Vuonna 2022 rahoitetut maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera rahoittaa 17 uutta vuonna 2022 alkavaa kansallista maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta yhteensä noin 3,94 miljoonalla eurolla.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin erityisesti alkutuotannon kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja riskienhallintaan, kasvi- ja kotieläintuotannon uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä ruokajärjestelmän menestystekijöihin nyt ja tulevaisuudessa. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Lisäksi maa- ja elintarviketalouden t&k-rahoitusta suunnataan kansainvälisten rahoittajien välisen verkostojen (kuten ERA-NETien) kautta suomalaisille tutkijoille, jotka tekevät tutkimusta kansainvälisessä yhteistyössä. 

Vuonna 2022 alkavat kansalliset hankkeet

Yhteenveto vuonna 2022 alkavista maa- ja elintarviketalouden uusista hankkeista