Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvonnalla varmistetaan, että noudatetaan kalastusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä kalastavilla henkilöillä on tarvittavat luvat.

Metsähallituksen erähenkilöstö vastaa kalastuksen valvonnasta. Lisäksi poliisilla, kalastusviranomaisella, tulli- ja rajavartioviranomaisilla ja kalastuksenvalvojalla on oikeus valvoa, että kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Heillä on myös oikeus ottaa talteen luvattomaan kalastukseen käytetyt välineet ja niillä saatu saalis. Vesialueen omistajalla, osakkaalla ja kalastusoikeuden haltijalla on oikeus tarkastaa, että veteen asetettu pyydys on merkitty kalastusoikeuden osoittavalla merkillä.

Jos lupakuitti ei ole kalastajalla mukana, valvoja antaa kalastajalle näyttömääräyksen. Kalastajan tulee käydä esittämässä todistus luvasta seitsemän päivän kuluessa poliisiasemalla. Kalastusluvan tulee olla kalastushetkellä maksettuna. Kalastusluvatta kalastamisesta poliisi voi määrätä rikesakon.

 

Muualla verkossa

MMM:n asetus kalastuksenvalvonnasta (1577/2015), 1.1.2016

Lisätietoja

Jouni Tammi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162313   Sähköpostiosoite: