2018 rahoitetut maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera rahoitti 19:ää uutta maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta vuonna 2018 yhteensä 3,9 miljoonalla eurolla.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin maatalouden ympäristövaikutusten MATO-tutkimusohjelman toteuttamiseen, maataloustuotannon riskien hallintaan ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä maatalousmaiden tulevaisuuden käyttöön.

Rahoitettavat hankkeet paransivat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottivat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Seuraavassa on listattu vuonna 2018 rahoitetut hankkeet:

Nautojen ruokinnan ja erityksen lähtötietojen ja arviointimenetelmien vaikutukset kansalliseen erityslaskentaan ja edelleen päästöarvioihin (Narutesti)

Ravinnetaseilla typpitalous kuntoon

Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa (LumoVesi)

Fosforin kerrostumisen nopeus matalaan muokatuilla mailla ja vaikutukset fosforihuuhtoumaan (P-kerros)

Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla

Maataloussektorin asema rahoitusmarkkinoilla: kysyntä, tarjonta ja uudet instrumentit

Umpeenpanokäytännöt suomalaisissa lypsykarjoissa

Lypsylehmien sorkka-alueen ihotulehdus – uusi uhka lypsykarjataloudelle

Lypsykarjojen hyvän paratuberkuloositilanteen todentaminen ja sertifiointi elinkeinon tukemiseksi

Terveellisemmät ja tehokkaammat tavat rauhoittaa nupoutettavia vasikoita

Turkinpurenta siniketuilla: syntytapa, syyt ja ehkäiseminen

Kokogenomisekvensoinnin avulla kohti optimoitua Listeria monocytogenes -riskin hallintaa elintarvikeketjussa

Virusten esiintyminen ja säilyvyys elintarviketuotantoketjussa ja elintarviketeollisuuden prosesseissa

Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Suomalaista pohjoista humalaa markkinoille

Biologisin keinoin tehoa Fusarium-punahomeiden hallintaan

LED-tekniikalla tuotettu UV-C-valo – tulevaisuuden vaihtoehto harmaahomeen torjunnassa

Virukset suomalaisessa perunantuotannossa - yleisyys ja tartunnan lähteet

Mallinnus ja data-analyysi apuna kasvitautien torjunnassa

Lisätietoja

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162126   Sähköpostiosoite: