FI SV

På remiss

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till Statsrådets förordning om ändring av 3 och 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

Senast 1.10.2020

Mer information: lagstiftningsråd Mika Saari, tfn 0295 16 2134,
jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
e-post: fö[email protected]m.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion

Senast 30.9.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
speciell sakkunnige Antti Unnaslahti, tfn. 02951 62426
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till ändring av rubrik och 1 § i statsrådets
förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som används
för främjande av hästuppfödning och hästsport


Senast 25.9.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
konsultativ tjänsteman Tauno Junttila 02 951 62290
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till fiskeriföretag 

Senast 20.9.2020

Mer information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 16 2411
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Dokumenterna finns på webbsidan utlåtande.fi 

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur under jaktåret 2020 - 2021

Senast 7.10.2020

Mer information:

specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn. 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

Senast 9.10.2020

Mer information:
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
e-post: [email protected]

***

Begäran om utlåtande om komissionens förslag till fiskemöjligheter i östersjön år 2021

Senast 10.9.2020

Mer information

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn. 0295 162 494
e-post: fö[email protected]

* * *