FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om  utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Senast 10.8.2018

Mer information:

forstråd Marja Kokkonen (t.o.m. med den 6 juli 2018 och fr.o.m. den 6 augusti 2018), tfn 02951 62444
forstråd Marja Hilska-Aaltonen (t.o.m. med den 21 juni 2018 och fr.o.m. den 30 juli 2018), tfn 02951 62447
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (fr.o.m. den 24 juli 2018), tfn 02951 62451
specialsakkunnig Niina Riissanen (t.o.m. med den 29 juni 2018 och fr.o.m. den 9 augusti 2018), tfn 02951 62339

e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändringen av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Senast 15.8.2018

Mer information:
Specialsakkunnig Marja Savonmäki, tfn 02951 62280
Lagstifningsråd Timo Rämänen, tfn 02951 62197
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om;
1) ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2018
2) ändring av 5 § s tatsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2018


Senast 1.8.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om ett utkast till förordning om ändring av jord- och skogsbrukministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter 

Senast 2.7.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 0295 16 2361
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran on utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om den största tillåtna bytesmängden av brunbjörn för jaktåret 2018-2019

Senast 18.6.2018

Mer information:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

Senast 15.6.2018

Mer information:

Lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tfn 02951 62153
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds

Senast 31.8.2018

Mer information:

planerare Kjell Brännäs, tfn 0295 16 2331
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, utkast, promemoria

* * *

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7§ i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur

Senast 17.5.2018

Mer information:
veterinäröverinspektör Anssi Welling, tfn 0295 16 2151
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för höstterminen 2018

Senast 25.5.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 0295 16 2416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stuktursstöd för renhushållning och naturnäringar

Senast: 15.5.2018

Mer information:
lagstiftningsråd Mika Saari, tfn 0295 16 2134
jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 18.5.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för milkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017

Senast 4.5.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om lagstifning som gäller ett lägenhets- och lokaldatasystem

Senast 4.5.2018

Mer information:
lagstiftningsråd Susanna Paakkola, tfn 02951 62448 (26.3. - 15.4.2018 endast Nieminen)
regeringssekreterare Timo-Ville Nieminen, tln 02951 62379
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om livsmedelsverket

Senast 9.5.2018

Mer information:
Lagstifningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
Projektchef Kirsi Heinonen, tfn 02951 62420

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar

Senast 30.4.2018

Mer information:
Forstråd Marja Kokkonen, tfn 02951 62444
Lagstiftningsråd Maija Kaukonen (juridiska frågor), tfn 02951 62153
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till ändring av lagen och förordningen angående kvotsystemet för det kommersiella fisket

Senast 20.4.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkasten till
1) Statsrådets förordning om klassificering av slaktkroppar
2) Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar

Senast 8.5.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn. 0295 16 2416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies (juridiska frågor) tfn. 0295 16 2488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2017


Senast 6.4.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska Unionen


Senast 4.5.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Senast 2.5.2018

Mer infomation:
Avdelnignschef Minna-Mari Kaila,  tfn 0407756060, minna-mari.kaila@mmm.fi
Konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm,  tfn 0295162416,
pekka.sandholm@mmm.fi
Lagstiftningsråd Aku-Petteri Korhonen, tfn 0295162325,
aku-petteri.korhonen@mmm.fi

 

* * *

Begäran om utlåtande om forsknings- och kompetensagenda för den blå bioekonomin

Senast 20.4.2018. Vänligen lämna kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi

Mer information:
specialsakkunnig Riitta Rahkonen, tfn 02951 62202,
konsultativ tjänsteman Timo Halonen, tfn 02951 62411,
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2018/2019

Senast 27.4.2018

Mer information:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn. 029 516 2347
lantbruksöverinspektör Mika Survonen, tfn. 029 516 2215
e-post: förnamn.efternam@mmm.fi

* * *