Strategiat ja ohjelmat

Kalastuslaki velvoittaa pitämään huolta kalakantojen tilasta. Kalakantojen hoidossa tulee pyrkiä kalavarojen ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävään käyttöön. Monivuotisilla suunnitelmilla edistetään kalakantojen säilymistä elinvoimaisina ja varmistetaan kalakantojen luontainen elinkierto. Kalavarojen hoidossa tulee turvata myös muun vesiluonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Vapaa-ajan kalatalouden, elinkeinokalatalouden ja kalavesien hoidon turvaamiseksi on laadittu strategioita ja ohjelmia. Tavoitteena on tunnistaa haasteet ja saavuttaa tavoitetila esitetyillä toimenpiteillä. Laji- ja lajiryhmäkohtaiset strategiat ja ohjelmat ottavat huomioon kunkin lajin kannanhoidon erityistarpeet. Strategioilla ja ohjelmilla vastataan osaltaan kansallisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin.

Lisätietoja

Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Maatalous- ja kalastusneuvosto  Puhelin:0295162458   Sähköpostiosoite: