Viehe- ja pyydyskalastus

Kaikkien 18-64-vuotiaiden viehekalastajien, pyydyskalastajien ja ravustajien tulee suorittaa valtion kalastonhoitomaksu. 

Kalastonhoitomaksun suorittaneilla sekä alle 18-vuotiailla ja 65 vuotta täyttäneillä on oikeus harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla ja vieheellä koko maassa lukuun ottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita sekä kohteita, joissa kalastus on kielletty muun säännöksen nojalla. Vetouistelussa saa lisäksi käyttää yhtä painoviehettä. Lisäksi jos kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla kalastajaa kohden tai kalastaa ns. erityiskalastuskohteissa, tarvitaan iästä riippumatta kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa.

Myös kaikki pyydyskalastajat ja ravustajat tarvitsevat aina kalastusoikeuden haltijan myöntämän luvan lukuun ottamatta yleisiä vesialueita merellä. Yleensä verkko- ja katiskalupia myyvät osakaskunnat tai niiden edustajat. 

Seisovalla pyydyksellä tarkoitetaan paikalleen pyyntiin laskettua kalanpyydystä, kuten verkkoa, pitkääsiimaa ja muuta koukkupyydystä, rysää, katiskaa ja muuta sulkupyydystä. Kiinteällä pyydyksellä tarkoitetaan patoa ja muuta kalastukseen tarkoitettua pysyväisluonteista rakennelmaa.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Roni Selén, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162462   Sähköpostiosoite: