Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Införsel från länder utanför EU

Import from non-EU countries

 


Tuonti Norjasta, Islannista (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsistä, Liechtensteinista, Andorrasta, San Marinosta ja Färsaarilta, katso tuonti EU:n jäsenvaltioista

Införsel från Norge, Island (endast levande fisk och fiksprodukter), Schweiz, Liechtenstein, Andorra, San Marino och Färöarna, se införsel från EU

Import from Norway, Iceland (only fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino, Andorra and Faroe Islands, see
import from the EU
 

Voimassa olevat EU-komission suojapäätökset / EU-komissionens skyddbeslut som är i kraft / Safeguard measures in force by EU-Commission

Päivitetty viimeksi / Latest update: 20.8.2019

 

MAA / LANDET / COUNTRY
LISÄTIEDOT / YTTERLIGARE INFORMATION / FURTHER INFORMATION


Kaikki EU:n ulkopuoliset maat/  Alla länder utanför EU / All countries outside of the EU

2018/320 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Salamanterit
Syy: Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans -sieni: sienikunta Phylum Chytridiomycota, lahko Rhizophydiales)
Voimassa:
31.12.2019 saakka
Lisätietoja: Suojapäätöksellä kielletään salamantereiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista. Tuonti on kuitenkin sallittua, jos salamantereiden tuontierät täyttävät suojapäätöksen 4 artiklan mukaiset tuontiehdot: tuonti tapahtuu hyväksytystä alkuperämaasta, tuontierän mukana on liitteessä I olevan B osan mukainen eläinten terveystodistus, eläimille on ennen tuontia tehty  kliininen tutkimus sekä eläimet eristetään ennen tuontia muista salamantereista. Lisäksi salamantereiden tuonti voidaan hyväksyä vain 5 artiklan mukaisiin asianmukaisiin pitopaikkoihin, joissa salamantereita pidetään karanteenissa 6 artiklan mukaisesti vähintään 6 viikkoa. Salamanterit täytyy karanteenin kuluessa tutkia Bsal -tartunnan varalta negatiivisin tuloksin tai hoitaa Bsal -tartunnan varalta päätöksen liitteessä III mainituilla vaihtoehdoilla. 6 viikon karanteeni koskee vain eläimiä, jotka pelkästään tutkitaan Bsal- taudin varalta ja tällöin eläimiä tulee olla vähintään 62 kpl edustavan näytemäärän saamiseksi. Mikäli eläimiä on tätä vähemmän TAI toimija haluaa mieluummin hoitokäsitellä eläimet (niiden määrästä riippumatta), eläimille voidaan myöntää kirjallinen vapautus karanteenista heti hoidon (10- 12 vrk valitusta menetelmästä riippuen) päättymisen jälkeen. Toimija tai tuoja vastaa kaikista karanteeni-, testaus- ja hoitokustannuksista.
Siirtymäkauden ajan 6.9.2018 saakka salamantereita voidaan tuoda EU:n alueelle ilman 4 artiklan mukaisia vaatimuksia, jos artiklan 5-7 mukaiset vaatimukset määränpääpitopaikasta, karanteenisäännöistä sekä Bsal -tapauksen ilmetessä toteutettavista toimenpiteistä täyttyvät.2016/1918 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde:
Hirvieläinten virtsan ja sitä sisältävien houkutinhajusteiden tuonti on kiellettyä
Syy: Hirvieläinten näivetystauti (CWD) 
Voimassa: 31.12.2020 saakka
Lisätietoja:


Kaikki OIE:n jäsenmaat, joka kuuluvat Afrikan, Amerikan, Aasian, Kaukoidän, Oseanian, Euroopan tai Lähi- ja Keski-idän alueelliseen toimikuntaan
Tredjeländer som tillhör OIE:s regionala kommissioner i Afrika, Amerika, Asien, Fjärran Östern och Oceanien, Europa eller Mellanöstern områden
Third countries belonging to the OIE Regional Commissions of Africa, Americas, Asia, Far East and Oceania, Europe and Middle East

OIE:n jäsenmaat/ medlemmar i OIE /OIE member countries

2007/25/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2007/876/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/6/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/818/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2010/734/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2012/248/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2013/635/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/2225 - [FI] - [SV] - [EN]
2017/2410 - [FI] - [SV] - [EN]
2018/1687 - [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2018/1687 asti: [FI] [SV] [EN]

