Apajapaikat​

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä.

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön liite 2: Apajapaikat.

Muutokset, jotka Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n nojalla on tehty liitteeseen 2, on alla merkitty kursiivilla (viimeisin päivitys: kesäkuu 2016).

Apajapaikat

Lippo

 

 

Vaarankoski

Vojakkalan kylä

Ylivojakkalan osakaskunta

Kukkolankoski

Kukkolan kylä

Kukkolan osakaskunta

Kukkolan siikakalastusyhtymä

 

Kukkola 6:12

Lahti

 

Kukkola 80:1

Saukkola Ohtonen

Matkakoski

Korpikylä

 

Korpikylän osakaskunta Matkakosken siikakalastusyhtymä

Vuennonkoski

Vitsaniemen kylä

Pekanpään kalastuskunta

Vitsaniemis fiskeförening

Kulkuverkko ja kulle

 

 

Mustasaaren apaja

Karungin kylä

Karungin osakaskunta/

Karungin perinnekalastajat
osuuskunta

Karungis fiskeförening

Järviväylän apaja

Karungin kylä

Karungin osakaskunta/

Karungin perinnekalastajat
osuuskunta

Karungis fiskeförening

Matkakoski

Korpikylä

Korpikylän osakaskunta

Tuoheanlahti

Korpikylä

Korpikylän osakaskunta

Kultaniitty

Puittamonsaari

Pekanpää

Pekanpään kalastuskunta

Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi- fiskeförening

Pukulmi

Bockholmen

Kainuunkylä

Kainuunkylän kalastuskunta

Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi- fiskeförening

Tulkkila

Armassaari

Armassaaren kalastuskunta

Laurinhieta

Nuotioranta

Nuotiorannan kalastuskunta

Luppios laxfiskeförening

Karjosaari

Alkkula

Alkkulan kalastuskunta

Ruskolas fiskeförening

Vasikkasaari

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliön kalastuskunta

Hannukkala

Närkki-Tengeliö

Närkki-Tengeliön kalastuskunta

Kauvosaari

Kauliranta

Kaulirannan kalastuskunta

Koulunapaja

Kauliranta

Kaulirannan kalastuskunta

Juoksenki

Juoksengin kylä

Juoksengin kalastuskunta

Niemen-Saloniemen kalastuskunta

Juoksengi Pia osakaskunta

Juoksengi

 

Juoksengi skifteslags samhällighetsförening

Kärsänkin-Kulleapaja

Kuivakangas

Kuivakankhaan kalastuskunta Kuivakangas skifteslags samhällighetsförening

 

Lisätietoja

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162152