EU:n nimisuoja

Nimisuoja tuo lisäarvoa maataloustuotteille, elintarvikkeille, tislatuille juomille ja viinille.

Nimisuoja on EU:n laatujärjestelmä

Nimisuoja on Suomessa vakiintunut nimitys, jolla tarkoitetaan suojattuja alkuperänimityksiä (SAN) ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM) sekä aitoja perinteisiä tuotteita (APT) koskevia Euroopan Unionin eli EU-tason laatujärjestelmiä. Suojausta voi hakea maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, väkevien alkoholijuomien sekä viinien nimityksille. 

Tällä hetkellä EU:ssa on suojattu kaikkiaan noin 3900 nimitystä. Suomalaisia nimityksiä on järjestelmässä rekisteröity yhteensä 14. Ruokavirasto ottaa vastaan uusia nimisuojatuotteita koskevia rekisteröintihakemuksia.

Nimisuojajärjestelmän tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä, mutta myös lisätä tuotteiden tunnettuutta ja lisäarvoa sekä helpottaa niiden markkinointia. Maantieteellisen merkinnän omaavien tuotteiden myyntihinta on EU:ssa keskimäärin kaksinkertainen verrattuna vastaaviin rekisteröimättömiin tuotteisiin. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Suojaus on vahva, sillä se kieltää myös mielleyhtymät: tuotetta ei voi markkinoida esimerkiksi Feta-juuston makuisena tai tyyppisenä, jos se ei ole Kreikassa tiettyjen kriteerien mukaisesti tuotettu Feta-juusto. Suojaus on voimassa automaattisesti koko EU-alueella ja EU:n ja kolmansien maiden välisten sopimusten kautta myös EU:n ulkopuolella.

Tarkempaa tietoa nimisuojajärjestelmästä, suojatuista suomalaisista nimityksistä sekä hakumenettelystä voi hakea Ruokaviraston internet-sivuilta osoitteessa: www.ruokavirasto.fi/nimisuoja. Lisätietoja löytyy myös https://aitojamakuja.fi/erityiseksitodettu/ –sivustolta.  

EU:ssa suojatut nimitykset löytyvät Euroopan komission virallisesta eAmbrosia-rekisteristä https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/ sekä laajemmasta Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston ylläpitämästä GIview-tietokannasta

EU:n lainsäädäntö

EU:n nimisuojaa koskeva lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2024. Nimisuojasta säädetään viinejä, tislattuja alkoholijuomia ja maataloustuotteita koskevista unionin maantieteellisistä merkinnöistä sekä aidoista perinteisistä tuotteista ja maataloustuotteiden vapaaehtoisista laatumerkinnöistä, asetusten (EU) N:o 1308/2013, (EU) 2019/787 ja (EU) 2019/1753 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2024/1143 eli nk. nimisuoja-asetuksessa

Lisätietoja

Jertta de Mazières, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö
puh. +358 50 5117316 
jertta.demazieres(at)gov.fi
 
Piritta Sokura, ylitarkastaja
Ruokavirasto
puh. 0295 205018
piritta.sokura(at)ruokavirasto.fi