62026, titta.berlin@gov.fi (11.5.-22.6.) och
specialsakkunnig Petriina Wäre (juridiska frågor), tel. 0295 16 2115, petriina.ware@gov.fi (11.5.-30.6.)

* * *