FI SV

På remiss

* * * 

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogs-bruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur

Senast 20.12.2021

Ytterligare uppgifter:
specialsakkunnig Anssi Welling
tfn 02951 62151, e-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion

Senast 14.12.2021

Mer information:
Specialsakkunnig Annika Öhberg, tfn 029 516 2063
Konsultativ tjänsteman Tero Tolonen, tfn 0295 162 326
e-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Senast: 21.1.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Titta Berlin, tfn 0295 16 2026, e-post: [email protected]
lagstiftningsråd Timo Rämänen, tfn 0295 16 2197, e-post: [email protected]

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022

Senast 4.1.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Riikka Knaapi, tfn. 0295 16 2001
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2022 mellan Fastslandsfinland och land-skapet Åland

Senast 30.11.2021

Mer information:

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494

e-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2022 mellan Fastslandsfinland och landskapet Åland

Utkast: Beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 20221 mellan Fastslandsfinland och landskapet Åland

 * * * 

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2021

Senast  4.1.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
special sakkunnige Mika survonen, tfn. 0295 16 2215
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka

Senast 9.12.2021

Mer information:

konsultativ tjänsteman Tatu Torniainen, tfn 0295 162 162
lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tfn 0295 162 153
e-post: [email protected]

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (utkast 15.11.2021, på svenska)

Promemoria (utkast 15.11.2021, på finska)

* * * 

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke

Senast 9.12.2021

Mer information:

konsultativ tjänsteman Tatu Torniainen, tfn 0295 162 162
lagstiftningsråd Maija Kaukonen, tfn 0295 162 153
e-post: [email protected]

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke

Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (utkast 15.11.2021, på svenska)

Promemoria (utkast 15.11.2021, på finska)

* * * 

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2022

Senast 27.12.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 16 2193
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Senast 20.12.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 162 248
special sakkunnige Pekka Pihamaa 0295 162 289,
E-post:fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

Senast 16.12.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
lantbruksekonomist Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2426
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Senast: 14.1.2022

Mer information:
specialsakkunnig Tiina Pullola, p. 029 516 2108
biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, p. 029 516 2439
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022

Senast 17.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
special sakkunnige Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

Senast 25.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi


* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2021 

Senast 29.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
speciall sakkunnige Mika Survonen, tfn. 0295 16 2215
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2022


Senast 29.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
speciall sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om förordning om jakt på varg 2021-2022

Senast 8.12.2021

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari tfn 040 733 6229
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på varg 2021-2022

Utkast: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022

Promemoria: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022 (på finska)

* * * 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

Senast 7.12.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
lantbruksekonomist Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2426
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

 * * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätningsnämnden åren 2022 och 2023

Senast 29.11.2021

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn. 0295 162 408
e-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021

Senast 5.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
speciell sakkunnige Auli Nurmi, tfn. 0295 16 2304
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare


Senast 5.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
speciell sakkunnige Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd


Senast 26.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
speciell sakkunnige Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 26.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
speciell sakkunnige Pirjo Kuusela, tfn. 0295 16 2138
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till 
1)    statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2022
2)    statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande  
3)    jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

Senast 15.11.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
speciell sakkunnige Eeva Loikkanen, tfn. 0295 16 2015
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi


* * * 
Begäran om utlåtande om förslaget till Jord- och skogs-bruksministeriets förordning om ändring av 5–7 § i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av  förflyttningar av djur mellan europeiska unionens medlemsstater (328/2021)

Senast: 6.10.2021

Ytterligare information: 
Specialsakkunnig Eero Rautiainen, tfn 0295 162 049
[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på lodjur 2021–2022

Senast 4.10.2021 

Mer information:
specialsakkunnig, Jussi Laanikari, tfn 040 7336229
E-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande
Förslag till förordning 
promemoria (på finska) 

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statstrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av företag på landsbygden

Senast 22.9.2021 kl. 12.00

Mer information:
lagstiftningsråd Markus Lounela, tfn 0295 162 052
E-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande, promemoria (på finska) och utkast

***

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2022 och 2023 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

Senast 12.10.2021

Mer information:
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315 128
e-post: fö[email protected]

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2021, transportbidrag för mjölk för 2020 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2021

Senast 23.9.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn. 0295 16 2215
E-post: förnamn.efternamn(a)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Senast 10.9.2021

Mer information:

2.7.-8.8.2021:

  • Tiina Hartman, specialsakkunnig, tnf 0295 162 271

 9.8.-10.9.2021:

  • Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, tfn 0295 162 191; direkta stöd (Europeiska garantifonden för jordbruket och nationella stöd)
  • Anna-Leena Miettinen, lantbruksråd, tfn 0295 162 409; sektorsåtgärder (Europeiska garantifonden för jordbruket)
  • Taina Vesanto, lantbruksråd, tfn 0295 162 405; landsbygdsutveckling (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling)
  • Tiina Hartman, specialsakkunnig, tfn 0295 162 271; givande av utlåtande

E-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av foderlagen

Senast 23.8.2021

Ytterligare information: 
konsultativ tjänsteman Marita Aalto (- 21.7.2021), tfn 0295 162 445
e-post: [email protected]

***

 

Begäran om utlåtande om rp till lag om ordnande av tillsyn över ekologisk produktion samt lag om ändring av 1 § lagen om verkställighet av böter

Senast 30.7.2021

Ytterligare information: 
konsultativ tjänsteman Tero Tolonen, 0295 16 2326, tero.tolonen(at)mmm.fi
special sakkunnig Annika Öhberg, 0295 16 2063, annika.ohberg(at)mmm.fii
lagstiftningsråd Timo Rämänen, 0295 16 2197, timo.ramanen(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande; Programmet för klimatvänlig mat

Senast: 8.8.2021

Ytterligare information:
Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman (tfn 040 350 1116)
[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur samt med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Senast 6.8.2021

Mer information:
 Nina Kaario, ledande sakkunnig, tfn 050 5736309 
Timo Rämänen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162197
Noora Herranen, regeringssekreterare, tfn 0295 162144
Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162445
e-post: fö[email protected]

* * *