På remiss

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av foderlagen

Senast 8.10.2019

Mer information:
lagstiftningsråd Hannu Miettinen, tfn. 02951 62478
konsultativ tjänsteman Marita Aalto, tfn. 02951 62445
e-post: fö[email protected]

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2019, transportbidrag för mjölk för 2018 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2019

Senast 15.10.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn 0295 16 2215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2020 och 2021 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

Senast 18.10.2019

Mer information:
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315 128
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande med utkast till förordning
Promemoria på finska

* * *