Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Införsel från länder utanför EU

Import from non-EU countries

 


Tuonti Norjasta, Islannista (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsistä, Liechtensteinista, Andorrasta, San Marinosta ja Färsaarilta, katso tuonti EU:n jäsenvaltioista

Införsel från Norge, Island (endast levande fisk och fiskprodukter), Schweiz, Liechtenstein, Andorra, San Marino och Färöarna, se införsel från EU

Import from Norway, Iceland (only fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino, Andorra and Faroe Islands, see import from the EU

 

Voimassa olevat EU-komission suojapäätökset / EU-kommissionens skyddbeslut som är i kraft / Safeguard measures in force by EU-Commission

Päivitetty viimeksi / Latest update: 25.5.2021

 

MAA / LANDET / COUNTRY
LISÄTIEDOT / YTTERLIGARE INFORMATION / FURTHER INFORMATION


Kaikki EU:n ulkopuoliset maat/  Alla länder utanför EU / All countries outside of the EU

2021/361 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Salamanterit (kaikki lahkon Caudata sammakkoeläimet)
Syy: Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans -sienen (sienikunta, Phylum Chytridiomycota, lahko Rhizophydiales) aiheuttama tartunta)
Voimassa: 31.12.2022 asti

Lisätietoja: Salamantereiden tuonnin tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 2021/361 mukaiset tuontivaatimukset. 


2016/1918 - [FI] - [SV] - [EN] (konsolidoituna, sis. muutokset 2017/2181 ja 2020/2167)

Kohde:
Hirvieläinten virtsahoukutinhajusteiden tuonti on kiellettyä täytäntöönpanopäätöksen 2016/1918 3a artiklan mukaisesti
Syy: Hirvieläinten näivetystauti (CWD) 
Voimassa: 31.12.2022 saakka
Lisätietoja:


Kaikki OIE:n jäsenmaat, joka kuuluvat Afrikan, Amerikan, Aasian, Kaukoidän, Oseanian, Euroopan tai Lähi- ja Keski-idän alueelliseen toimikuntaan
Tredjeländer som tillhör OIE:s regionala kommissioner i Afrika, Amerika, Asien, Fjärran Östern och Oceanien, Europa eller Mellanöstern områden
Third countries belonging to the OIE Regional Commissions of Africa, Americas, Asia, Far East and Oceania, Europe and Middle East

OIE:n jäsenmaat/ medlemmar i OIE /OIE member countries

2007/25/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2007/876/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/6/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/818/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2010/734/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2012/248/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2013/635/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/2225 - [FI] - [SV] - [EN]
2017/2410 - [FI] - [SV] - [EN]
2018/1687 - [FI] - [SV] - [EN]
2019/2214 -
[FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2019/2214 asti: [FI]- [SV] - [EN]
2020/2107 - [FI] - [SV] - [EN]

 

Kohde: Matkustajan mukanaan kuljettamat lemmikkilinnut (lintuja enintään 5 kpl)
Syy: Lintuinfluenssa
Voimassa: 31.12.2021 saakka
Lisätietoja: Lemmikkilintujen tuonti on sallittua suojapäätöksen artiklan 1 mukaisesti (linnut ovat ennen tuontia olleet eristettyinä vähintään 30 vuorokautta ennen tuontia; linnut on rokotettu lintuinfluenssan H5- ja H7-alatyyppiä vastaan; lintuja on pidetty eristettyinä vähintään 10 vuorokautta ennen vientiä ja niille on tehty testit H5- ja H7-lintuinfluenssan vasta-aineen tai genomin havaitsemiseksi; lintujen mukana on suojapäätöksen liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus sekä liitteen III mukainen omistajan vakuutus; linnut pidetään hyväksytyssä karanteenissa määräjäsenvaltiossa 30 vuorokauden ajan maahantuonnin jälkeen; eikä niitä saa viedä näytöksiin, markkinoille, näyttelyihin eikä muihin lintuja yhteen kokoaviin tapahtumiin 30 päivän aikana unioniin tuonnin jälkeen). Tuonnissa käytettävän eläinlääkärintodistuksen ja omistajan vakuutuksen mallin osalta sovelletaan suojapäätöstä muuttavan päätöksen 2017/2410 artiklan 4 mukaista siirtymäaikaa.  


Afrikka / Afrika / Africa

2003/459/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät jyrsijät sekä oravat Saharan eteläpuolisista Afrikan maista.
Syy: Apinarutto
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Afrikasta Saharan eteläpuolisen alueen maista peräisin olevien tai sieltä tulevien oravien sekä luonnonvaraisten jyrsijöiden tuonti on kiellettyä. Saharan eteläpuoliseksi alueeksi käsitetään kaikki alueet, jotka sijoittuvat 15°N sekä 15 °S leveyspiirien väliin. Tällaisia maita ovat seuraavat maat: eteläisen Afrikan Benin, Burkina-Faso, Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra leone ja Togo; keskisen Afrikan Angola, Cameroon, Central Africa Republic, Congo Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon, D.R. of the Congo ja Sao Tome and Principe sekä itäisen Afrikan Burundi, Djibuti, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda ja Zambia. EU:n jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tuontikieltoihin vain neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklassa 2 määritellyn kaltaisessa laitosten välisessä tuonnissa.


Albania / Albanien / Albania

2004/225/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät, pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot sekä vedessä kuljetettavat elävät kalat tai äyriäiset
Syy: Kolera
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Albaniasta peräisin tai lähtöisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden,jotka ovat missä muodossa tahansa, sekä vedessä kuljetettavien elävien kalojen ja äyriäisten tuonti Unioniin on kielletty.

 

Albania / Albanien / Albania

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot.

 

Albania / Albanien / Albania

2007/642/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Kalastustuotteet
Syy: Histamiini
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikki Albaniasta tuotavat kalastustuotteet on tutkittava histamiinin varalta joko Albaniassa ennen vientiä tai EU-maassa tuonnin yhteydessä. Tuonnin yhteydessä tutkittavat erät pidetään virallisessa valvonnassa siihen asti, kunnes histamiinitutkimusten tulokset saadaan. Tutkimuksista aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

Australia

2006/146/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Pteropus-suvun hedelmälepakoiden ja kissojen tuonti Australiasta on kiellettyä (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia) ja Pteropus-suvun hedelmälepakoiden, kissojen ja koirien tuonti  Malesian niemimaalta on kiellettyä (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia).
Syy: Hendra- ja Nipah-taudit
Voimassa: toistaiseksi
 

Guinea

2007/82/EY - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Päätös kiireellisistä toimenpiteistä koskien ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuontia Guineasta; tuonti EU:n alueelle on kiellettyä.
Syy: Hygienian puutteet Guineassa (mm. toimimaton kylmäketju, likaisen veden käyttö sekä kalastusalusten ja -laitosten huono hygienia).
Voimassa: toistaiseksi
 

Indonesia / Indonesien

2010/220/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Ihmisravinnoksi tarkoitetut viljellyt kalastustuotteet.
Syy: Puutteet jäämien valvontajärjestelmässä sekä laboratoriokapasiteetissa Indonesiassa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Indonesiasta tuotavista viljellyistä kalastustuotteista on tuonnin yhteydessä rajatarkastusasemalla tutkittava 20% eristä. Tutkimukset on tehtävä farmakologisesti vaikuttavien aineiden, varsinkin kloramfenikolin, nitrofuraanien aineenvaihduntatuotteiden ja tetrasykliinien (ainakin tetrasykliinin, oksitetrasykliinin ja klooritetrasykliinin) jäämien havaitsemiseksi. Erät pidetään virallisessa valvonnassa kunnes tutkimustulokset ovat saatavilla. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.
 

