FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral

Senast 17.12.2018

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn. 0295 16 3404
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om Nordligt stöd 2019

Senast 13.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289

 


* * *
Begäran om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2019


Senast 13.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2019


Senast 12.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn 0295 16 2215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare


Senast 31.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, far- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019


Senast 21.12.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till förordningar om det kommersiella fisket

Senast 30.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om ett utkast till vattendragsspecifika återhämtnings- och förvaltningsplaner för havsöringen i Östersjön

 

Senast 14.1.2019

Mer information:
fiskeriråd Eija Kirjavainen, tfn 040 772 1262
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 02951 62152
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån för gårdsbruksenheter

Senast: 22.11.2018

Mer information:
Lagstiftningsråd Mika Saari, tfn. 0295 16 2134
Jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
e-post:förnamn.efternamn@mmm.fi

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2019 mellan Fastslandsfinland och landskapet Åland

Senast 30.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2019

Senast 28.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 02951 62416
äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies (juridiska frågor), tfn 02951 62488
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 20.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018

Senast 20.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 

* * *
Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6§ I jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin

Senast 9.11.2018

Mer information:
Specialsakkunnig Anssi Welling, tfn 02951 62151
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i södra finland 2018

Senast 1.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Senast 5.11.2018

Mer information:
fiskeriråd Eija Kirjavainen, tfn 040 772 1262
specialsakkunnig Sanna Koljonen, p 02951 62007
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd

Senast 15.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

Senast 15.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 3 ja 12 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

Senast 15.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 

* * *
Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lag om djursjukdomar

Senast 2.11.2018

Mer information:
regeringsekreterare Sara Vänttinen, tfn 0295 162 065
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 0295 162 244
e-post: förnnamn,efternanmn@mmm.fi

Begäran om utlåtande, utkast

* * *

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

Senast 31.10.2018

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkasten till
1) Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning
för djurens välbefinnande 2019
2) Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning
om ersättning för djurens välbefinnande
3) Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av
jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning
för djurens välbefinnande


Senast 30.10.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn. 0295 16 2403
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Senast 5.11.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Harri Kukka (tfn 02951 62377)
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam (tfn 02951 62494)
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *