Energi- och klimatpolitiken

Klimatförändringen är ett globalt problem som kräver dels utsläppssnåla lösningar, dels att man på olika nivåer i samhället anpassar sig till förändringen. Energiproduktionen har en viktig roll i detta. När det gäller energi är leveranssäkerhet och ett billigt pris viktiga faktorer.

Skogarna binder under sin tillväxt kol ur atmosfären och lagrar det i träden och marken. Som kolsänkor bromsar de upp klimatförändringen. Betydelsen av den förnybara biomassa som fås från skogar eller odlingsväxter ökar i och med att fossila råvaror ersätts med förnybara naturtillgångar.

Livsmedelssystemets hållbarhet kan förbättras genom att öka energi- och materialeffektiviteten och minska mängden utsläpp räknat per liter och kilogram. Det är viktigt att både den globala och den nationella livsmedelstryggheten säkras och utvecklas.

Finlands energi- och klimatpolitik är beroende av riktlinjer och åtaganden som fastställs både internationellt och inom EU.

På andra webbplatser
Infografik: Klimatförändringen och jord- och skogsbruket

 

Mer information