Harjoittelijana MMM:ssä

Maa- ja metsätalousministeriön entiset harjoittelijat kertovat, millaista harjoittelu ministeriössä oikeastaan oli.

Uutinen MMM:n harjoittelijoista kesällä 2021 (22.7.2021)

Katso video korkeakouluharjoittelijoiden kokemuksista maa- ja metsätalousministeriössä!

 

Viestintäyksikön harjoittelijoiden kokemuksia

 

Peukaloita ei tarvitse pyöritellä

Ministeriö yllätti minut energisyydellään, täällähän tapahtuu vaikka ja mitä! Peukaloita ei tarvinnut kolmen kuukauden harjoittelun aikana pyöritellä. Viestintäyksikössä riittää mielenkiintoisia työtehtäviä tilaisuuksien järjestämisestä kirjoitustöihin. Harjoittelijan omia toiveita ja tarpeita kuullaan. Itse pääsin tekemään paljon ministeriön sisäistä viestintää, kirjoittamaan uutisia ja henkilöhaastatteluja.

Kevääseen mahtui myös tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä, somepäivityksiä, videoiden kuvausta ja editointia. Tutuksi tuli vino pino erilaisia sovelluksia ja ohjelmia, jotka ovat viestinnän asiantuntijan työkalupakissa tärkeitä.   

Yksi harjoitteluni mieleenpainuvimmista hetkistä oli päästä järjestämään kansainvälisten ruokatoimittajien vierailua ministeriöön. Oli hienoa kuulla tarinoita ruuantuotannosta ympäri Eurooppaa, ja olla mukana edistämässä puhtaan kotimaisen ruuan maakuvaa.

Parasta harjoittelussa oli kuitenkin viestintäyksikön taitavat, ystävälliset ja avuliaat kollegat. He ottivat minut lämmöllä mukaan työporukkaan ensimmäisestä työpäivästäni lähtien. Harjoittelija on ministeriössä todella yksi kollegoista. Merkityksellisiä työtehtäviä saa vastuulleen, ja niitä kannattaa rohkeasti pyytää.

Raakel Vähärautio, Oulun yliopisto: tiedeviestintä, kevät 2022

 

Läpileikkaus valtionhallinnon viestintään

Valokuvausta, videointia, editointia, somepäivityksiä, sisäistä viestintää, tapahtumia, tiedotteita, nettisivujen päivitystä, kielenhuoltoa, ideointia... Kolmen kuukauden harjoittelijan pesti tarjosi kattavan läpileikkauksen ministeriön viestintään. Harjoittelun aikana pääsin kokeilemaan ja oppimaan uutta viestinnän työkaluista ja vuorovaikutuksen menetelmistä, maa- ja metsätaloussektorin aiheista sekä päätöksenteon prosesseista. Monipuoliset työtehtävät auttoivat hahmottamaan omia vahvuuksia ja erityisiä mielenkiinnon kohteita, mikä on tärkeää oman asiantuntijuuden kehittymisessä.

Etätyöajalle tyypillisesti ministeriössä järjestettiin harjoitteluni aikana useita webinaareja. Tehtäviini kuului niiden järjestämistä eri aiheista yhdessä muiden viestijöiden kanssa. Harjoitteluni loppupuolella sain ohjata EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kansallista suunnitelmaa käsittelevän webinaarin, johon osallistui yli tuhatpäinen yleisö. Oli ilo opetella uutta, rakentaa studio ja perehtyä tekniikkaan taitavan ja avuliaan viestintätiimin kanssa. Tekemällä oppii, ja maa- ja metsätalousministeriön viestintäharjoittelija todella pääsee tekemisen makuun.

Erityisen ainutlaatuista MMM:n harjoittelussa oli työyhteisön lämmin vastaanotto ja kannustava ilmapiiri. Ministeriön harjoittelijoilla on taipumusta löytää tiensä takaisin taloon, ja kokemus voi avata uusia ovia. Niin kävi minullekin, ja sain jatkaa ministerin esikunnan puolella harjoittelijan tehtävissä. Ministeriön harjoittelupaikat ovat todella maineensa veroisia mahdollisuuksia!

Jasmin Rikkonen, Tampereen yliopisto: politiikan tutkimus, valtio-oppi; talvi 2021-2022

Tapahtumarikas ja työntäyteinen harjoittelu tarjosi paljon

Ensimmäisenä työpäivänä maa- ja metsätalousministeriössä en olisi osannut arvatakaan, mitä kaikkea tuleva korkeakouluharjoittelu pitääkään sisällään. Tehtyä on tullut runsaasti viestinnän ydintoimintoja ennakoidustikin, mutta myös jännittäviä ja odottamattomiakin tehtäviä on päässyt kohtaamaan. Erilaiset tapahtumat ja kuvauskeikat ovat jääneet mieleen hyvällä tavalla haastavina. Näin harjoittelujakson lopussa voin todella käsi sydämellä sanoa, että koen oppineeni valtavasti uutta.

Vahvistettakoon tässä ensimmäinen klisee: kolme harjoittelukuukautta ovat menneet yllättävän nopeasti. Ensimmäiset tehtäväni huhtikuun lopussa ruokaturvaa koskevan somekampanjan parissa tuntuvat toisaalta eilispäivän askareilta, toisaalta ikuisuuden takaisilta muistoilta. Tämän myötä pitää lainata toista kliseetä: jokainen päivä on todella ollut erilainen. Meillä viestinnässä on sujuvat ja toimivat rutiinit, jotka rytmittävät hektisen yksikön arkea. Olenkin kiitollinen esimerkiksi siitä, että näin etäaikana olemme voineet pitää kollegoiden kanssa yhteyttä päivittäisten aamupalaverien myötä. Näiden aamupalaverien väliin mahtuukin sitten paljon kaikkea yllättävää. Shoutout tässä kohdin myös Outlookin kalenteritoiminnolle, sinusta on tullut hyvin läheinen ystävä näinä aikoina.

Viestintä on todella taitolaji. Ensinnäkin on ollut uskomattoman hienoa päästä valtionhallinnon keskeisimmille areenoille tarkastelemaan päätöksentekoa kulissien takaa sekä seuraamaan sitä, miten joskus monimutkaisetkin ministeriön viestit kääntyvät selkeälle, ymmärrettävälle suomelle. Viestijöitä on moneen lähtöön, ja on ollutkin hauska todistaa, miten yhteen yksikköön mahtuu monta erilaista tekijää. Kiitos viestintäyksikön kollegoille asiantuntijuudesta ja tuesta – oppinne säilyvät minulla vielä pitkään.

Juho Majanen, Helsingin yliopisto: politiikan ja organisaatioiden tutkimus, suomen kieli; kesä 2021

 

Vaikuttavan viestinnän eväitä tulevaisuuden tekemiseen ministeriöharjoittelun pohjalta 

Mikä mieletön kevät takana korkeakouluharjoittelijana maa- ja metsätalousministeriössä. Ministeriö on ylittänyt odotukset sekä harjoittelupaikkana, että tehtävien tasolla. On ollut hienoa päästä näkemään, miten arvokasta työtä ministeriössä tehdään ihmisten arkipäiväisten asioiden, kuten ruuan, veden sekä ilmastoasioiden parissa. Ministeriöstä löytyy asiantuntijuutta todella laaja-alaisesti, ja on ollut ilo, kuinka matalalla kynnyksellä näihin ammattilaisiin on päässyt tutustumaan.

Tulevan viestinnän ammattilaisen lasien läpi tarkasteltuna erityisesti on innostanut se, miten hieno mahdollisuus kulunut kolme kuukautta on ollut päästä tutustumaan viestintätehtäviin ministeriössä sekä kartuttamaan omaa osaamista. Etenkin oman koulutustaustan kautta hankitun osaamisen tuominen käytäntöön ministeriön toimialalla on ollut kiinnostavaa. Pääsin muun muassa tutustumaan sekä antamaan oman panokseni saavutettavuuden ja käytettävyyden eteen tehtävään työhön. Lisäksi harjoittelun aikana olen päässyt kirjoittamaan lukuisia juttuja, tekemään haastatteluja, valo- ja videokuvaamaan, editoimaan sekä avustamaan tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Iso osa näiden monipuolisten viestintätehtävien parissa työskentelyä on kuitenkin ollut niiden tekeminen nimenomaan MMM:ssä. Ilmapiiri ministeriössä on ollut lämmin ja kannustava, enkä ole joutunut jäämään yksin minkään työtehtävän kanssa, vaikka työt ovat pääsääntöisesti hoituneet etänä.

Ainutlaatuinen harjoittelukokemukseni ei kuitenkaan koostu ainoastaan monipuolisten viestintätehtävien parissa työskentelystä. Merkittävän osan kokemuksesta on rakentanut työn merkityksellisyys kansalaisyhteiskunnassa – valtioneuvoston piirissä toimiminen toi tehtäviini vaikuttavan tunteen. Lisäksi arvostan sitä, että taloon ei tarvinnut tulla valmiina osaajana, vaan oppijana, joka on saanut tukea kaikessa tekemisessä. Minua harjoittelijana on myös kohdeltu asiantuntijana ja tekemiseeni on luotettu. Erilaisten viestinnällisten tehtävien tekeminen on myös ollut tärkeä tilaisuus omien osaamisten ja taitojen tutkimiseen sekä tulevan asiantuntijuuden reflektoimiseen.

Ennen kaikkea tästä ainutlaatuisesta kokemuksesta on kuitenkin kiittäminen viestintäyksikön kollegoja, joista jokainen on opeillaan jättänyt jälkensä uraani kohti viestinnän ammattilaista.

Riina Tynkkynen, Vaasan yliopisto: Tekninen viestintä, kevät 2021 

Mielenkiintoisia aiheita ja arvokasta käytännön kokemusta

Harjoittelujaksoni maa- ja metsätalousministeriössä meni nopeasti ja oli enemmän mitä osasin odottaa. Kolme kuukautta menee nopeasti ja siihen mahtuu paljon erilaisia työtehtäviä ja -päiviä.  Maa- ja metsätalousministeriö sopii jokaiselle harjoittelupaikkaa haalivalle, erityisesti niille keitä kiinnostaa ruoka, metsä ja ilmastoasiat. Ministeriön toimiala sisältää laajasti myös muita eri teemoja. Kolmen kuukauden aikana ehtii huomaamaan, kuinka laajasti maa- ja metsätalousministeriö on osa ihmisten elämää.

Itselleni harjoittelujakso MMM:ssä oli odotettu ja opettavainen kokemus, niin ministeriöstä työpaikkana, kuin myös käytännön työtehtävien osalta. Työtä tehtiin paljon etänä, mutta siitä huolimatta koen, että pääsin seuraamaan ministeriön elämää niin sanotusti näköalapaikalta. Harjoittelussa opin hyödyllisiä työelämätaitoja, ja lisäksi mitä ministeriön viestintäyksikössä tehdään.

Päällimmäisenä mieleen harjoittelusta jäi hyvä työskentelyilmapiiri, johon harjoittelija oli tervetullut osaksi työyhteisöä. Harjoittelijalle annetaan paljon mahdollisuuksia osallistua eri projekteihin ja työtehtäviin. Itse kirjoitin raportteja ja muistioita, pääsin videokuvaamaan ja editoimaan, mutta myös avustamaan ammattilaisia kuvaustyössä. Lisäksi tein sosiaaliseen mediaan päivityksiä, sekä osallistuin viestintäsuunnitelmien tekemiseen ja avustin etätapahtumien toteutuksissa.

Parasta työssä ovat mielenkiintoiset maa- ja metsätalousministeriön teemat, jotka kietoutuvat yhteen viestinnällisten tehtävien kanssa. Harjoittelussa ei kuitenkaan tarvitse olla kummankaan alan valmis ammattilainen, vaan tehtäviä saa tehdä laidasta laitaan, myös oman mielenkiinnon mukaan.

Tein osan harjoittelustani etänä ja koen siitä olevan tulevaisuuden työelämässä hyötyä. MMM:n viestintäyksikkö oli loistava ja monipuolinen harjoittelupaikka, jossa pääsee kehittämään omaa osaamistaan lämpimässä työyhteisössä. Kiitollisena kokemuksesta jatkan kohti uusia haasteita.

Suosittelen hakemaan rohkeasti tätä harjoittelupaikkaa!

