Guiden för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster

Den nya guiden för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster är den första heltäckande guiden för upphandling av måltidstjänster, som behandlar ämnet med fokus på ekologisk, social, ekonomisk och näringsmässig ansvarsfullhet. I guiden definieras
vad som utmärker en fungerande och ansvarsfull måltidstjänst, och hur den kan ordnas i olika verksamhetsmiljöer. Den riktar sig till beslutsfattare, anordnare av offentliga måltidstjänster samt till dem som ansvarar för måltidstjänster och upphandlingen av dem.

 

 

Mer information

Auli Väänänen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162031   E-postadress: