Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen yleistiedoksianto 8.2.2022

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt seuraavan kalastuskiintiöiden vaihtoa koskevan päätöksen:

Päätös vuoden 2022 Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen, läntisen ja itäisen turskan, Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakan sekä Atlantoskandisen sillin kalastuskiintiöiden vaihdosta Tanskan kanssa