Apajapaikat​

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä.

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön liite 2: Apajapaikat.

Muutokset, jotka Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n nojalla on tehty liitteeseen 2, on alla merkitty kursiivilla (kesäkuu 2016). Joulukuussa 2021 tehdyt lisäykset on lihavoitu.

Apajapaikat

Lippo

 

 

Vaarankoski

Vojakkalan kylä

Ylivojakkalan osakaskunta

Kukkolankoski

Kukkolan kylä

Kukkolan osakaskunta

Kukkolan siikakalastusyhtymä

 

Kukkola 6:12

Lahti

 

Kukkola 80:1

Saukkola Ohtonen

Matkakoski

Korpikylä

 

Korpikylän osakaskunta Matkakosken siikakalastusyhtymä

Vuennonkoski

Vitsaniemen kylä

Pekanpään kalastuskunta

Vitsaniemis fiskeförening

Kulkuverkko ja kulle

 

 

Mustasaaren apaja

Karungin kylä

Karungin osakaskunta/

Karungin perinnekalastajat
osuuskunta

Karungis fiskeförening

Järviväylän apaja

Karungin kylä

Karungin osakaskunta/

Karungin perinnekalastajat
osuuskunta

Karungis fiskeförening

Matkakoski

Korpikylä

Korpikylän osakaskunta

Tuoheanlahti

Korpikylä

Korpikylän osakaskunta

Kultaniitty

Puittamonsaari

Pekanpää

Pekanpään kalastuskunta

Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi- fiskeförening

Pukulmi

Bockholmen

Kainuunkylä

Kainuunkylän kalastuskunta

Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi- fiskeförening

Tulkkila

Armassaari

Armassaaren kalastuskunta

Laurinhieta

Nuotioranta

Nuotiorannan kalastuskunta

Luppios laxfiskeförening

Niemis byomorode

  Luppios laxfiskeförening

Karjosaari

Alkkula

Alkkulan kalastuskunta

Ruskolas fiskeförening

Vasikkasaari

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliön kalastuskunta

Hannukkala

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliön kalastuskunta

Kauvosaari

Kauliranta

Kaulirannan kalastuskunta

Koulunapaja

Kauliranta

Kaulirannan kalastuskunta

Juoksenki

Juoksengin kylä

Juoksengin kalastuskunta

Niemen-Saloniemen kalastuskunta

Juoksengi Pia osakaskunta

Juoksengi

 

Juoksengi skifteslags samhällighetsförening

Kärsänkin-Kulleapaja

Kuivakangas

Kuivakankhaan kalastuskunta Kuivakangas skifteslags samhällighetsförening

 

Lisätietoja

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162152   Sähköpostiosoite: