Ministeri

Maa- ja metsätalousministeriön poliittinen johto toimii läheisessä yhteistyössä virkamiesten kanssa. Tavoitteena on, että tehdyt toimet ja päätökset parhaalla mahdollisella tavalla edistävät asetettujen tavoitteita ja kansalaisten hyvinvointia.

Antti Kurvinen on ollut maa- ja metsätalousministerinä huhtikuusta 2022 lähtien. Ministerin työssä häntä tukevat valtiosihteeri ja erityisavustajat.

Ministerin sihteeri

Johanna Klemettinen-Kataja, p. 0295162102

Ministerin sihteerille lähetettävät sähköpostit osoitteeseen: ministerinsihteeri.mmm(at)gov.fi

 

Valtiosihteeri

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaa ja edustaa ministeriä poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU-asioiden ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen valtiosihteeri on Ann-Mari Kemell 
(p. 0295 047 332, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi).

Keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri on Satu Mäki-Lassila 
(p. 0295 530 566, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi).

Erityisavustajat

Ministerin erityisavustajat toimivat ministerin poliittisina avustajina.  

Erityisavustaja Topi Heinänen, gsm 050 911 1253 (ilmasto- ja vesitalous- sekä viestintäasiat)

sihteeri Anu Hares, puh. 0295 162 166, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi [anu.hares]

Erityisavustaja Lasse Kontiola, gsm 0400 694 233 (metsä- ja bioenergia-, elinkeinokalatalous- ja erätalousasiat sekä tieto- ja tutkimustoimialaan liittyvät asiat)                                  

sihteeri Anu Hares, puh. 0295 162 166, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi [anu.hares]

Erityisavustaja Pertti Hakanen, gsm 050 050 5997 (maatalous-, elintarviketurvallisuus-, eläin- ja kasviturvallisuus-, sekä maaseudun kehittämiseen liittyvät asiat)

sihteeri Anu Hares, puh. 0295 162 166, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi [anu.hares]

Ministerin erityisavustajat toimivat ministerin poliittisina avustajina.