IPM – tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon (Itua ja Vastetta)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Atria ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL)
Vastuututkija: Marja Jalli (Luke)
Kokonaisrahoitus: 292 000 €
Hankeaika: 1.2.2022-31.5.2025

EU:n Pellolta pöytään -strategian tavoitteena on vähentää kasvintuotannossa käytettävien kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja niiden aiheuttamia riskejä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamista edistävät IPM- ja luomutuotannossa kattavasti käyttöönotettavat tehokkaat ja taloudellisesti kannattavat ei-kemialliset ja kemiallisten valmisteiden käyttöä tarkentavat kasvinsuojelumenetelmät. Esteenä IPM-menetelmien aktiivisemmalle käyttöönotolle on muun muassa tieto menetelmien vaikuttavuudesta tilatasolla. Tässä hankkeessa viljelijät osallistuvat aktiivisesti IPM-menetelmien käyttöönottoon, testaamiseen, kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen sekä tiedon välittämiseen verkostoissaan yhdessä tutkijoiden, neuvonnan ja elintarvikeyritysten kanssa. Tavoitteena on tutkia suomalaisiin tuotantoympäristöihin soveltuvia kemiallista kasvinsuojelua vähentäviä ennakoivia ja suoria IPM-menetelmiä kokemusperäisen tiedon ja tiedonvaihdon avulla sekä edesauttaa systeemitason muutosta kohti kokonaisvaltaista kasvinterveydestä huolehtimista.

Hankkeen perustan muodostavat kaksi pilottialustaa, jotka koostuvat Fazer Myllyn ja Atrian sopimustuottajista. Tutkimuksessa on aktiivisesti mukana 10 tilaa pilottialustaa kohti. Pilottitiloilla tutkitaan eri kasvinsuojeluratkaisujen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Molemmilla pilottialustoilla on mukana tavanomaisia ja luomutuottajia. Hanke tuottaa tietoa ennakoivien ja suorien IPM-menetelmien biologisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta maantieteellisesti ja tuotantosuunniltaan erilaisissa tuotantoympäristöissä. Lisäksi hanke edistää kasvinsuojelun systeemitason suunnittelua ja toteutusta, lisää viljelijöiden, neuvonnan, elintarvikeyritysten ja tutkimuksen tietoisuutta IPM:n periaatteista ja vahvistaa viljelijöiden välistä tiedonsiirtoa ja kokemuksista oppimista.