FI SV

På remiss

* * *
​​​​​​​Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om jordbruksrådgivningstjänster

Senast 14.12.2022

Ytterligare information ger:
Lagstiftningsråd Katri Aho, tel. 0295 16 2235, e-post: förnamn.m.släktnamn@gov.fi
​​​​​​​Konsultativ tjänsteman Tiina Malm, tel. 0295 16 2428, e-post: förnamn.släktnamn@gov.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2023 mellan Fastlandsfinland och landskapet Åland

Senast 8.12.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn. 0295 162 494
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral åren 2023-2024

Senast 9.12.2022

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn. 0295 162 408
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Utlåtande bedömningspromemoria om behovet av att uppdatera skärgårdslagen

Senast: 5.1.2023

Mer information: Ledande sakkunnig Elina Auri, tel. 0295 162 041
Specialsakkunnig Lasse Saarela, tel. 0295 162 155
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om remissyttrande om utkast till statsrådets förording om förvaltning av den stategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken

Senast: 8.12.2022 kl. 12

Mer information: Lagstiftningsråd Markus Lounela, tfn. 0295 162 052
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring
av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av
mångservicecenter i landsbygdsområden åren 2021–2023

Senast: 12.12.2022

Mer information: specialsakkunnig Auli Sihvola, tfn 0295 162 442,
regeringssekreterare Jussi Sallila, tfn 0295 162 129,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL PRODUCENTORGANISATIONER INOM SEKTORN FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER

Senast: 7.12.2022

Mer information: specialsakkunnig Jouni Pynnöniemi, tfn. 029 5162354,
specialsakkunnig Lasse Saarela (juridiska frågor), tfn. 029 5162155,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM PRODU-CENTORGANISATIONER

Senast: 7.12.2022

Mer information: specialsakkunnig Jouni Pynnöniemi, tfn. 029 5162354,
specialsakkunnig Lasse Saarela (juridiska frågor), tfn. 029 5162155,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD FÖR BIODLING

Senast 7.12.2022

Mer information:
specialsakkunnig Milja Keskinen, tfn. 029 5162255,
specialsakkunnig Lasse Saarela (juridiska frågor) tfn. 029 5162155,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva investeringar 2023

Senast 28.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
konsultativ tjänsteman Eero Pehkonen (kompensationsersättning), tfn 0295 16 2217
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2023

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2023

Utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning,
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för ickeproduktiva
investeringar 2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

Senast 20.12.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

Utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2023

* * * 

UTKAST TILL STATSRÅDERS FÖRORDNING OM LIVSMEDELSMARKNADSOMBUDSMANNENS BYRÅ

Senast: 23.12.2022

Mer information: Specialsakkunnig Ilona Rauhanen, tfn. 0295 162 134,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för
växtproduktion och husdjursskötsel

Senast 23.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för
växtproduktion och husdjursskötsel

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för
växtproduktion och husdjursskötsel

Utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för
växtproduktion och husdjursskötsel

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Senast 28.11.2022

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 0295 162 115​​​​​​​
e-post förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Promemoria om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer (på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om renskadenämndens prestationer 2023–2024

Senast 28.11.2022

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 0295 162 115​​​​​​​​​​​​​​
e-post förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om renskadenämndens prestationer 2023–2024

Promemoria om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om renskadenämndens prestationer 2023–2024 (på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om renskadenämndens prestationer 2023–2024

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenändens prestationer

Senast 28.11.2022

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 0295 162 115​​​​​​​​​​​​​​
e-post förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenändens prestationer

Promemoria om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenändens prestationer (på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenändens prestationer

***

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2023

Senast 27.12.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347,
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02 951 62193,
e-post förnnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2023

Promemoria om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2023

Utkast om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2023

* * *

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT
STÖD FÖR SOCKERBETA 2023

Senast: 29.11.2022

Mer information: konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347,
Special sakkunnige Mika Survonen, tfn. 02 951 62215,
e-post förnnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande till statsrådets förordning om natonellt stöd till södra Finland

Senast: 29.11.2022

Mer information: konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo 02951 62347,
samt special sakkunnige Pekka Pihamaa 02 951 62289,
​​​​​​​e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande
av vissa arealbaserade jordbruksstöd


Senast 7.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
konsultativ tjänsteman Martti Patjas, tfn 0295 16 2474
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande
av vissa arealbaserade jordbruksstöd


Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande
av vissa arealbaserade jordbruksstöd


Utkast till statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande
av vissa arealbaserade jordbruksstöd

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om verkställighet av
arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd

Senast 8.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Mirja Kiviranta, tfn 0295 16 2352
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om verkställighet av
arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd


Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om verkställighet av
arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd


Utkast till statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd

* * * 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om miljöersättning

Senast 5.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om miljöersättning

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om miljöersättning

Utkast till statsrådets förordning om miljöersättning

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk
produktion

Senast 2.12.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk
produktion

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk
produktion

Utkast till statsrådets förordning om ersättning för ekologisk
produktion

* * *

BEGÄRAN OM YTTRANDE OM UTKASTET TILL PROGRAM FÖR UTVECKLING AV SKOLMATEN

Senast: 9.11.2022

Mer information: Virpi Kulomaa, sakkunnig, tfn 0295 162 260,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om sådant från produktionen
frikopplat direktstöd till jordbruk som betalas för 2023

Senast: 30.11.2022

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela (grundläggande inkomststöd), tfn 0295 16 2138
konsultativ tjänsteman Riikka Knaapi (stöd för miljösystem), tfn 0295 16 2001
specialsakkunnig Pekka Pihamaa (omfördelningsinkomststöd och inkomststöd till unga jordbrukare), tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *