Hyvän sadon kierrätyslannoitus 2 (HYKERRYS 2)

Toteuttajat: Helsingin yliopisto, Ecolan Oy, HSY Vesihuolto, HSY Jätehuolto, Soilfood Oy, Tuhala Bio Oü

Vastuuhenkilö: Priit Tammeorg, Helsingin yliopisto

Rahoitus: 92 000€ (Raki2)

Toteutusaikataulu: 6/2019 - 12/2020

Hankkeen kotisivut (www.helsinki.fi)

Tiivistelmä: Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan erilaisten kierrätyslannoituskonseptien ja -tuotteiden käyttöä peltoviljelyssä yhteistyössä kierrätyslannoitusalan toimijoiden kanssa, sekä tuotetaan viljelijöille tietoa kierrätyslannoituksen toimivuudesta, suunnittelusta ja käytännöistä. Hanke jatkaa Maaseuturahaston tukemassa (2016–2019) Hyvän sadon kierrätyslannoitus (HYKERRYS) -hankkeessa perustetun kierrätyslannoituskenttäkokeen ja -demonstraation toimintaa kasvukausille 2019 ja 2020.

Hankkeen kenttäkoe Helsingin Haltialassa on suunniteltu viisivuotisen viljelykierron ympärille niin, että jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omat kierrätyslannoituskäsittelynsä kierron eri vaiheille konseptinsa mukaisesti.