Intia / Indien / India

2010/381/EU - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2016/1774 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Intiasta ihmisravinnoksi tuotavat vesiviljelystä peräisin olevat kalastustuotteet
Syy: Merkittävät puutteet eläinlääkkeiden käytössä, vesiviljeltyjen kalastustuotteiden jäämävalvonnassa ja valvonnan laboratoriokapasiteetissa Intiassa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Intiasta tuotavat vesiviljelystä peräisin olevat kalastustuotteet on tutkittava lähtömaassa tai tuonnin yhteydessä rajalla kloramfenikolin, tetrasykliinin, oksitetrasykliinin, klooritetrasykliinin sekä nitrofuraanin metaboliittien osalta. Lisäksi vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontieristä on tuonnin yhteydessä rajatarkastusasemalla tutkittava 50% eristä (vaikka tutkimukset olisi jo tehty lähtömaassa). Jos erä koostuu useista eri laitoksista peräisin olevista vesiviljelytuotteista, on 50% näytteenottotiheys kohdistettava kustakin yksittäisestä laitoksesta peräisin oleviin tuotteisiin. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

 

Japani / Japan

2016/6 - [FI] - [SV] - [EN
muutokset - ändringar - amendments:
2017/2058 - [
FI] - [SV] - [EN]
2019/1787- [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2019/1787 asti: [FI]-[SV]-[EN]

Kohde: Japanista tuotavat elintarvikkeet ja rehut.
Syy: Fukushiman ydinvoimalassa 11.3.2011 tapahtunut onnettomuus ja sen seurauksena radionukliditasojen ylittyminen tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa.
Voimassa: Toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen neuvoston asetuksen (Euratom) 2016/52 artiklan 1 mukainen Japanista tuotava elintarvike- tai rehulähetys (lukuun ottamatta ennen 11.3.2011 tuotettuja tuotteita tuotteita, henkilökohtaiseen tuliaistuontiin sallittuja eläinperäisiä tuotteita asetuksen 206/2009 mukaisesti sekä henkilökohtaiseen tuliaistuontiin sallittuja ei-eläinperäisiä tuotteita), joka sisältää jotakin suojapäätöksen liitteen II mukaista rehua tai elintarviketta, tai ko. elintarviketta 50% tai yli sisältäviä yhdistelmätuotteita, ja joka on peräisin tai lähetetty Japanista, mukana on oltava voimassa oleva suojapäätöksen 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu liitteen III mukainen vakuutus.
Kalojen ja kalastustuotteiden, jotka on pyydystetty tai korjattu Fukushiman prefektuurin rannikkovesistä, tuontierien mukana on aina oltava suojapäätöksen 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu liitteen III mukainen vakuutus sekä analyysiraportti riippumatta siitä, missä kyseiset kalastustuotteet on Japanissa purettu maihin.
EU-tuonnissa rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen tekee tuontierille satunnaisia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia, mukaan luettuna laboratorioanalyysejä cesium-134:n ja cesium-137:n varalta. Erän pidättämisestä tutkimusten ajan sekä tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan rehu- ja elintarvikealan toimijalta.  
 

Kiina / Kina / China

2002/994/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2003/72/EY
- [FI] - [SV] - [EN]
2004/621/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2005/573/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2008/463/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2008/639/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/799/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2012/482/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1068 - [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2015/1068 asti: [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Kaikki eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut.
Syy: Jäämävalvonnassa havaitut puutteet, kloramfenikol, nitrofuraani, malakiittivihreä ja kristallivioletti.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikkien suojapäätöksen liitteen osan II mukaisten tuotteiden tulee olla kemiallisesti tutkittuja ennen erän matkaan lähettämistä erityisesti kloramfenikolin sekä nitrofuraanin ja sen aineenvaihduntatuotteiden osalta. Tutkimustulokset on sisällytettävä erän mukana olevaan vakuutukseen. Kloramfenikolia sekä nitrofuraania koskevien tutkimusvaatimusten lisäksi tulee liitteen osan II mukaisten vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden olla tutkittuja malakiittivihreän ja kristallivioletin sekä niiden aineenvaihdunta-tuotteiden osalta. Tutkimustulokset on sisällytettävä erän mukana olevaan vakuutukseen(kristallivioletin tutkimustulokset tulee ilmoittaa komission kirjeen mukaisessa muodossa). Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta. Suojapäätöksen liitteen osan I mukaisia ihmisravinnoksi tai rehuiksi tarkoitettuja tuotteita saa tuoda ilman suojapäätöksen artiklan 3 mukaista tutkimustodistusta.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia / f.d. jugoslaviska republiken Makedonien / the Former Yugoslav Republic of Macedonia

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot.Malesia / Malaysia

2006/146/EY- [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Pteropus-suvun hedelmälepakoiden, kissojen ja koirien tuonti on kiellettyä Malesian niemimaalta (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia) ja Pteropus-suvun hedelmälepakoiden ja kissojen tuonti on kiellettyä Australiasta (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia).
Syy: Hendra- ja Nipah-taudit
Voimassa: toistaiseksi

 

Malesia / Malaysia

2008/1252/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Cyprinidae-heimoon kuuluvat kalat sekä niiden mätimunat ja sukusolut tietyin poikkeuksin
Syy: Eläintautien leviämiseen johtavat puutteet vesiviljelyeläinten ja koristekalojen tuotantoketjuissa
Voimassa: toistaiseksi


Meksiko / Mexiko / Mexico

2006/27/EY - [FI] -[SV] - [EN]

Kohde: Ihmisravinnoksi tuotava hevosenliha ja hevosenlihavalmisteet
Syy: Meksikon viranomaisten puutteet valmiuksissa suorittaa luotettavasti hevosenlihan tarkastukset Meksikossa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen Meksikosta tuotava hevosenliha- sekä hevosenlihavalmiste-erä tutkitaan tuonnin yhteydessä direktiivin 96/22/EY mukaisesti hormonaalisten aineiden sekä beta-agonistien varalta. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta. 
Direktiivin 96/22/EY mukaan kielletyt aineet: tyrostaatit; stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit; 17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset; beta-agonistit; sekä aineet, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai gestageenivaikutusta.
 

Moldova / Moldavien

Katso kohta Ukraina / Vänligen kolla Ukraina / See point Ukraine:
2013/426/EU

 

Serbia / Serbien

2019/1351 - [FI] - [SV] - [EN

Kohde: Lihavalmisteet
Syy: Afrikkalainen sikarutto
Voimassa: 31.12.2021 saakka
Lisätietoja: Serbiasta tuotavat, tai Serbiasta EU:n kautta toiseen EU:n ulkopuoliseen maahan kauttakuljetettavat, lihavalmisteet on oltava käsiteltyjä komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II 4 osan käsittelyn 'C' tai 'B' mukaisesti:
C = Lihavalmisteeseen ja käsiteltyihin mahoihin, rakkoihin ja suoliin käytetyn lihan ja/tai mahojen, rakkojen ja suolten kypsennyksessä saavutetaan kauttaaltaan vähintään 80 celsiusasteen sisälämpötila.
B = Lämpökäsittely ilmatiiviissä astiassa vähintään F o -arvoon 3.
Tuonti- ja kauttakuljetuserien mukana on oltava suojapäätöksen Artiklan 1 kohdissa b ja c mainitut vaatimukset täyttävä todistus (asianmukaisesti täytetty komission päätöksen 2007/777/EY mukainen tuonti- tai kauttakuljetustodistus, jolla myös edellä mainittu kuumennuskäsittely 'C' tai 'B' todistetaan).
 

Serbia / Serbien

Katso kohta Ukraina / Vänligen kolla Ukraina / See point Ukraine:
2013/426/EU


Serbia ja Montenegro / Serbien och Montenegro / Serbia and Montenegro

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot. EU:n jäsenvaltiot voivat tuontikiellosta poiketen sallia elävien eläinten kuljetuksen Albanian, Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Serbia ja Montenegron kautta jos EU-maat eivät täten vaaranna bluetongue-taudin maakohtaista tautistatustaan.

 

Sveitsi / Schweiz / Switzerland

Katso 'Tuonti EU:n jäsenmaista'
 

Thaimaa / Thailand

2002/251/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2003/477/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2003/559/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2003/895/EY - [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2003/895 asti: [FI] [SV] [EN]

Kohde: Katkaravut ja siipikarjan liha
Syy: Nitrofuraani
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen (100 %) katkarapu- ja siipikarjanlihan tuontierä, jonka terveystodistus on päivätty ennen 21.9.2002, on EU:n alueelle tuotaessa tutkittava kemiallisesti erityisesti nitrofuraanijäämien varalta.
Lisätietoja: Komission päätöksen 2003/895/EY mukaisesti jokainen (100 %) Thaimaasta tuotava tai sieltä peräisin oleva katkarapu- ja siipikarjanlihan tuontierä, jonka terveystodistus on päivätty ennen 21.9.2002, on tutkittava EU:n alueelle tuotaessa mikrobiolääkkeiden, erityisesti notrofuraaninen ja sen metaboliittien varalta.


Turkki / Turkiet / Turkey

743/2013 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringas - amendments:

840/2014/ - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1205 - [
FI] - [SV] - [EN]
2017/129 - [
FI] - [SV] - [EN]
2017/2369 - [
FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2017/2369 asti: [FI] [SV] [EN]

Kohde: Elävät, jäähdytetyt, jäädytetyt ja jalostetut ihmisravinnoksi tarkoitetut simpukat
Syy: Escherichia coli -kontaminaatio ja merelliset biotoksiinit
Voimassa: 31.12.2021 saakka
Lisätietoja: Turkista peräisin olevien elävien ja jäähdytettyjen simpukoiden tuonti unioniin on kielletty. Jäädytettyjen ja jalostettujen simpukoiden tuontierät on testattava unioniin tuotaessa jäsenvaltion rajatarkastusasemalla Escherichia coli -kontaminaatiotason sekä merellisten biotoksiinien esiintymisen selvittämiseksi. Testattavien tuontierien on pysyttävä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa rajatarkastusasemalla, kunnes testien tulokset on saatu ja arvioitu.
 


Ukraina / Ukraine

2002/805/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Eläinten ravinnoksi tarkoitettu rasvaton maitojauhe ja siitä tehty korvike
Syy: Jäämät, varsinkin kloramfenikoli
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikki tuontierät on tuonnin yhteydessä tutkittava jäämien, varsinkin kloramfenikolin osalta. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

 

692/2014 - [FI] - [SV] - [EN]

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden (ml. eläimet) tuonti Unioniin on kiellettyä, paitsi jos lähetyksen terveystodistuksen on myöntänyt Ukrainan viranomainen. Kielto tulee voimaan 25.6.2014 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.


Ukraina / Ukraine,
Valko-Venäjä / Vitryssland / Belarus,
Moldova,
Serbia/Serbien
 sekä/och/and

Venäjä / Ryssland / Russia

2013/426/EU - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments
:
2014/84/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1752 - [FI] - [SV] - [EN]
2017/1839 - [FI] - [SV] - [EN]
2019/1351 - [FI] - [SV] - [EN]
Konsolidoituna muutokseen 2019/1351 asti: [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Ukrainasta, Valko-Venäjältä, Moldovasta, Serbiasta tai Venäjältä EU:n alueelle palaavat karjankuljetusajoneuvot.
Syy: Afrikkalainen sikarutto (ASF)
Voimassa: 31.12.2021 saakka
Lisätietoja: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikennöitsijä tai karjankuljetusajoneuvon kuljettaja saapuessaan Ukrainasta, Valko-Venäjältä, Moldovasta, Serbiasta tai Venäjältä antaa unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka osoittavat, että karjankuljetusajoneuvon karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan ajoneuvon lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti. Lisäksi Unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi määrätä desinfioitaviksi kaikkien ajoneuvojen – myös rehua kuljettavien ajoneuvojen, joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle – pyörät tai minkä tahansa muun osan, jonka desinfiointi katsotaan välttämättömäksi eläintautiriskin pienentämiseksi.
 

Valko-Venäjä / Vitryssland / Belarus 

Katso kohta Ukraina / Vänligen kolla Ukraina / See point Ukraine:
2013/426/EU

 

Venäjä / Ryssland / Russia

Katso kohta Ukraina / Vänligen kolla Ukraina / See point Ukraine:
2013/426/EU

 

Yhdysvallat / Förenta Staterna / United States

2003/459/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät preeriakoirat Yhdysvalloista, elävät jyrsijät sekä oravat Saharan eteläpuolisista Afrikan maista.
Syy: Apinarutto
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Yhdysvalloista peräisin olevien tai sieltä tulevien preeriakoirien (Cynomus sp.) tuonti EU:n jäsenvaltioiden alueelle on kielletty. EU:n jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tuontikieltoihin vain neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklassa 2 määritellyn kaltaisessa laitosten välisessä tuonnissa.