Eläimet, elintarvikkeet ja terveys

Eläinlääkintäsektorin lainsäädäntö koostuu seitsemästä laista ja niiden nojalla annetuista asetuksista sekä maa- ja metsätalousministeriön ja elintarvike- ja terveysosaston päätöksistä.

Eläinlääkintölainsäädännön painetun version julkaiseminen on lopetettu vuoden 2012 alusta lähtien.
Maa- ja metsätalousministeriö ei vastaa Eläinlääkintölainsäädännön internetversiossa mahdollisesti olevien virheiden tai puutteiden aiheuttamista vahingoista. Osa säädöksistä on maa- ja metsätalousministeriön päivittämiä. Valtion säädöskokoelmassa ilmestyneet julkaisut on linkitetty Finlex tietokantaan, jonka kautta yksittäistietojen haku tapahtuu.

EU-lainsäädäntö

Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL) on EU:n kaikkien oikeudellisten asiakirjojen virallinen julkaisukanava. Siinä julkaistaan EU-lainsäädäntö (L-sarja) ja muut EU:n toimielinten, muiden elinten ja virastojen viralliset asiakirjat (C-sarja täydennysosineen). Lehti julkaistaan joka päivä tiistaista lauantaihin EU:n virallisilla kielillä , ja se on saatavana eri formaateissa.

Internetissä löytyy ilmaispalveluna EUR-Lex tietokanta, jossa virallisen lehden lisäksi on saatavilla myös luettelo yhteisön voimassa olevasta lainsäädännöstä.