Paikkatietopoliittinen selonteko

Paikkatietopoliittinen selonteko -hanke käynnistettiin, koska oli havaittu tarve linjata koko julkishallinnon paikkatietotoimintojen kehittämiselle suuntaviivat. Hallituksen digitalisaatio-ohjelman tavoitteet ja ovat hyvin ajankohtaisia myös julkishallinnon paikkatietotoimintojen kehittämisen näkökulmasta.  

Alla latauslinkit Paikkatietopoliittisen selonteon suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin julkaistuihin (lopullisiin) versioihin.

Paikkatietopoliittinen selonteko oli eduskunnassa lähetekeskustelussa 23.5.2018. Eduskunnan täysistunnon puhemiesneuvosto nimesi selonteon mietintövaliokunnaksi maa- ja metsätalousvaliokunnan. Sille lausuntonsa toimittavat: hallinto-, ympäristö-, liikenne- ja viestintä-, tulevaisuus- ja puolustusvaliokunta. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  valmistui 13.11.2018 ja 29.11.2018 käydyssä eduskunnan palautekeskustelussa eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 2/2018 vp johdosta. 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa selonteon toimeenpanosta. Selonteossa nostettuja 
toimenpiteitä edistetään käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä pidettiin laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen. Osoitetietojärjestelmän toteuttamista ohjaa MMM:n asettama ohjausryhmä. Selonteon linjaamaa yhteistyötä tehostamaan on perustettu syksyllä 2020 toimintansa aloittanut uusi laajapohjainen yhteistyöelin GeoForum Finland ry .

Lisätietoja

Mika Karjalainen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö Puhelin:0295162335   Sähköpostiosoite: