MMM:n yhteystiedot organisaatiorakenteen mukaan

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Luonnonvaraosasto

MMM:n johto

Ruokaosasto

Sisäinen tarkastus

Tieto- ja tutkimustoimiala