Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman keskeiset tavoitteet ovat kalatalousalan kestävän kasvun tukeminen, alkutuotannon edellytysten turvaaminen, uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen sekä ympäristökysymysten yhä parempi huomioiminen. 

Rahastosta rahoitetaan kalatalouden kehittämis- ja investointihankkeita, jotka voivat liittyä kestävään kalastukseen, vesiviljelyyn, kalan jalostukseen ja kalakauppaan sekä kalatalouden ympäristötoimiin. Kokonaisuuteen kuuluvat myös kalatalouden innovaatio-ohjelmat. Lisäksi rahastosta rahoitetaan kalatalouden paikallista kehittämistä, meripolitiikkaa, kalastuksen valvontaa ja kalatalouden tiedonkeruuohjelmaa. 

Ohjelman rahoituskehys on noin 140 miljoonaa euroa vuosille 2021–2027. 

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston verkkoportaali

 

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162411   Sähköpostiosoite:


Saana Tarhanen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162036   Sähköpostiosoite:


Minna Uusimäki, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162284   Sähköpostiosoite:


Antony Starr, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162106   Sähköpostiosoite: