FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll

Senast 3.11.2023

Ytterligare information:
Sakkunnig Pasi Mäkelä, tel. 0295 162 293
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll

Promemoria (på finska)

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023

Senast 4.10.2023

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn. 02951 62215 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023

Utkastet till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023
* * *
Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om om tidsbundet stöd som beviljas
biogasanläggningar för återvinning av näringsämnen

Senast 30.10.2023

Ytterligare information:
Karoliina Pietiläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 017,
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 162 193,
och Petriina Wäre, specialsakkunnig (juridiska frågor), tfn 0295 162 115.
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

Senast 20.10.2023

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Teemu Nikula; tel. 0295 16 2055
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

Promemoria (på finska)
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Senast 22.9.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Roni Selén, tel. 0295 16 2462
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande (på finska)
Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Senast 22.9.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Saana Tarhanen; tel. 0295 16 2036
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

 

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet

Senast 4.9.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 (inte träffbar 15.8.-23.8. och 29.8.-4.9.)
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 02951 62248 (inte träffbar 9.8.-27.8.)
specialsakkunnig Antti Unnaslahti, tfn. 02951 62426 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet

Promemoria om utlåtande om statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet

Statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet
 

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till Jord- och skogsbroksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2023-2024

Senast: 21.8.2023 kl. 12

Mer information:

specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn 029 516 2338
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Utkast till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2023‒2024

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i lagen om temporärt stöd för beskogning

Senast 1.9.2023

Mer information:

konsultativ tjänsteman Kaisa Pirkola. tfn 029 516 2350, 
Lagstiftningsråd Outi Kumpuvaara (juridiska frågor), tfn 029 516 2234,
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i lagen om temporärt stöd för beskogning

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriet förordning om användning och överlåtelse av veterinärmedicinska läkemedel

Senast 31.8.2023


Mer information:
ledande sakkunnig Nina Kaario, tfn 0295 162 107
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn  0295 162 115
specialsakkunnig Julia Sundström, tfn 0295 162 258 (på plats fr.o.m. 15.8.)
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriet förordning om användning och överlåtelse av veterinärmedicinska läkemedel
Utkast till JSM:s förordning om användning och överlåtelse av veterinärmedicinska läkemedel

* * *

Begäran om utlåtande om två utkast av jord- och skogsbruksministeriet som gäller ändring av
bestämmelser om förflyttning av vattenlevande djur 


Senast 4.9.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 029 516 2361,
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av bestämmelserna om förflyttning av vattenlevande djur
Utkast till förordning
Utkast till beslut
Memorandum

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning, 89 § i jaktlagen och 108 § i lagen om fiske 

Senast 18.9.2023

Mer information:
Lagstiftningsråd Teemu Nikula; tel. 0295 16 2055 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning, 89 § i jaktlagen och 108 § i lagen om fiske

* * *

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på östersjövikare

Senast 4.8.2023

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn. 040733 6229 (inte tillgänglig 10.-23.7.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på östersjövikare

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2023–2024 och 2024-2025

* * *
Begäran om utlåtande om förordning om jakt på Lynx 2023-2024

Senast 3.8.2023

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn. 040733 6229 (inte tillgänglig 10.-23.7.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2023–2024

* * *

Begäran om utlåtande om upphävande av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till
veterinärer

Senast 18.8.2023

Mer information:
specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn. 02951 62115 (inte tillgänglig 3.7.- 30.7.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om upphävande av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till
veterinärer

Promemoria om utlåtande om upphävande av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till
veterinärer (på finska)

Utkast om utlåtande om upphävande av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till
veterinärer

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Senast 22.8.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 (inte tillgänglig 15.-22.8.2023)
konsultativ tjänsteman Tauno Junttila, tfn. 02951 62290 (inte tillgänglig 26.6.-14.7. ja 24.7.-4.8.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Promemoria och utkast om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Senast 1.9.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347 (inte tillgänglig 15.8.-23.8. och 29.8.-1.9.)
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193 (inte tillgänglig 22.6.-6.7. ja 16.8.-30.8.)
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289 (inte tillgänglig 30.6-31.7.)
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Promemoria om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

Utkast om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2023

* * *

Begäran om utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om växtskyddsmedel och 1 § i lagen om verkställighet
av böter

Senast 7.8.2023

* * *

Begäran om utlåtande om lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket

Senast 4.8.2023

Mer information:
forstråd Niina Riissanen, tfn. 0295 16 2339, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi     
lagstiftningsråd Kirsi Taipale, tfn. 0295 16 2451, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi    

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordningar gällande förbud mot skymningsjakt på sjöfågel, grågås, sädgås, sothöna och småskrake.

Senast 30.6.2023

Mer information:
Specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn. 029 516 2338
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordningar gällande förbud mot skymningsjakt på sjöfågel, grågås, sädgås, sothöna och småskrake

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot skymningsjakt på sjöfågel under jaktåren 2023–2026 

Promemoria (sjöfågel, på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2023–2026

Promemoria (grågås, på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2023–2024

Promemoria (sädgås, på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sothöna under jaktåren 2023–2026

Promemoria (sothöna, på finska)

Utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2021–2024

Promemoria (småskrake, på finska)

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande och tillsyn av verksamhet som gäller gödselprodukter

Senast: 7.7.2023

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Titta Berlin, tel. 02951 62026, titta.berlin@gov.fi (11.5.-22.6.) och
specialsakkunnig Petriina Wäre (juridiska frågor), tel. 0295 16 2115, petriina.ware@gov.fi (11.5.-30.6.)

* * *