FI SV EN

EU:n nimisuoja

Nimisuoja tuo lisäarvoa maataloustuotteille ja elintarvikkeille.

Nimisuoja on EU:n laatujärjestelmä

Nimisuoja on Suomessa vakiintunut nimitys, jolla tarkoitetaan suojattuja alkuperänimityksiä (SAN) ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM) sekä aitoja perinteisiä tuotteita (APT) koskevia Euroopan Unionin eli EU-tason laatujärjestelmiä. Suojausta voi hakea maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, väkevien alkoholijuomien, rypäleviinien sekä maustettujen viinituotteiden nimityksille. 

Tällä hetkellä EU:ssa on suojattu kaikkiaan noin 3500 nimitystä. Suomalaisia nimityksiä on järjestelmässä rekisteröity yhteensä 13. Ruokavirasto ottaa vastaan uusia nimisuojatuotteita koskevia hakemuksia.

Nimisuojajärjestelmien tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä, mutta myös lisätä tuotteiden tunnettuutta ja helpottaa niiden markkinointia. Maantieteellisen merkinnän omaavien tuotteiden myyntihinta on keskimäärin kaksinkertainen verrattuna vastaaviin rekisteröimättömiin tuotteisiin. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Suojaus on vahva, sillä se kieltää myös mielleyhtymät: tuotetta ei voi markkinoida esimerkiksi Feta-juuston makuisena tai tyyppisenä, jos se ei ole Kreikassa tiettyjen kriteerien mukaisesti tuotettu Feta-juusto. Suojaus on voimassa automaattisesti koko EU-alueella ja EU:n ja kolmansien maiden välisten sopimusten kautta myös EU:n ulkopuolella.

Tarkempaa tietoa nimisuojajärjestelmästä, suojatuista suomalaisista nimityksistä sekä hakumenettelystä voi hakea Ruokaviraston internet-sivuilta osoitteessa: www.ruokavirasto.fi/nimisuoja. Lisätietoja löytyy myös Aitoja makuja –sivustolta sekä maa- ja metsätalousministeriössä laaditusta kehittämissuunnitelmasta.

Kaikki EU:ssa suojatut nimitykset löytyvät Euroopan komission tietokannoista GIview ja eAmbrosia.

EU:n lainsäädäntö:

Nimisuojasta säädetään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012. Tislattujen alkoholijuomien osalta siitä säädetään Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2019/787.

Nimisuojaa koskeva lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa.

Lisätietoja

Jouni Pynnöniemi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö
puh. 0295 162354 
etunimi.sukunimi (at)gov.fi
 

Piritta Sokura, ylitarkastaja
Ruokavirasto
puh. 0295 205018
piritta.sokura(at)ruokavirasto.fi