Kohde: Matkustajan mukanaan kuljettamat lemmikkilinnut (lintuja enintään 5 kpl)
Syy: Lintuinfluenssa
Voimassa: 31.12.2019 saakka
Lisätietoja: Lemmikkilintujen tuonti on sallittua suojapäätöksen artiklan 1 mukaisesti (linnut ovat ennen tuontia olleet eristettyinä vähintään 30 vuorokautta ennen tuontia; linnut on rokotettu lintuinfluenssan H5- ja H7-alatyyppiä vastaan; lintuja on pidetty eristettyinä vähintään 10 vuorokautta ennen vientiä ja niille on tehty testit H5- ja H7-lintuinfluenssan vasta-aineen tai genomin havaitsemiseksi; lintujen mukana on suojapäätöksen liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus sekä liitteen III mukainen omistajan vakuutus; linnut pidetään hyväksytyssä karanteenissa määräjäsenvaltiossa 30 vuorokauden ajan maahantuonnin jälkeen; eikä niitä saa viedä näytöksiin, markkinoille, näyttelyihin eikä muihin lintuja yhteen kokoaviin tapahtumiin 30 päivän aikana unioniin tuonnin jälkeen ). Tuonnissa käytettävän eläinlääkärintodistuksen ja omistajan vakuutuksen mallin osalta sovelletaan suojapäätöstä muuttavan päätöksen 2017/2410 artiklan 4 mukaista siirtymäaikaa.  


Afrikka / Afrika / Africa

2003/459/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät jyrsijät sekä oravat Saharan eteläpuolisista Afrikan maista.
Syy: Apinarutto
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Afrikasta Saharan eteläpuolisen alueen maista peräisin olevien tai sieltä tulevien oravien sekä luonnonvaraisten jyrsijöiden tuonti on kiellettyä. Saharan eteläpuoliseksi alueeksi käsitetään kaikki alueet, jotka sijoittuvat 15°N sekä 15 °S leveyspiirien väliin. Tällaisia maita ovat seuraavat maat: eteläisen Afrikan Benin, Burkina-Faso, Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra leone ja Togo; keskisen Afrikan Angola, Cameroon, Central Africa Republic, Congo Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon, D.R. of the Congo ja Sao Tome and Principe sekä itäisen Afrikan Burundi, Djibuti, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda ja Zambia. EU:n jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tuontikieltoihin vain neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklassa 2 määritellyn kaltaisessa laitosten välisessä tuonnissa.


Albania / Albanien / Albania

2004/225/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät, pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot sekä vedessä kuljetettavat elävät kalat tai äyriäiset
Syy: Kolera
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Albaniasta peräisin tai lähtöisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden,jotka ovat missä muodossa tahansa, sekä vedessä kuljetettavien elävien kalojen ja äyriäisten tuonti Unioniin on kielletty.

 

Albania / Albanien / Albania

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot.

 

Albania / Albanien / Albania

2007/642/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Kalastustuotteet
Syy: Histamiini
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikki Albaniasta tuotavat kalastustuotteet on tutkittava histamiinin varalta joko Albaniassa ennen vientiä tai EU-maassa tuonnin yhteydessä. Tuonnin yhteydessä tutkittavat erät pidetään virallisessa valvonnassa siihen asti, kunnes histamiinitutkimusten tulokset saadaan. Tutkimuksista aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

 

Algeria / Algeriet / Algeria

2017/675 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2017/887 - [FI] - [SV] - [EN]
2018/489 - [FI] - [SV] - [EN]
2019/242 - [FI] - [SV] - [EN]


Kohde: Algeriasta, Libyasta, Marokosta ja Tunisiasta joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta  saapuvat karjankuljetusajoneuvot tai karja-alukset 
Syy: Suu- ja sorkkatauti
Voimassa: 31.12.2019 saakka
Lisätietoja: Algeriasta, Libyasta, Marokosta ja Tunisiasta joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta   saapuvien karjankuljetusajoneuvojen tai karja-alusten liikennöitsijöiden tai kuljettajien on saapuessaan annettava sen jäsenvaltion, jonka kautta unioniin saavutaan, toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot (suojapäätöksen liitteen 1 mukaisesti), jotka osoittavat, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti.
Toimivaltainen viranomainen antaa saapuvan karjankuljetusajoneuvon tai karja-aluksen tarkastamisesta liitteen II mukaisen todistuksen, tai jos puhdistusta ei ole suoritettu asianmukaisesti, toimii suojapäätöksen Artiklan 3 kohdan 4 mukaisesti.

 

Australia

2006/146/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Pteropus-suvun hedelmälepakoiden ja kissojen tuonti Australiasta on kiellettyä (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia) ja Pteropus-suvun hedelmälepakoiden, kissojen ja koirien tuonti  Malesian niemimaalta on kiellettyä (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia).
Syy: Hendra- ja Nipah-taudit
Voimassa: toistaiseksi


Bangladesh

2014/88/EU - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2014/510/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1028/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2016/884 - [FI] - [SV] - [EN]
2018/935 - [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2018/935 asti: [FI] [SV] [EN]

Kohde: Betelköynnöksen lehtiä (Piper betle; tunnetaan myös nimellä paan-lehti tai Betel quid) sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden (mm. CN-koodiin 1404 90 00 kuuluvat) tuonti on kiellettyä.
Syy: Erilaiset salmonellan patogeeniset kannat
Voimassa: 30.6.2020 saakka
Lisätietoja: Lokakuusta 2011 lähtien elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) on tehty 142 ilmoitusta useista erilaisista salmonellan patogeenisista kannoista Bangladeshista peräisin olevissa tai sieltä lähetetyissä elintarvikkeissa, jotka sisältävät betelköynnöksen lehtiä (Piper betle; tunnetaan myös nimellä paan-lehti tai "Betel quid") tai koostuvat niistä. Tämä aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle minkä vuoksi betelköynnöksen lehtien tuonti Unioniin on väliaikaisesti kielletty.

 

Guinea

2007/82/EY - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Päätös kiireellisistä toimenpiteistä koskien ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuontia Guineasta; tuonti EU:n alueelle on kiellettyä.
Syy: Hygienian puutteet Guineassa (mm. toimimaton kylmäketju, likaisen veden käyttö sekä kalastusalusten ja -laitosten huono hygienia).
Voimassa: toistaiseksi
 

Indonesia / Indonesien

2010/220/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Ihmisravinnoksi tarkoitetut viljellyt kalastustuotteet.
Syy: Puutteet jäämien valvontajärjestelmässä sekä laboratoriokapasiteetissa Indonesiassa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Indonesiasta tuotavista viljellyistä kalastustuotteista on tuonnin yhteydessä rajatarkastusasemalla tutkittava 20% eristä. Tutkimukset on tehtävä farmakologisesti vaikuttavien aineiden, varsinkin kloramfenikolin, nitrofuraanien aineenvaihduntatuotteiden ja tetrasykliinien (ainakin tetrasykliinin, oksitetrasykliinin ja klooritetrasykliinin) jäämien havaitsemiseksi. Erät pidetään virallisessa valvonnassa kunnes tutkimustulokset ovat saatavilla. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.
 

Intia / Indien / India

2010/381/EU - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2016/1774 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Hätätoimet koskien Intiasta ihmisravinnoksi tuotavia vesiviljelystä peräisin olevia kalastustuotteita.
Syy: Merkittävät puutteet eläinlääkkeiden käytössä, vesiviljeltyjen kalastustuotteiden jäämävalvonnassa ja valvonnan laboratoriokapasiteetissa Intiassa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Intiasta tuotavat vesiviljelystä peräisin olevat kalastustuotteet on tutkittava lähtömaassa tai tuonnin yhteydessä rajalla kloramfenikolin, tetrasykliinin, oksitetrasykliinin, klooritetrasykliinin sekä nitrofuraanin metaboliittien osalta. Lisäksi vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontieristä on tuonnin yhteydessä rajatarkastusasemalla tutkittava 50% eristä (vaikka tutkimukset olisi jo tehty lähtömaassa). Jos erä koostuu useista eri laitoksista peräisin olevista vesiviljelytuotteista, on 50% näytteenottotiheys kohdistettava kustakin yksittäisestä laitoksesta peräisin oleviin tuotteisiin. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

