Julkaisut

Maa- ja metsätalousministeriöllä on yksi virallinen julkaisusarja: MMM:n julkaisuja. Tämän lisäksi ministeriö julkaisee muita julkaisuja, muistioita ja esitteitä.