WTO

Maailman kauppajärjestö WTO käsittelee maailmankaupan kansainvälisiä sääntöjä, jotka perustuvat jäsenmaiden kesken neuvoteltuihin sopimuksiin. WTO valvoo yhteisesti sovittujen sääntöjen toteutumista, toimii neuvottelufoorumina uusille sopimuksille ja tarjoaa välineen kauppakiistojen ratkaisemiseen. WTO:n sopimuskokonaisuudessa MMM:n kannalta keskeisiä ovat WTO:n maataloussopimus ja sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista (SPS), jotka ohjaavat maataloustuotteiden maailmankauppaa.

WTO:ssa on käyty neuvotteluja kaupan lisävapauttamisesta ns. Dohan neuvottelukierroksen puitteissa jo vuodesta 2001 lähtien. Tavoitteena neuvotteluilla on saavuttaa yhteisymmärrys laajasta neuvottelukokonaisuudesta, joka kattaa keskeisesti myös maatalouskaupan vapauttamisen mukaan lukien maataloustukia koskevat säännöt ja rajoitukset. Neuvottelut ovat kuitenkin edenneet hitaasti.

Suomessa yleisvastuu WTO:sta on ulkoministeriöllä, mutta MMM osallistuu tiiviisti sääntöjen toteutumisen monitorointiin WTO:n matalouskomiteassa ja SPS-komiteassa. MMM osallistuu myös aktiivisesti Suomen kantojen valmisteluun Dohan kierroksen neuvotteluissa.

Muualla verkossa

WTO

WTO:n maataloussivusto

WTO:n SPS-sivusto

Lisätietoja

Markus Schulman, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat Puhelin:0295162475   Sähköpostiosoite: