SOTKA-hankkeen vaikuttavuudesta tehdään tutkimusta

SOTKA-hankkeessa seurataan toimien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Tutkimusta tehdään muun muassa lintulaskentojen ja pienpetoseurannan avulla.

Vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden seuranta on tärkeää jokaisessa hankkeen kohteessa. Esimerkiksi vesilintujen laskentapiste olisi tärkeää perustaa kunnostettaville kosteikoille jo ennen kunnostuksen aloittamista.

Tutkimuksen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto sekä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.