EU:n sopeutumistyö 

Euroopan komissio hyväksyi uuden EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategian helmikuussa 2021. Strategia määrittelee, kuinka Euroopan unioni varautuu ja sopeutuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä tulee ilmastonkestäväksi vuoteen 2050 mennessä. 

Strategia sisältää neljä keskeistä tavoitetta

  1. Älykkäämpää sopeutumista tiedon saatavuuden ja laajuuden lisäämisellä.
  2. Nopeampaa sopeutumista kautta linjan.
  3. Systemaattisempaa sopeutumista kehittämällä toimintaa kaikilla hallinnon tasoilla. 
  4. Kansainvälisen ilmastokestävyyden edistäminen.

Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa hyväksyttiin myös ensimmäinen eurooppalainen ilmastolaki kesällä 2021. EU:n ilmastolaki asettaa osaltaan myös kansallisia sopeutumissuunnitelmia koskevia vaatimuksia.

Climate-ADAPT -sivustolla on EU:n ylläpitämää tietoa ja tilastotietoa ilmastonmuutoksesta, haavoittuvuudesta ja sopeutumisesta.

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162104   Sähköpostiosoite: