Viehe- ja pyydyskalastus

Kaikkien 18-64 -vuotiaiden viehekalastajien tulee suorittaa valtion kalastonhoitomaksu. Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla ja vieheellä koko maassa, ei kuitenkaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla eikä kohteissa, joissa kalastus on kielletty muun säännöksen nojalla. Vetouistelussa saa lisäksi käyttää yhtä painoviehettä. Mikäli aikoo uistella useammalla kuin yhdellä vavalla kalastajaa kohden tai kalastaa ns. erityiskalastuskohteissa, tarvitaan iästä riippumatta kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa.

Kaikkien pyydyskalastajat ja ravustajat tarvitsevat aina kalastusoikeuden haltijan myöntämän luvan. Yleensä verkko- ja katiskalupia myyvät osakaskunnat tai niiden edustajat. Poikkeuksena on yleinen vesialue meressä, jossa vapaa-ajankalastus on vapaata.

Seisovalla pyydyksellä tarkoitetaan paikalleen pyyntiin laskettua kalanpyydystä, kuten verkkoa, pitkääsiimaa ja muuta koukkupyydystä, rysää, katiskaa ja muuta sulkupyydystä. Kiinteällä pyydyksellä tarkoitetaan patoa ja muuta kalastukseen tarkoitettua pysyväisluonteista rakennelmaa.

Muualla verkossa