Umpeenpanokäytännöt suomalaisissa lypsykarjoissa

1.7.2018–30.6.2021
Hakija: Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Päivi Rajala-Schultz
Kokonaisrahoitus: 197 000 €
Rahoitus 2018: 197 000 €

Projektin tavoitteena on

  1. kartoittaa suomalaisissa lypsykarjoissa toteutettuja umpeenpanokäytäntöjä
  2. selvittää näiden käytäntöjen, mahdollisten umpeenpanoon liittyvien riskitekijöiden ja utareterveyden yhteys
  3. kenttätutkimuksen avulla verrata koko karjan vs. valikoivan umpihoidon vaikutusta utareterveyteen ja bakteerien antibioottiresistenssiin ja
  4. verrata eri käytäntöjen taloudellisuutta.

Tulosten pohjalta laaditaan suomalaisille lypsykarjoille suositukset käytännöistä, joilla umpeutus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla maksimoiden lehmien utareterveys, maidon laatu ja maidontuotannon kannattavuus sekä minimoiden umpihoitojen mahdollinen vaikutus utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien antibioottiresistenssin kehittymiseen.

Katso myös

Umpeenpanokäytännöt suomalaisissa lypsykarjoissa - Policy brief