Ministeri

Maa- ja metsätalousministeriön poliittinen johto toimii läheisessä yhteistyössä virkamiesten kanssa. Tavoitteena on, että tehdyt toimet ja päätökset parhaalla mahdollisella tavalla edistävät asetettujen tavoitteita ja kansalaisten hyvinvointia.

Antti Kurvinen on ollut maa- ja metsätalousministerinä huhtikuusta 2022 lähtien. Ministerin työssä häntä tukevat valtiosihteeri ja erityisavustajat.

Ministerin sihteeri
Tiina Sahlberg-Kelly, puh. 0295 16 2242

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi [tiina.sahlberg-kelly]

 

Valtiosihteeri

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaa ja edustaa ministeriä poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU-asioiden ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen valtiosihteeri on Ann-Mari Kemell 
(p. 0295 530 330, sähköposti: [email protected]).

Keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri on Anna-Mari Vimpari 
(p. 0295 330 207, sähköposti: [email protected]).


Erityisavustajat

Ministerin erityisavustajat toimivat ministerin poliittisina avustajina.  

Erityisavustaja Jirka Hakala, gsm 050 388 0016
sihteeri Tuula Hedlund, puh. 0295 16 2371, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi [tuula.hedlund]

Erityisavustaja Lasse Kontiola, gsm 0400 694 233                                   
sihteeri Tuula Hedlund, puh. 0295 16 2371, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi [tuula.hedlund]

Erityisavustaja Pertti Hakanen, gsm 050 050 5997 
Tuire Jansson-Patiño, puh. 0295 16 2355, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [tuire.jansson-patino]