Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät

Metsästyksessä käytettäviä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä rajoitetaan monin tavoin. Pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevien rajoitusten lähtökohtana on rajoittaa varsinaiseen metsästykseen kuulumattomien uusien teknisten apuvälineiden käyttöä. Rajoituksin pyritään turvaamaan riistaeläinkantojen säilyminen ja suomalaisen metsästyksen perinteinen luonne luonnon käyttömuotona. Menetelmien tehokkuuteen pyrkiminen ei tällöin ole olennaista.

Tarkat tiedot metsästyksessä kielletyistä pyyntivälineistä ja pyyntimenetelmistä löytyy metsästyslain 33 §:stä.

Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen tarkat käyttörajoitukset löytyvät metsästyslain 32 §:stä.

Muualla verkossa

Metsästyslaki (615/1993)

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: