Metsien hiilinielut

Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät ja muu biomassa sitovat yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat merkittävinä hiilinieluina. Maailmanlaajuisesti metsien häviäminen mm. maatalouden laajentumisen ja rakentamisen vuoksi on yksi suurimpia kasvihuonekaasujen päästölähteitä.

Suomen metsien hiilinielut arvioidaan vuosittain

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous eli LULUCF-sektori oli ennakkotiedon mukaan vuonna 2023 nettonielu. LULUCF-sektorin poistumat ylittivät päästöt n. 1,3 miljoonalla tonnilla CO₂-ekv. Vuonna 2022 ja 2021 maankäyttösektori oli nettopäästölähde.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden 2023 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilman maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektoria olivat n. 40,6 miljoonaa tonnia CO₂-ekv., mikä on n. 5 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 2022. Maankäyttösektorin nettopäästön huomioon ottaminen merkitsisi n. 39,3 miljoonan tonnin CO₂-ekv. kokonaispäästöjä vuonna 2023.

Vuonna 2023 ennakkotiedon mukaan metsämaa oli nettohiilinielu, sillä metsämaa-maankäyttöluokan päästöjen ja poistumien summa (nettonielu) oli noin -11,7 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. Viljelysmaa-maankäyttöluokan nettopäästö 8,9 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. Puutuotteiden varaston nettomuutos eli puutuotteiden nettonielu oli -2,3 milj. t CO2-ekv vuonna 2023. Lue tarkemmin LULUCF-sektorin päästöistä ja poistumista eri vuosina: Tilastokeskuksen tilastotietokanta.

LULUCF-asetus määrittelee hiilinielujen laskennan EU:n ilmastotavoitteissa

EU:n maankäyttöä koskeva ns. LULUCF-asetuksessa sovitaan, miten hiilinielut sekä metsien ja maankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka. EU:ssa nielut vastaavat keskimäärin noin kymmentä prosenttia muiden sektoreiden päästöistä. 

Suomessa metsien hakkuut ovat keskeinen hiilinielun vuosittaiseen vaihteluun vaikuttava tekijä. Kaupallisten hakkuiden ohella puuston poistuma sisältää myös kotitarvehakkuut sekä luonnonpoistuman. Puuston ohella metsien hiilinieluun sisällytetään myös ihmisen toiminnan aiheuttama maaperän hiilivaraston muutos.

Muualla palvelussamme

Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä -infokuvia
LULUCF-asetus
​​​EU:n energia- ja ilmastopolitiikka

Muualla verkossa

Kasvihuonekaasut 2023 (Tilastokeskus 30.5.2024)
Suomen LULUCF-sektorin 2021-2025 velvoitteen toteutuminen (LUKE:n selvitys 21.12.2022)
​​​​​Tiedote Suomen LULUCF-sektorin 2021-2025 velvoitteen toteutumisesta (LUKE:n tiedote 21.12.2022)
LULUCF-asetus (EU) 2018/841
Hiilidioksidi ja hiilen kierto -video (Ilmatieteen laitos)

Lisätietoja

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162130   Sähköpostiosoite:


Lotta Heikkonen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162074   Sähköpostiosoite: