Maa-ja metsätalousministeriön päätös määräaikaisen haun avaamisesta valtion hallinnassa olevan siirrettävän käyttöoikeuden jakamiseksi 

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt seuraavan päätöksen määräaikaisen haun avaamisesta valtion hallinnassa olevan siirrettävän käyttöoikeuden jakamisesta. Haku päättyy 21.4.2023.

Linkki päätökseen

Linkki hakemuslomakkeeseen

 

Nedan för kännedom en länk till en offentlig delgivning om jord- och skogsbruksministeriets beslut om att öppna en tidsbegränsad ansökan för fördelning av de överlåtbara nyttjanderätter som staten innehar. Ansökningstiden går ut 21 april 2023.

Länk till ansökningsformuläret

 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen yleistiedoksianto 2.3.2023

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt seuraavan kalastuskiintiöiden vaihtoa koskevan päätöksen:

Päätös vuoden 2023 Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen, läntisen ja itäisen turskan, Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakan sekä Atlantoskandisen sillin kalastuskiintiöiden vaihdosta Tanskan kanssa