Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma MATO 2 - ohjelman tausta ja toteutus 

Maatalouden ympäristökestävyyttä parantamaan tarvitaan useampivuotinen tutkimusohjelma. Tutkimusohjelma tukee ja edistää Suomen CAP strategiasuunnitelman ympäristötavoitteita. Tutkimusohjelmalla edistetään kansallista tavoitetta vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä 29 % vuoteen 2035 mennessä sekä toimenpiteitä joilla tavoitellaan vesien hyvän tilan saavuttamista ja ilmanlaatuun vaikuttavien päästöjen vähentämistä. Tutkimusohjelmalla tuetaan tavoitteita luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi elpymisuralle. 

Tutkimusohjelma koostuu viidestä teemasta ja kahdesta läpileikkaavasta tavoitteesta.


Ohjelman toteutustapa

Ohjelmalle ei ole erillistä rahoitusta vaan ohjelman tavoitteet linjaavat maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön tutkimus- ja selvitysrahoitusta, siltä osin, kun se kohdistuu tiettyjen ohjelmien ja strategioiden tutkimustavoitteiden edistämiseen maatalouden ympäristökysymysten osalta. Yhtenä rahoitusresurssina on mm. Maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettavat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitysrahoitus (VN TEAS). 

Lisätietoja

Eero Pehkonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162217   Sähköpostiosoite:


Sonja Pyykkönen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset Puhelin:0295250123   Sähköpostiosoite: