Ministeri

Maa- ja metsätalousministeriön poliittinen johto toimii läheisessä yhteistyössä virkamiesten kanssa. Tavoitteena on, että tehdyt toimet ja päätökset parhaalla mahdollisella tavalla edistävät asetettujen tavoitteita ja kansalaisten hyvinvointia.

Jari Leppä on ollut maa- ja metsätalousministerinä toukokuusta 2017 lähtien. Ministerin työssä häntä tukevat valtiosihteeri ja erityisavustajat.


Ministerin sihteeri
Tiina Sahlberg-Kelly, puh. 0295 16 2242

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [tiina.sahlberg-kelly]

Valtiosihteeri

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaa ja edustaa ministeriä poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU-asioiden ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän valtiosihteeri on Anni-Mari Vimpari.


Erityisavustajat

Ministerin erityisavustajat toimivat ministerin poliittisina avustajina.

Maa- ja metsätalousministerin erityisavustajat ovat Satu Haapaniemi, Annukka Kimmo ja Teppo Säkkinen.  Haapaniemen vastuulla ovat maatalouteen sekä ruokaan liittyvät kysymykset. Kimmo vastaa ministerin suhteista eduskuntaan ja sidosryhmiin sekä lehdistöasioista. Säkkisen vastuualueina ovat metsä- ja luonnonvarasektorin asiat.

Satu Haapaniemi
Satu Haapaniemi
Puh. 050 400 5193
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [satu.haapaniemi]
Annukka Kimmo
Annukka Kimmo
Puh. 050 478 0226
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [annukka.kimmo]
Erityisavustaja Teppo Säkkinen
Teppo Säkkinen
Puh. 050 516 2868
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tem.fi [teppo.sakkinen]


Maa- ja metsätalousministeriössä toimivien erityisavustajien sihteerit

Erityisavustaja Teppo Säkkisen ja erityisavustaja Annukka Kimmon sihteeri:
Tuula Hedlund, puh. 0295 16 2371, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [tuula.hedlund]

Erityisavustaja Satu Haapaniemen sihteeri Tuire Jansson-Patiño, puh. 0295 16 2355, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [tuire.jansson-patino]

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi