FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Senast 10.9.2021

Mer information:

2.7.-8.8.2021:

  • Tiina Hartman, specialsakkunnig, tnf 0295 162 271

 9.8.-10.9.2021:

  • Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, tfn 0295 162 191; direkta stöd (Europeiska garantifonden för jordbruket och nationella stöd)
  • Anna-Leena Miettinen, lantbruksråd, tfn 0295 162 409; sektorsåtgärder (Europeiska garantifonden för jordbruket)
  • Taina Vesanto, lantbruksråd, tfn 0295 162 405; landsbygdsutveckling (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling)
  • Tiina Hartman, specialsakkunnig, tfn 0295 162 271; givande av utlåtande

E-post: [email protected]fi

* * *

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av foderlagen

Senast 23.8.2021

Ytterligare information: 
konsultativ tjänsteman Marita Aalto (- 21.7.2021), tfn 0295 162 445
e-post: [email protected]

***

 

Begäran om utlåtande om rp till lag om ordnande av tillsyn över ekologisk produktion samt lag om ändring av 1 § lagen om verkställighet av böter

Senast 30.7.2021

Ytterligare information: 
konsultativ tjänsteman Tero Tolonen, 0295 16 2326, tero.tolonen(at)mmm.fi
special sakkunnig Annika Öhberg, 0295 16 2063, annika.ohberg(at)mmm.fii
lagstiftningsråd Timo Rämänen, 0295 16 2197, timo.ramanen(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande; Programmet för klimatvänlig mat

Senast: 8.8.2021

Ytterligare information:
Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman (tfn 040 350 1116)
[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur samt med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Senast 6.8.2021

Mer information:
 Nina Kaario, ledande sakkunnig, tfn 050 5736309 
Timo Rämänen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162197
Noora Herranen, regeringssekreterare, tfn 0295 162144
Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162445
e-post: fö[email protected]

* * *
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om
ändring av lagen om bekämpning av skogsskador och temporär ändring av lagen om
bekämpning av skogsskador

Senast 12.7.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tatu Torniainen, tfn 0295 162 162 och
lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tfn 0295 162 153
e-post: [email protected]

* * *