Perunaruton populaation tuntemus perunantuotannon kestävyyden avuksi (SUSPO)

Hakija: Perunantutkimuslaitos (Petla)
Vastuututkija: Marjo Hokka (Petla)
Kokonaisrahoitus: 115 000 €
Hankeaika: 1.1.2021-31.3.2024

Perunarutto (aiheuttaja Phytophthora infestans) on edelleen merkittävin uhka perunantuotannossa. Suomessa perunaruttopopulaation muuntelua on viimeksi tutkittu järjestelmällisesti vuonna 2010. Viime vuosina Suomesta on lähetetty vain muutamia näytteitä SSR-genotyyppimääritykseen eurooppalaiseen EuroBlight-verkostoon. Vuoden 2019 tulokset osoittavat, että perunaruttopopulaatio on murroksessa jälleen. Suomessa todettiin ensimmäistä kertaa aggressiivisempi ruttoklooni EU41, joka kasvaa jo +10 asteen lämpötilassa ja tuottaa itiöitä enemmän kuin perinteiset kloonit. Sen itämisaika on päivän lyhyempi, taudin kehitys nopeutuu, laikun kasvu on voimakkaampaa ja taudin torjunta vaatii suurempia tehoainemääriä.

EU41 klooni pystyy murtamaan merkittävimmän luomutärkkelysperunalajikkeen taudinkestävyyden. Uusien kloonien uhkaa korostaa, että osa niistä on todettu kestäviksi tiettyjä perunaruton tehoaineita vastaan. Uusien perunaruttokloonien uhka kohdistuu siis koko perunantuotantoon.

Kestävän ja kilpailukykyisen perunantuotannon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että perunaruttopopulaation muutoksia seurataan ja niihin reagoidaan. Lajikkeiden taudinkestävyys ja kasvinsuojeluaineiden teho täytyy tuntea. Tarvitaan tietoa perunaruttopopulaation muuntelun määrästä ja monimuotoisuudesta, jotta voidaan suunnitella ja neuvoa viljelijöitä kestävään tuotantotapaan. Tämä vaatii myös ennustemallien käyttöönottoa perunaruton torjunnassa.
Hankkeessa tutkitaan perunaruttopopulaatiota ottamalla näytteitä, testaamalla perunalajikkeiden taudinkestävyyttä uusia ruttoklooneja vastaan sekä testaamalla kasvinsuojeluaineiden tehoja.

Hankkeessa testataan muissa Pohjoismaissa jo käytössä olevien ennustemallien soveltuvuutta Suomen oloihin. Tutkimustulokset viedään perunanviljelyn käytäntöön päivittämällä perunaruton torjuntaohjeet.