 

Japani / Japan

2016/6 - [FI] - [SV] - [EN] (konsolidoituna/konsoliderad/consolidated)
muutokset - ändringar - amendments:
2017/2058 - [
FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Japanista tuotavat elintarvikkeet ja rehut.
Syy: Fukushiman ydinvoimalassa 11.3.2011 tapahtunut onnettomuus ja sen seurauksena radionukliditasojen ylittyminen tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa.
Voimassa: Toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen neuvoston asetuksen (Euratom) 2016/52 artiklan 1 mukainen Japanista tuotava elintarvike- tai rehulähetys (lukuun ottamatta ennen 11.3.2011 tuotettuja tuotteita tuotteita, henkilökohtaiseen tuliaistuontiin sallittuja eläinperäisiä tuotteita asetuksen 206/2009 mukaisesti sekä henkilökohtaiseen tuliaistuontiin sallittuja ei-eläinperäisiä tuotteita), joka sisältää jotakin suojapäätöksen liitteen II mukaista rehua tai elintarviketta, tai ko. elintarviketta 50% tai yli sisältäviä yhdistelmätuotteita, ja joka on peräisin tai lähetetty Japanista, mukana on oltava voimassa oleva suojapäätöksen 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu liitteen III mukainen vakuutus.
Kalojen ja kalastustuotteiden, jotka on pyydystetty tai korjattu Fukushiman, Gunman, Tochigin, Miyagin, Ibarakin, Chiban tai Iwaten prefektuurien rannikkovesistä, tuontierien mukana on aina oltava suojapäätöksen 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu liitteen III mukainen vakuutus sekä analyysiraportti riippumatta siitä, missä kyseiset kalastustuotteet on Japanissa purettu maihin.
EU-tuonnissa rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen tekee tuontierille satunnaisia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia, mukaan luettuna laboratorioanalyysejä cesium-134:n ja cesium-137:n varalta.
Erän pidättämisestä tutkimusten ajan sekä tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan rehu- ja elintarvikealan toimijalta.  
 

Kiina / Kina / China

2002/994/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2003/72/EY
- [FI] - [SV] - [EN]
2004/621/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2005/573/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2008/463/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2008/639/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/799/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2012/482/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1068 - [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2015/1068 asti: [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Kaikki eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut.
Syy: Jäämävalvonnassa havaitut puutteet, kloramfenikol, nitrofuraani, malakiittivihreä ja kristallivioletti.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikkien suojapäätöksen liitteen osan II mukaisten tuotteiden tulee olla kemiallisesti tutkittuja ennen erän matkaan lähettämistä erityisesti kloramfenikolin sekä nitrofuraanin ja sen aineenvaihduntatuotteiden osalta. Tutkimustulokset on sisällytettävä erän mukana olevaan vakuutukseen. Kloramfenikolia sekä nitrofuraania koskevien tutkimusvaatimusten lisäksi tulee liitteen osan II mukaisten vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden olla tutkittuja malakiittivihreän ja kristallivioletin sekä niiden aineenvaihdunta-tuotteiden osalta. Tutkimustulokset on sisällytettävä erän mukana olevaan vakuutukseen(kristallivioletin utkimustulokset tulee ilmoittaa komission kirjeen mukaisessa muodossa). Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta. Suojapäätöksen liitteen osan I mukaisia ihmisravinnoksi tai rehuiksi tarkoitettuja tuotteita saa tuoda ilman suojapäätöksen artiklan 3 mukaista tutkimustodistusta.
 

Libya / Libyen

2017/675 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2017/887 - [
FI] - [SV] - [EN]
2018/489 - [
FI] - [SV] - [EN]
2019/242 - [
FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Algeriasta, Libyasta, Marokosta ja Tunisiasta joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta  saapuvat karjankuljetusajoneuvot tai karja-alukset 
Syy: Suu- ja sorkkatauti
Voimassa: 31.12.2019 saakka
Lisätietoja: Algeriasta, Libyasta, Marokosta ja Tunisiasta joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta   saapuvien karjankuljetusajoneuvojen tai karja-alusten liikennöitsijöiden tai kuljettajien on saapuessaan annettava sen jäsenvaltion, jonka kautta unioniin saavutaan, toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot (suojapäätöksen liitteen 1 mukaisesti), jotka osoittavat, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti.
Toimivaltainen viranomainen antaa saapuvan karjankuljetusajoneuvon tai karja-aluksen tarkastamisesta liitteen II mukaisen todistuksen, tai jos puhdistusta ei ole suoritettu asianmukaisesti, toimii suojapäätöksen Artiklan 3 kohdan 4 mukaisesti.


Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia / f.d. jugoslaviska republiken Makedonien / the Former Yugoslav Republic of Macedonia

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot.Malesia / Malaysia

2006/146/EY- [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Pteropus-suvun hedelmälepakoiden, kissojen ja koirien tuonti on kiellettyä Malesian niemimaalta (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia) ja Pteropus-suvun hedelmälepakoiden ja kissojen tuonti on kiellettyä Australiasta (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia).
Syy: Hendra- ja Nipah-taudit
Voimassa: toistaiseksi

 

Malesia / Malaysia

2008/1252/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Cyprinidae-heimoon kuuluvat kalat sekä niiden mätimunat ja sukusolut tietyin poikkeuksin
Syy: Eläintautien leviämiseen johtavat puutteet vesiviljelyeläinten ja koristekalojen tuotantoketjuissa
Voimassa: toistaiseksi
 

Marokko / Marocko / Morocco

2017/675 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2017/887 - [
FI] - [SV] - [EN]
2018/489 - [
FI] - [SV] - [EN]
2019/242 - [
FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Algeriasta, Libyasta, Marokosta ja Tunisiasta joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta  saapuvat karjankuljetusajoneuvot tai karja-alukset 
Syy: Suu- ja sorkkatauti
Voimassa: 31.12.2019 saakka
Lisätietoja: Algeriasta, Libyasta, Marokosta ja Tunisiasta joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta   saapuvien karjankuljetusajoneuvojen tai karja-alusten liikennöitsijöiden tai kuljettajien on saapuessaan annettava sen jäsenvaltion, jonka kautta unioniin saavutaan, toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot (suojapäätöksen liitteen 1 mukaisesti), jotka osoittavat, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti.
Toimivaltainen viranomainen antaa saapuvan karjankuljetusajoneuvon tai karja-aluksen tarkastamisesta liitteen II mukaisen todistuksen, tai jos puhdistusta ei ole suoritettu asianmukaisesti, toimii suojapäätöksen Artiklan 3 kohdan 4 mukaisesti.


Meksiko / Mexiko / Mexico

2006/27/EY - [FI] -[SV] - [EN]

Kohde: Erityispäätös koskien ihmisravinnoksi tuotavaa hevosenlihaa ja hevosenlihavalmisteita.
Syy: Meksikon viranomaisten puutteet valmiuksissa suorittaa luotettavasti hevosenlihan tarkastukset Meksikossa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen Meksikosta tuotava hevosenliha- sekä hevosenlihavalmiste-erä tutkitaan tuonnin yhteydessä direktiivin 96/22/EY mukaisesti hormonaalisten aineiden sekä beta-agonistien varalta. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.Direktiivin 96/22/EY mukaan kielletyt aineet: tyrostaatit; stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit; 17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset; beta-agonistit; sekä aineet, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai gestageenivaikutusta.

 

Peru

2008/866/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2009/297/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/862/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2010/641/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2011/723/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2012/729/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2013/636/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2014/874/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/2022 - [FI] - [SV] - [EN]
2017/1840 - [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2017/1840 asti: [FI] [SV] [EN]

