Understöd som beviljas av NTM-centralerna

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten.

Ansökningstiden för 2019 års anslag är 2.1‒31.12.2019. Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd inom ramen för anslagen hela 2019.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2019: 

  • planering av hållbar användning och skötsel av fiskevatten (bl.a. planer för nyttjande och vård av fiskeriområden) 
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakningen.

Vid beviljande av stöd beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Fiskeriområden kan ansöka om allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten.

Ansökningsanvisningarna och -blanketterna för anslaget finns att få via länkarna nedan. Blanketter kan också fås från närings-, trafik- och miljöcentralernas fiskerimyndigheter.

Ansökningsanvisning och ansökningsblankett för regionala projekt som främjar fiskerihushållningen

Ansökningsblankett för allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten

NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningcenter (UF-centret) behandlar utbetalningar och redovisningar. Ytterligare information:

http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/kalatalous/

 

Leveransadresser för ansökningar riktade till närings-, trafik- och miljöcentralerna samt kontaktpersonerna i ansökningsfrågor:

Från och med den 1 januari 2015 sköts fiskerihushållningsuppgifterna av tre närings-, trafik- och miljöcentraler:

NTM-centralen i Lappland tar emot ansökningar om understöd för projekt som genomförs i området för landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten.

NTM-centralen i Norra Savolax tar emot ansökningar om understöd för projekt som genomförs i området för landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen.

NTM-centralen i Egentliga Finland tar ansökningar om understöd för projekt som genomförs i området för landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Södra Karelen och Kymmenedalen.

NTM-centralen i Lappland

Postadress: NTM-centralen i Lappland, PB 8060, 96101 ROVANIEMI
Registratorskontor: Hallituskatu 3 B
E-post till registratorskontoret: registratur.lappland(at)ntm-centralen.fi
Telefonväxel: 0295 037 000

Kontaktperson och telefon:

Jouni Hiltunen, tfn 0295 037 046

NTM-centralen i Norra Savolax

Postadress: NTM-centralen i Norra Savolax, PB 2000, 70101 KUOPIO

Registratorskontor: Kallanranta 11

E-post till registratorskontoret: registratur.norrasavolax(at)ntm-centralen.fi

Telefonväxel: 0295 026 500

Kontaktperson och telefon:

Landskapet Norra Savolax: Kari Kosunen, tfn 0295 026 585

Landskapet Södra Savolax: Seppo Reponen, tfn 0295 024 078

Landskapet Mellersta Finland: Mari Nykänen, tfn 0295 024581

Landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Birkaland: Hannu Salo, tfn 0295 025 095

Landskapet Norra Karelen: Timo Turunen, tfn 0295 026 112

NTM-centralen i Egentliga Finland

Postadress: NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 ÅBO
Registratorskontor: Itsenäisyydenaukio 2
E-post till registratorskontoret: registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi
Telefonväxel: 0295 022 500

Kontaktperson och telefon:

Landskapen Egentliga Finland och  Satakunta: Juhani Salmi, tfn 0295 023 026

Landskapet Nyland: Perttu Tamminen, tfn 0295 021 215

Landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen: Vesa Vanninen, tfn 0295 029 095

Landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten: Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602

 

E-post: fornamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi

 

På vår webbplats:     

 

Mer information

Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162462