FI SV EN

Komiteat

Neuvosto on antanut Euroopan komissiolle yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyviä täytäntöönpanotehtäviä. Täytäntöönpano toteutetaan läheisessä yhteistyössä jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa. Tätä tarkoitusta varten Euroopan komissioon on perustettu jäsenvaltioiden edustajista erilaisia komiteoita. Komiteat toimivat komission edustajan johdolla.
Komiteoilta pyydetään vuosittain lausuntoa noin 2 000:sta maataloutta koskevasta lakitekstistä. Muodollisen tehtävänsä lisäksi komiteat tarjoavat tilaisuuden vuoropuhelulle.
Erilaisia komiteoita ovat neuvoa-antavat komiteat, tarkastelu- ja muutoksenhakukomiteat.

Tarkastelukomitea on yleisin YMP:n yhteydessä käytetty komiteamuoto. Komiteoissa kokoontuvat jäsenvaltioiden tiettyjen erikoisalojen edustajat. Komiteat antavat komission ehdotuksesta lausuntonsa maatalousmarkkinoiden hallinnointia koskevista toimenpiteistä. Useimpien maataloustuotteiden hallinnointia (vilja, maitotuotteet, naudanliha, viini, hedelmät ja vihannekset, jne.) hoitaa nykyään ns. yhtenäinen tarkastelukomitea.

Muualla verkossa

Komiteat ja työryhmät