Kohde: Elintarvikkeiksi tarkoitetut simpukat.
Syy: Hepatiitti A-viruksen alkuperäksi on todettu tietyt Perusta tuodut simpukat ja näin ne saattavat aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten terveydelle
Voimassa: 30.11.2018 asti
Lisätietoja: Elintarvikkeiksi tarkoitettujen simpukoiden tuonti Perusta EU:n alueelle on kielletty. Tuontikielto ei koske sisälmyksistä puhdistettuja kampasimpukoita (Pectinidae) eikä simpukoita, jotka on lämpökäsitelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III jakson VII luvun II kohdan A.5b mukaisesti. Ko. hyväksyttyjä käsittelyjä ovat:- upottaminen kiehuvaan veteen, kunnes nilviäisten lihan sisälämpötila on noussut vähintään 90 °C:seen. Vähimmäislämpötilaa pidetään yllä 90 sekuntia tai kauemmin;- keittäminen 3–5 minuutin ajan suljetussa tilassa, jossa lämpötila on 120–160 °C ja paine on 2–5 kg/cm2, minkä jälkeen kuoret poistetaan ja liha jäädytetään – 20 °C:n sisälämpötilaan;- keittäminen höyryssä paineen alaisena suljetussa tilassa noudattaen i alakohdassa mainittuja aikaa ja nilviäisten lihan sisälämpötilaa koskevia vaatimuksia. On käytettävä hyväksyttyä menetelmää. Lämmönjakelun tasaisuuden varmistamiseksi on käytettävä HACCP -periaatteisiin perustuvia menetelmiä.
 

Serbia / Serbien

2019/1351 - [FI] - [SV] - [EN

Kohde: Lihavalmisteet
Syy: Afrikkalainen sikarutto
Voimassa: 31.12.2021 saakka
Lisätietoja: Serbiasta tuotavat, tai Serbiasta EU:n kautta toiseen EU:n ulkopuoliseen maahan kauttakuljetettavat, lihavalmisteet on oltava käsiteltyjä komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II 4 osan käsittelyn 'C' tai 'B' mukaisesti:
C = Lihavalmisteeseen ja käsiteltyihin mahoihin, rakkoihin ja suoliin käytetyn lihan ja/tai mahojen, rakkojen ja suolten kypsennyksessä saavutetaan kauttaaltaan vähintään 80 celsiusasteen sisälämpötila.
B = Lämpökäsittely ilmatiiviissä astiassa vähintään F o -arvoon 3.
Tuonti- ja kauttakuljetuserien mukana on oltava suojapäätöksen Artiklan 1 kohdissa b ja c mainitut vaatimukset täyttävä todistus (asianmukaisesti täytetty komission päätöksen 2007/777/EY mukainen tuonti- tai kauttakuljetustodistus, jolla myös edellä mainittu kuumennuskäsittely 'C' tai 'B' todistetaan).


Serbia ja Montenegro / Serbien och Montenegro / Serbia and Montenegro

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot. EU:n jäsenvaltiot voivat tuontikiellosta poiketen sallia elävien eläinten kuljetuksen Albanian, Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Serbia ja Montenegron kautta jos EU-maat eivät täten vaaranna bluetongue-taudin maakohtaista tautistatustaan.

 

Sveitsi / Schweiz / Switzerland

Katso 'Tuonti EU:n jäsenmaista'
 

Thaimaa / Thailand

2002/251/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2003/477/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2003/559/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2003/895/EY - [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2003/895 asti: [FI] [SV] [EN]

Kohde: Katkaravut ja siipikarjan liha
Syy: Nitrofuraani
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen (100 %) katkarapu- ja siipikarjanlihan tuontierä, jonka terveystodistus on päivätty ennen 21.9.2002, on EU:n alueelle tuotaessa tutkittava kemiallisesti erityisesti nitrofuraanijäämien varalta.
Lisätietoja: Komission päätöksen 2003/895/EY mukaisesti jokainen (100 %) Thaimaasta tuotava tai sieltä peräisin oleva katkarapu- ja siipikarjanlihan tuontierä, jonka terveystodistus on päivätty ennen 21.9.2002, on tutkittava EU:n alueelle tuotaessa mikrobiolääkkeiden, erityisesti notrofuraaninen ja sen metaboliittien varalta.
 

Tunisia / Tunisien / Tunisia

2017/675 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2017/887 - [
FI] - [SV] - [EN]
2018/489 - [
FI] - [SV] - [EN]
2019/242 - [
FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Algeriasta, Libyasta, Marokosta ja Tunisiasta joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta  saapuvat karjankuljetusajoneuvot tai karja-alukset 
Syy: Suu- ja sorkkatauti
Voimassa: 31.12.2019 saakka
Lisätietoja: Algeriasta, Libyasta, Marokosta ja Tunisiasta joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta   saapuvien karjankuljetusajoneuvojen tai karja-alusten liikennöitsijöiden tai kuljettajien on saapuessaan annettava sen jäsenvaltion, jonka kautta unioniin saavutaan, toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot (suojapäätöksen liitteen 1 mukaisesti), jotka osoittavat, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti.
Toimivaltainen viranomainen antaa saapuvan karjankuljetusajoneuvon tai karja-aluksen tarkastamisesta liitteen II mukaisen todistuksen, tai jos puhdistusta ei ole suoritettu asianmukaisesti, toimii suojapäätöksen Artiklan 3 kohdan 4 mukaisesti.


Turkki / Turkiet / Turkey

743/2013 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringas - amendments:

840/2014/ - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1205 - [
FI] - [SV] - [EN]
2017/129 - [
FI] - [SV] - [EN]
2017/2369 - [
FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2017/2369 asti: [FI] [SV] [EN]

Kohde: Elävät, jäähdytetyt, jäädytetyt ja jalostetut ihmisravinnoksi tarkoitetut simpukat
Syy: Escherichia coli -kontaminaatio ja merelliset biotoksiinit
Voimassa: 31.12.2021 saakka
Lisätietoja: Turkista peräisin olevien elävien ja jäähdytettyjen simpukoiden tuonti unioniin on kielletty. Jäädytettyjen ja jalostettujen simpukoiden tuontierät on testattava unioniin tuotaessa jäsenvaltion rajatarkastusasemalla Escherichia coli -kontaminaatiotason sekä merellisten biotoksiinien esiintymisen selvittämiseksi. Testattavien tuontierien on pysyttävä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa rajatarkastusasemalla, kunnes testien tulokset on saatu ja arvioitu.
 


Ukraina / Ukraine

2002/805/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Eläinten ravinnoksi tarkoitettu rasvaton maitojauhe ja siitä tehty korvike
Syy: Jäämät, varsinkin kloramfenikoli
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikki tuontierät on tuonnin yhteydessä tutkittava jäämien, varsinkin kloramfenikolin osalta. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

 

692/2014 - [FI] - [SV] - [EN]

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden (ml. eläimet) tuonti Unioniin on kiellettyä, paitsi jos lähetyksen terveystodistuksen on myöntänyt Ukrainan viranomainen. Kielto tulee voimaan 25.6.2014 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.


Ukraina / Ukraine,
Valko-Venäjä / Vitryssland / Belarus,
Moldova,
Serbia/Serbien
 sekä/och/and

Venäjä / Ryssland / Russia

2013/426/EU - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments
:
2014/84/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1752 - [FI] - [SV] - [EN]
2017/1839 - [FI] - [SV] - [EN]
2019/1351 - [
FI] - [SV] - [EN

Kohde: Ukrainasta, Valko-Venäjältä, Moldovasta, Serbiasta tai Venäjältä EU:n alueelle palaavat karjankuljetusajoneuvot.
Syy: Afrikkalainen sikarutto (ASF)
Voimassa: 31.12.2021 saakka
Lisätietoja: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikennöitsijä tai karjankuljetusajoneuvon kuljettaja saapuessaan Ukrainasta, Valko-Venäjältä, Moldovasta, Serbiasta tai Venäjältä antaa unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka osoittavat, että karjankuljetusajoneuvon karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan ajoneuvon lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti. Lisäksi Unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi määrätä desinfioitaviksi kaikkien ajoneuvojen – myös rehua kuljettavien ajoneuvojen, joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle – pyörät tai minkä tahansa muun osan, jonka desinfiointi katsotaan välttämättömäksi eläintautiriskin pienentämiseksi.

 

Yhdysvallat / Förenta Staterna / United States

2003/459/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät preeriakoirat Yhdysvalloista, elävät jyrsijät sekä oravat Saharan eteläpuolisista Afrikan maista.
Syy: Apinarutto
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Yhdysvalloista peräisin olevien tai sieltä tulevien preeriakoirien (Cynomus sp.) tuonti EU:n jäsenvaltioiden alueelle on kielletty. EU:n jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tuontikieltoihin vain neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklassa 2 määritellyn kaltaisessa laitosten välisessä tuonnissa.