Kalastuksen valvonta ja kiintiöseuranta

EU:n jäsenvaltioiden velvollisuus on varmistaa, että yhteisen kalastuspolitiikan säännöt pannaan täytäntöön ja että sääntöjä myös tehokkaasti valvotaan. Valvonnan tavoitteita ovat meriluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä kalakantojen hyödyntäminen. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on kalastuksen valvonnan ohjaus, rahoitus ja koordinointi sekä kansallisten valvontaan liittyvien säädösesitysten antaminen.

Kaupallista kalastusta merellä valvovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Rajavartiolaitos. ELY-keskus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus valvovat myös saaliiden purkua ja kalan ensikauppaa. Valvonnan ja tarkastusten kohteina ovat kalastusalukset ja niiden suorittama kalastustoiminta merellä, saaliserien purkamiset ja kalan ensikäden ostajien toiminta. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyttä ja kuluttajainformaatiota valvovat Ruokavirasto ja kunnan elintarvikeviranomainen.

Ajankohtaista

Päätös kilohailisaaliita koskevan joustomekanismin soveltamisesta vuonna 2019 (5.12.2018)

Päätös Suomen vuoden 2019 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken (5.12.2018)

Muutoksia kaupallisen kalastuksen säännöksiin 1.5.2018

 

Katso myös

Yhteisen kalastuspolitiikan kansallinen valvontastrategia 2016-2020

Kansallinen kalastuksen valvontaohjelma 2017 (päivitetty 7.6.2017)

Suomen kalastuskiintiöt

LIS-kalastus

Valvonnan yhteystiedot

Lisätietoja

Ali Lindahl, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162219  


Harri Kukka, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162377