På remiss

 

* * *

Begäran om utlåtande; Revidering av lagen och statsrådets förordningen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 

Senast 15.5.2020

Ytterligare information: specialsakkunnig Tiina Pullola, tfn 02951 62108, e-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk till ett kvotområde under en fiskeresa

Senast 1.5.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn. 0295 162 494
e-post: fö[email protected]

* * * 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöför-hållanden enligt tvärvillkoren

Senast 7.4.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 02951 62207
e-post: fö[email protected]

* * * 

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur

Senast 1.5.2020

Mer information:

specialsakkunnig Anssi Welling, tfn 02951 62151, [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om de bifogade förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som lyder under utsädeslagen (600/2019)

Senast 3.4.2020

Mer information:

speciell sakkunnige Kati Lassi, tfn 02951 62070, [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till lag om djursjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Senast 11.5.2020

Mer information:

lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244, [email protected]

konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 02951 62361, [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av renskötsellagen samt om bifogade utkast till förordningar

Senast 27.4.2020

Mer information:
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn. 02951 62244
konsultativ tjänsteman, tfn. 02951 62077
e-post: fö[email protected]

***

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar

Senast 8.4.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tapani Sirviö, tfn. 050 4316077
e-post: fö[email protected]

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrå¨dets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2019

Senast 22.4.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
speciell sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post: fö[email protected]
 

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2020/2021


Senast 22.4.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 § i och bilaga 5 till statsrådets förordning om viltskador

Senast 7.4.2020

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229 och
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315 128
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd jordbruket och trädgårdsodlingen 2020

Senast 24.3.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
e-post: fö[email protected]
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Senast 13.3.2020

Mer information:
forstråd Marja Hilska-Aaltonen, tfn 02551 62447 och
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (juridiska frågor), tfn 02951 62451
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter

Senast 12.3.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Jukka Ränkimies, tfn. 02951 62488
e-post: fö[email protected]

***

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial

Senast 9.3.2020

Mer information:
specialsakkunnig Johanna Nykyri, tfn. 02951 62093
lagstifningsråd Pirjo Tomperi, tfn. 02951 62234
e-post: fö[email protected]

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2019

Senast: 5.3.2020
Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordining om förfarandet för överföring av ansäkningar om jordbruksstöd 2020

Senast: 5.3.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 02951 62248
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2020 biodling enligt antalet bisamhällen


Senast 21.2.2020
 

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 62347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: fö[email protected]
 

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2020


Senast 5.2.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2249
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn 0295 16 2185
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: förnamn. [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkat till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

Senast 5.2.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2249
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn 0295 16 2185
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: förnamn. [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om
1) ändring av 9 § och 21 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019
2) ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra finland 2019

Senast: 24.1.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 02951 62193
speciell sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016-2018 för forsking-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinnig av näringsämnen i biomassa

Senast: 31.1.2020

Mer information:
regeringssekreterare Sara Vänttinen, tfn 02951 62065
konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, tfn. 02951 62400
e-post: fö[email protected]

* * *
Begärän om utlåtande om utkast till statsrådets förodning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020

Senast: 29.1.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2249
specialasakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: fö[email protected]

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning

Senast 29.1.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2249
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn 0295 16 2185
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: förnamn. [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om att lämna ut information inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Senast 24.1.2020

Mer information:
lagstiftningsråd Kirsi Taipale, tfn 040 139 4123
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter

Senast 20.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Johanna Nykyri, tfn 029516 2093
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

Senast 9.1.2020

Mer information:

konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknad, användning och importering av makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering

Senast 13.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Taina Sahin, tfn 029516 2160
konsultativ tjänsteman Marja Savonmäki, tfn 0295 16 2280
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2020

Senast 2.1.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
Överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 0295 16 2193
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 16 a § i jaktförordningen

Senast 15.1.2020

Mer information:
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315 128 och
specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn 02951 62338
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2020

Senast 10.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2020 mellan Fastlandsfinland och landskapet Åland

Senast 10.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bodenstam, tfn. 0295 16 2494
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 30.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård


Senast 9.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om gödelsefabrikat

Senast 31.12.2019

Mer information:
lagstiftningsråd Timo Rämänen, tfn 02951 62197
e-post: fö[email protected]

 

* * *

Begäran om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2020

Senast 10.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till beslut om fastställande av landsomfattande planer för förvaltning av fiskeresursserna

Senast 13.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Jouni Tammi, tfn 02951 62313 och
specialsakkunnig Sanna Koljonen, tfn 02951 62007

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätningsnämnden åren 2020 och 2021

Senast 5.12.2019

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn 02951 62408
lagstiftningsråd Maija Kaukonen (juridiska frågor), tfn 02951 62153
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Senast: 3.1.2020

Mer information:
regeringssekreterare Sara Vänttinen, tfn 02951 62065
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
e-post: fö[email protected]

* **

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2020

Senast 5.12.2019

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn 02951 62408
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om förslag till ändringar av fiskestadgan i Torneälven år 2020

Senast 16.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 02951 62152
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande finns på webbsidan Utlåtande.fi
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=9bf9f001-3edf-48e0-9eac-12a6e61d9be4

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 12§ i ststsrådets förordning om skydd av får


Senast 5.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Susanna Ahlström, tfn. 0295 16 2436
specialsakkunnig Kirsti Huovinen, tfn 0295 16 2182
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020

Senast 10.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

 

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter

Senast 20.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Johanna Nykyri, tfn 029516 2093
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi