Kansalaisten ja kasvintuottajien Viestit geeniEditoinnin Tulevaisuudesta (KaVEdiT)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin Yliopisto
Vastuututkija: Janne Artell (Luke)
Kokonaisrahoitus: 300 000 €
Hankeaika: 1.1.2023-31.3.2026

Genomin editointimenetelmiä (GE-menetelmät) on otettu käyttöön maailmanlaajuisesti osaksi nykyaikaisia kasvinjalostusmenetelmiä. GE-menetelmien lupauksiin kuuluvat suuremmat sadot, tehokkaampi ravinnekäyttö, parantunut ympäristöstressin ja tautien vastustuskyky, vähentynyt torjunta-aineiden tarve ja parantunut ravintosisältö.

EU:n lainsäädäntö rinnastaa GE-menetelmät muuntogeenisiin organismeihin, siinä missä muualla maailmassa (mm. USA) niitä käsitellään perinteisinä lajikkeina. Toisin kuin siirtogeenistä perimää, GE-menetelmin muokattua perimää ei voida tunnistaa jälkikäteen. Yhdessä nämä tekijät voivat johtaa EU:n jäämiseen jälkeen bioteknisessä kilpailukyvyssä. EU:n komissio harkitsee muutoksia GE-menetelmien tulkintaan GMO-sääntelyn piirissä. Lainsäädännön muutosta hidastaa genominmuokkaukseen yleisesti liittyvä voimakas eurooppalainen keskustelu. Keskustelun taustalla olevasta tietopohjasta, asenteista tai niiden taustoista ja tiedonvälityksen merkityksestä ei ole juurikaan tutkimustietoa, etenkään maataloustuottajien osalta.

KaVEdiT-hankkeessa kerätään kattavasti tietoa keskusteluin ja kyselyin kuluttaja-kansalaisten ja kasvintuottajien asenteista genominmuokkausta kohtaan ja mahdollisista valmiuksista ottaa näillä menetelmillä tuotettuja lajikkeita käyttöön. Karttuva ymmärrys tukee kotimaista politiikantekoa ja ruokaketjun toimijoiden tietämystä myös lyhyen aikavälin vaikutuksista, jos sääntely vapautuu. Tuloksista viestitään sidosryhmille monikanavaisesti Suomessa ja Euroopan Unionissa.