EU:n kahdenväliset vapaakauppasopimukset

EU:lla on kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia useiden maiden kanssa. Lisäksi neuvottelut useamman uuden sopimuksen solmimiseksi ovat käynnissä. Sopimukset ovat kattavuudeltaan erilaisia, mutta varsinkin uudemmat kauppasopimukset kattavat perinteisen tavara- ja palvelukaupan lisäksi laajan kirjon kauppaan liittyviä aiheita.

Maatalouskaupan vapauttaminen on keskeisellä sijalla lähes kaikissa sopimuksissa ja neuvotteluprosesseissa. Maatalouteen ja elintarvikkeisiin liittyvät myös sopimuksiin kuuluvat terveys- ja kasvinterveystoimia koskevat osat sekä neuvottelut maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi. WTO:ssa käytävistä neuvotteluista poiketen kahdenvälisillä kauppasopimuksilla ei yleensä sovita maataloustukia koskevista kysymyksistä.

Keskeisimmät käynnissä olevat neuvottelut käydään EU:n ja USA:n välisestä TTIP-sopimuksesta, jotka aloitettiin kesäkuussa 2013. Neuvottelujen tavoitteena on kunnianhimoinen, laaja-alainen ja vastavuoroinen kaupan vapauttaminen maiden välillä. Tavoitteena on myös neuvotella terveys- ja kasvinterveystoimista (SPS).

Yleisvastuu kauppapolitiikasta ja kahdenvälisistä sopimuksista kuuluu ulkoministeriölle ja neuvotteluja käy EU:n puolesta komissio. MMM osallistuu kiinteästi sopimusten valmisteluun erityisesti maatalouteen ja SPS-kysymyksiin liittyvissä asioissa.

Muualla verkossa

EU:n komission kauppapääosaston kotisivut

EU:n komission kauppapääosasto: maat ja alueet

Lisätietoja

Markus Schulman, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat Puhelin:0295162475   Sähköpostiosoite: