FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om Rp utkast med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om offentlig kontroll vid införselkontroll
Senast 23.8.2019

Mer information: lagstifningsråd Erkki Arnkil, tfn 0295 162 127 (8.-12.7. och 5.-23.8.)
veterinärråd Hentriikka Kontio, tfn 0295 162 423 (8.-16.7., 22.-26.7. och 12.-23.8.)
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets utkast till förvaltningsplan för vargstammen

Senast 6.9.2019

Mer information:
veckor 26–27 vilt- coh fiskeråd Vesa Ruusila, tfn. 029 516 2051
veckor 27–29, 32–35 specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn. 029 516 2432
veckor 30–35 specialsakkunnig Sami Niemi, tfn. 029 5162391
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begärän om utlåtande
Utkast till förvaltningsplan för vargstammen

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgårdsprodukter

Senast 9.8.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 16 2193
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om;
1) ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019
2) ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2019


Senast 6.8.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 16 2193
speciell sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet regeringens proposition med förslag till ändring av livsmedelslagen samt av lagarna om växtskyddsmedel och om Enhten för utredning av grå ekonomi

Senast: 28.6.2019

Mer information:
lagstiftningsråd Hannu Miettinen, tfn 02951 62478
lagstiftnigsråd Anne Haikonen, tfn 02951 62438
e-post: fö[email protected]
i

 

* **

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2018

Senast 10.6.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
speciell sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl 2019-2022

Senast 1.7.2019

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande/Lausuntopyyntö
Utkast
Promemoria(på finska)

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5§ i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av europeiska unionen

Senast 27.5.2019

 

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, far- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018

 

Senast 20.5.2019

 

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

 

Senast 20.5.2019

 

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

 

 

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd för biodling

Senast 10.5.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 02951 62416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488 (juridiska frågor)
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2019 -2020

Senast 10.5.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 02951 62416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488 (juridiska frågor)
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande av nationellt genomförande och komplettering av de eu-bestämmelser som gäller behörighetsvillkor för tjänsteveterinärer som utför livsmedelstillsyn

Senast: 24.5.2019

Mer information: lagstifningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
e-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande av utkastet till statsrådets förordning om skärgårdsdelegationen

Senast 3.5.2019

Mer information:
regeringssekreterare Laura North, tfn 02951 62334
ledande sakkunnig Elina Auri, tfn 02951 62041
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om ulåtande, promemoria och utkast

 * * *

Begäran om utlåtande om innehållet i miljörapporten till den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitik (CAP)  2021 - 2027

Senast 30.4.2019

Mer information:
Eero Pehkonen, tfn 02951 62406, e-post: eero.pehkonen(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om RP utkast med förslag till växtsyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Senast 3.5.2019

Mer information:
lagstifningsråd Pirjo Tomperi, tfn. 02965 16 2234
konsultativ tjänsteman Marja Savonmäki tfn 0295 16 2280
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2019/2020

Senast 22.4.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn 0295 16 2215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2019


Senast 4.4.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om understöd som beviljas för kostnader för avlägsnandet av gråsälar som förorsakar skada för det kommersiella fiske och vattenbruket

Senast 4.4.2019

Mer information:
fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 02951 62458 och
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2018

Senast 26.3.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn 0295 16 2215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 biodling enligt antalet bisamhällen


Senast 14.3.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn 0295 16 2215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2019

Senast 21.3.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
special sakkunnige Antero Nikander, tfn. 0295 16 2403
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2019

Senast 4.3.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 och bilaga 2 till statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland 2018

Senast 4.3.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om systemet för jodbruksrådgivning

Senast: 8.2.2019

Mer information: lagstiftningsråd Jarno Virta, tfn. 0295 162 105
e-post: [email protected]

* * *

 

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om:
1) Ändring av 9 § i statsrådets förordning om norligt stöd 2018
2) Ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2018


Senast 4.2.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 16 2193
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289 (gällande produktionsstöd för mjölk)
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda lands-bygdsområden 2019 - 2020

Senast 8.2.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Christell Åström, tfn 0295 16 2030
regeringssekreterare Sara Vänttinen, tfn 0295 16 2065
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

Senast 14.2.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 6 och 24 § i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

Senast 14.2.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 och 48 § i statsrådets förordning om miljöersättning


Senast 14.2.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2019

Senast 14.2.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

Senast 25.2.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Sami Niemi, tfn 02951 62391 och
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315128
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2019

Senast 7.1.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 16 2193
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

Senast 17.12.2018

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn. 0295 16 3404
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om Nordligt stöd 2019

Senast 13.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289

 


* * *
Begäran om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2019


Senast 13.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2019


Senast 12.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn 0295 16 2215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare


Senast 31.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, far- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019


Senast 21.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till förordningar om det kommersiella fisket

Senast 30.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494
e-post: fö[email protected]

* * *
Begäran om utlåtande om ett utkast till vattendragsspecifika återhämtnings- och förvaltningsplaner för havsöringen i Östersjön

 

Senast 14.1.2019

Mer information:
fiskeriråd Eija Kirjavainen, tfn 040 772 1262
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 02951 62152
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån för gårdsbruksenheter

Senast: 22.11.2018

Mer information:
Lagstiftningsråd Mika Saari, tfn. 0295 16 2134
Jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
e-post:fö[email protected]

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2019 mellan Fastslandsfinland och landskapet Åland

Senast 30.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2019

Senast 28.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 02951 62416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies (juridiska frågor), tfn 02951 62488
e-post: fö[email protected]

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 20.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018

Senast 20.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 

* * *
Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6§ I jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin

Senast 9.11.2018

Mer information:
Specialsakkunnig Anssi Welling, tfn 02951 62151
e-post: fö[email protected]

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i södra finland 2018

Senast 1.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: fö[email protected]

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Senast 5.11.2018

Mer information:
fiskeriråd Eija Kirjavainen, tfn 040 772 1262
specialsakkunnig Sanna Koljonen, p 02951 62007
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd

Senast 15.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: fö[email protected]


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

Senast 15.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
e-post: fö[email protected]


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 3 ja 12 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

Senast 15.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
e-post: fö[email protected]
 

* * *
Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lag om djursjukdomar

Senast 2.11.2018

Mer information:
regeringsekreterare Sara Vänttinen, tfn 0295 162 065
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 0295 162 244
e-post: förnnamn,[email protected]

Begäran om utlåtande, utkast

* * *

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

Senast 31.10.2018

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkasten till
1) Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning
för djurens välbefinnande 2019
2) Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning
om ersättning för djurens välbefinnande
3) Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av
jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning
för djurens välbefinnande


Senast 30.10.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn. 0295 16 2403
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: fö[email protected]
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Senast 5.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Harri Kukka (tfn 02951 62377)
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam (tfn 02951 62494)
e-post: fö[email protected]

* * *