LIS-kalastus

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estäminen

Euroopan unioni on sitoutunut laittoman kalastuksen torjuntaan sekä omilla vesillään että kolmansissa maissa. Jäsenmaiden ja komission toimet perustuvat Euroopan unionin neuvoston ja komission asetuksiin laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta järjestelmästä.

Asetuksissa on säädetty saalistodistusjärjestelmästä, joka koskee Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavia merestä kalastettuja kalastustuotteita. Vastaavasti jotkut EU:n ulkopuoliset maat vaativat EU:n jäsenmaiden kalastustuotteista saalistodistuksen kalaa niihin vietäessä. Asianmukaisesti varmennetulla saalistodistuksella maahantuoja osoittaa, että kala on pyydetty pyyntialueella voimassa olevien kalastusta koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti.

EU:n valvontajärjestelmässä käytetään myös vihreitä, keltaisia ja punaisia kortteja, jotka osoittavat kolmansille maille, että niiden kalastustoiminta on joko hyväksyttävää, varoituksen alla tai laitonta. Euroopan komissio voi ryhtyä toimiin sellaista unionin ulkopuolista maata vastaan, joka ei tehokkaasti torju laitonta kalastusta. Komissio antaa ensin varoituksen (keltainen kortti) ja jos maa ei edelleenkään noudata vaatimuksia, komissio tunnistaa maan yhteistyöstä kieltäytyväksi (ns. punainen kortti). Kyseisen maan kalastustuotteiden tuonti EU:n markkinoille kielletään. Vihreä kortti myönnetään keltaisen tai punaisen kortin maille, kun ne täyttävät tietyt kestävän kalastuksen standardit ja jotka tekevät yhteistyötä EU:n kanssa valvonnassa.

Suomessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarkastaa Euroopan unioniin tuotavien kalastustuotteiden saalistodistukset ja jalostustodistukset sekä vastaa myös Suomesta EU:n ulkopuolisiin maihin vietävien kalastustuote-erien saalistodistusten varmentamisesta. 

Saalistodistus on yksi tulliselvitykseen liitettävistä asiakirjoista saalistodistusjärjestelmään kuuluvia kalastustuotteita Euroopan unioniin tuotaessa. Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama jalostustodistus tarvitaan jalostettuja kalastustuotteita tuotaessa. Jalostustodistuksen liitteenä on oltava asianmukaisesti varmennetut saalistodistukset ja kuljetuksessa käytetyt asiakirjat, jotka osoittavat kalastustuotteiden alkuperän.

Lomakkeet ja ohjeet:

Saalistodistusjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE - Lis-saalistodistusjärjestelmä Hakupalvelu

Valtuusrekisteri ja LIS-asiointipalvelu ohje

LIS-saalistodistuslomake

Saalistodistuslomake Japaniin vientiä varten
Ohjeet saalistodistuslomakkeen täyttämiseksi (vienti)
FAO:n kalalajikoodit ja kalalajit (vienti)

LIS-jälleenvientitodistuslomake
Saalistodistusrekisterin tietosuojaseloste

Käyttöohje: LIS-saalistodistusjärjestelmän hakupalvelu

Ohjeita ja neuvontaa antaa Varsinais-Suomen ELY-keskus:


Petri Savola, kalastusmestari p. 0295 021 460
Varsinais-Suomen ELY-keskus, puhelinvaihde 0295 022 500
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Jukka Linder, kalastusmestari p. 0295 021 079
Varsinais-Suomen ELY-keskus, puhelinvaihde 0295 022 500
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Lisätietoja

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162377   Sähköpostiosoite: