SOTKA-hankkeen vaikuttavuudesta tehdään tutkimusta

SOTKA-hankkeessa seurataan toimien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Tutkimusta tehdään muun muassa lintulaskentojen ja pienpetoseurannan avulla.

Vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden seuranta on tärkeää jokaisessa hankkeen kohteessa. Esimerkiksi vesilintujen laskentapiste olisi tärkeää perustaa kunnostettaville kosteikoille jo ennen kunnostuksen aloittamista.

Tutkimuksen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto sekä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.

Luke: Kosteikkojen perustamisen ja vesistöjen kunnostamisen vaikutusten arviointi

Turun Yliopiston Poistaa vai huijata- hankkeen esittely Metsästäjä-lehdessä. Turun ja Helsingin yliopiston tiedote tutkimuksen tuloksista.

Tutkimusjulkaisuja SOTKA hankkeessa:

Tutkimusartikkeli Selonen, V, Brommer, J. E., Holopainen, S., Kauhala, K., Krüger, H., Poutanen, J., Väänänen, V-M., & Laaksonen, T. (2022) “Invasive species control with apex predators: increasing presence of wolves is associated with reduced occurrence of the alien raccoon dog” on julkaistu Biological Invasions lehdessä: https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-022-02850-2.

Tutkimusartikkeli Selonen, V., Banks, P.B., Tobajas, C.D., Laaksonen,T.(2022) “Protecting prey by deceiving predators: A field experiment testing chemical camouflage and conditioned food aversion” julkastiin Biological Conservation –lehdessä. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109749

ProGradu-työ: Taralainen, S. (2022) ”Rakennetut kosteikot sorsalintujen elinympäristöinä”, Helsingin Yliopisto 2022.  http://hdl.handle.net/10138/345236

Tutkimusartikkeli vieraspetojen vaikutuksesta haahkan menestymiseen: Jaatinen, K., Hermansson, I., Mohring, B. et al.(2022) Mitigating impacts of invasive alien predators on an endangered sea duck amidst high native predation pressure. Oecologia 198, 543–552. https://doi.org/10.1007/s00442-021-05101-8 

Tutkimusartikkeli: Pellikka, J., Hiedanpää, J., Lindén, A., Seimola, T. (2022) ”Rakennettujen kosteikkojen pitkän aikavälin hoitajuus”. Suomen Riista 66.

Lisätietoja

Heidi Krüger, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162072   Sähköpostiosoite: