Paikkatietopoliittinen selonteko

Paikkatietopoliittinen selonteko -hanke käynnistettiin, koska oli havaittu tarve linjata koko julkishallinnon paikkatietotoimintojen kehittämiselle suuntaviivat. Hallituksen digitalisaatio-ohjelman tavoitteet ja ovat hyvin ajankohtaisia myös julkishallinnon paikkatietotoimintojen kehittämisen näkökulmasta.  

Uutta sivustolla

 • Paikkatietopoliittinen selonteko
 • Redogörelse om politiken för geografisk information
 • Report on spatial data policy
   
 • Tutustu Paikkatietopoliittisen selonteon valtioneuvostolle luovutettavaan versioon. Selonteko hyväksyttiin 24.4. laajennetussa Biotalous ja puhtaat ratkaisut -ministeriryhmässä (Bitapura-) lähetettäväksi ilman muutoksia valtioneuvostoon. Tämä versio selonteosta on nyt ladattavana. Siihen voi vielä tulla muutoksia toukokuussa alkavan poliittisen käsittelyn seurauksena.

  Selonteko oli käsittelyssä hallituksen strategiaistunnossa 12.2.2018. Siellä siihen ohjattiin tekemään muutamia muutoksia: Selonteko piti palauttaa alkuperäiseen yhtenäiseen rakenteeseen; se oli pilkottu ministeriöiden ehdotuksesta lyhyeen selonteko-osioon ja taustamuistioon. Selontekoon haluttiin lisää loppukäyttäjien, erityisesti yritysten näkökulmaa, jonka tehostamiseksi ohjeistettiin järjestämään yrityksille suunnattu seminaari. Lisäksi painotettiin turvallisuusnäkökulman painavampaa esiin tuomista.

  Nämä toimenpiteet tehtiin ja niiden tuloksena syntyneisiin kahteenkin eri kehitysversioon pyydettiin kommentointia selonteon strategisen ohjausryhmän jäseniltä ja samalla heidän edustamiltaan organisaatioilta. 

  Paikkatietopoliittisen selonteon Toimenpideohjelma-vaihe alkaa sitten kun se on läpikäynyt eduskuntakäsittelyn. Toimenpideohjelmaa valmistellaan sillä välin MMM:ssä. Toimenpideohjelma tulee selontekovaiheen tapaan tukeutumaan laajasti sidosryhmien näkemyksiin ja ammattitaitoon eri osa-alueilla.

   
 • Vielä voit vaikuttaa! Ilmoittaudu Tulevaisuudessa enemmän hyötyjä paikkatiedoista -seminaariin. Seminaarissa haetaan selonteon toimenpide-ehdotusten ja sen vision taustaa vasten erityisesti paikkatietojen ja -palveluiden loppukäyttäjien näkemyksiä selonteon hyödyistä. Selonteon visio on ”Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi”. Toimenpide-ehdotukset on kuvattu selonteon taustamuistion luonnoksen kohdissa 2 ja 3.
 • Paikkatietopoliittinen selonteko luovutetaan valtioneuvostolle hallituksen strategiaistunnossa. Istuntojen peruuntumisten vuoksi luovutus viivästyy siten, että selonteko on hallituksen strategiaistunnon agendalla 12.2.2018. Tämän takia julkaisemme luonnoksina selonteon ja sen taustamuistion, joita voi mielellään kommentoida. Kommentteja hyödynnetään viimeistään selonteon toimenpideohjelmassa. 
 • Kiinteistöinsinööri Mirja Metsälän blogiteksti siitä miltä Espoon kaupungin näkökulmasta tuntuu kaikki tämä meneillään  oleva pöhinä paikkatietosektorilla. Lue blogikirjoitus.
 • Paikkatietopoliittisen selonteon luonnos on nyt vapaasti kommentoitavana - ota kantaa ja tee siitä parempi. Katso luonnoksen taustoja ja lataa se kommentoitavaksi
 • Selonteon hankepäällikkö Kari-Pekka Karlsson kertoo uudessa blogitekstissään faktoja ja yrittää silti kannustaa kommentoimaan selonteon luonnosta. Lue blogikirjoitus.
 • Teknisen kehityksen vaikutukset osaselvityksen loppuraportti on nyt viimeistelty lopulliseen muotoonsa. Löydät sen osaselvityksen sivun alalaidasta tai suoraan oheisesta linkistä: Loppuraportti
 • Arvo Kokkosella oli hyvä tilaisuus verrata paikkatietoasioiden tilaa monien valtioiden karttalaitosten pääjohtajien kanssa. Vertailun tuottamia ajatuksia blogissa.
 • Uusi blogikirjoitus: ylijohtaja Pentti Lähteenojan huomioita hankkeen kesäseminaarin tiimoilta. Lue blogi
 • Paikkatietopoliittisen selonteon kesäseminaarin esitykset katseltavissa
 • NYT KOMMENTOIMAAN! Selonteon Teknisen kehityksen vaikutukset -osaselvityksen loppuraportin luonnos on kommentoitavissa! Löydät raportin kyseisen osaselvityksen sivulta tai suoraan oheisesta linkistä: Loppuraporttiluonnos
 • Koulutus ja tutkimus -osaselvityksen loppuraportista on julkaistu uusi versio, jossa on huomioitu soveltuvin osin korkeakouluilta loppuraportin hyväksymisen jälkeen tulleita kommentteja. Loppuraportti - koulutus ja tutkimus (uusi versio)
 • Pääjohtaja Arvo Kokkonen pohtii uudessa blogikirjoituksessaan yhteisen ymmärrysten tarvetta, jota paikkatietoasioissakin kaivataan enemmän. Lue blogi
 • Uusi blogikirjoitus: MMM:n tietohallintojohtaja Antti Vertanen kuvaa, miten paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen on samalla osa digitalisaation vauhdittamaa tuottavuuden kehittämistä. 
 • Selonteon kolmen osaselvityksen loppuraportit on julkaistu. Näiden selvitysten loppuraportit ovat nyt luettavissa: Selvitys Paikkatietopoliittista selontekoa varten 1) Julkishallinto, 2) Koulutus ja tutkimus ja 3) Yrityssektori. Lue ja kommentoi! Linkit loppuraportteihin ovat kunkin osaselvityksen sivun alalaidassa. Teknisen kehityksen vaikutukset -osaselvityksen väliraportti valmistuu ensi viikolla ja loppuraportti toukokuun lopussa.
 • Katso Arvo Kokkosen webinaarikatsaus (20.4.2017) Paikkatietopoliittisen selonteon tilanteesta: https://www.youtube.com/watch?v=megZo0jH5eI.
  Arvo Kokkonen on Maanmittauslaitoksen  pääjohtaja ja Paikkatietopoliittisen selonteon strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja.
 • Hankepäällikkö Kari-Pekka Karlsson pohtii blogikirjoituksessaan, mikä ihme paikkatiedoissa on niin vaikeaa. Lue blogi
 • Selonteon kolmen osaselvityksen väliraportit on julkaistu. Ota selvää mitä osaselvityksissä on selvinnyt! Linkit väliraportteihin ovat kunkin osaselvityksen sivun alalaidassa. Teknisen kehityksen vaikutukset -osaselvityksen väliraportti valmistuu huhtikuussa.

Lisätietoja

Kari-Pekka Karlsson, erityisasiantuntija 
MMM, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162230