Anni Karhu, Jyväskylän yliopisto: Yhteiskuntapolitiikka, talvi 2020-2021

 

Kullanarvoiset kolme kuukautta viestintäyksikössä

Kolmen kuukauden harjoitteluni maa- ja metsätalousministeriön viestinnässä oli innostava ja opettavainen kokemus. Hakiessani en olisi koskaan kuvitellut, kuinka mielenkiintoisia asioita pääsisin näkemään, kokemaan ja oppimaan.

Harjoittelun aikana tutustuin monipuolisesti viestinnän tehtäviin aina uutisten kirjoittamisesta työpajojen järjestelyyn ja videoeditointiin. Sain töissä käyttää ja soveltaa laajasti taitojani, mutta opin myös paljon uutta. Esimerkiksi ennen harjoitteluani en ollut kokenut valo- tai videokuvaaja, mutta ennen pitkää kuvaushommat alkoivat sujua.

Harjoittelun aikana sain vastuullisia työtehtäviä ja opin työskentelemään itseohjautuvasti. Itse pääsin esimerkiksi suunnittelemaan ministeriön 160-vuotissyntymäpäivän muistamista sekä ministeriön työnantajaviestintää. Harjoittelija saa osallistua ministeriön eri viestinnällisiin hankkeisiin ja toimiin, joten kannattaa rohkeasti ilmaista kiinnostuksensa jotain aihetta tai projektia kohtaan.

Työporukka viestintäyksikössä on auttavainen, huomaavainen ja lämmin. Harjoittelija on tasa-arvoinen osa työyhteisöä: harjoittelijan mielipiteitä kuunnellaan, ja tehdystä työstä saa kiitoksen ja kunnian. Kertaakaan harjoitteluni aikana en tuntenut olevani yksin, vaikka muutaman kerran saatoinkin olla ainoana paikalla toimistolla.

Koronan aiheuttama poikkeustila ja etätyösuositus ulottuivat minunkin harjoittelupestiini. Etätyö tarjosi kuitenkin joustavan mahdollisuuden tehdä töitä joko Hallituskadun toimistolta tai kotoa Turusta käsin. Kannustan ehdottomasti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia hakemaan MMM:n harjoittelupaikkoja!

Eeva Rantanen, Turun yliopisto: poliittinen historia, syksy 2020
 

Poikkeusajan viestintää politiikan keskiössä

 Koronarajoitusten määrittäessä työntekoa jatkoin siitä, mihin edellinen harjoittelija oli jäänyt. Käytännössä työskentelin koko harjoittelun ajan poikkeusoloissa: pääosin kotoa käsin, mutta aina välillä ministeriöllä käyden, mikäli työtehtävät niin edellyttivät.

Harjoitteluni olisi varmastikin ollut kovin erilainen normaaleissa olosuhteissa, mutta olen silti hyvin kiitollinen, että minulle ylipäätään tarjoutui harjoittelumahdollisuus näinkin haastavassa tilanteessa. Harjoittelu poikkeusaikana on ollut ainutlaatuinen kokemus. Olen oppinut paljon valtionhallinnon toiminnasta ja viestinnästä kriisitilanteessa sekä käytännössä työskentelemään itseohjautuvasti ja organisoimaan työtäni. Koska etätyöskentely tulee jatkossa varmasti lisääntymään, on tämä ollut myös erittäin hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen.

MMM:ssä olen päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä aina arvokkaista viestinnän perustaidoista kampanjan kokonaisvaltaiseen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen (kannattaa tutustua hyönteishotelleihin!). Politiikan kevät ja kesä on ollut tapahtumarikas, ja näin valtio-opin opiskelijalle ihan parasta on ollut se, että on päässyt työskentelemään päivänpolitiikan polttopisteessä. Pääsinpä muutaman kerran käymään eduskunnassakin. 

Työyhteisö on ollut lämmin, ymmärtäväinen ja kannustava; siis kaikkea sellaista, mitä vasta työelämään astuva ihminen voi toivoa. On ollut ilo huomata, miten harjoittelijaa kohdellaan työyhteisön tasavertaisena jäsenenä. 

Kolme kuukautta on ohi ennen kuin huomaakaan, joten kannattaa ottaa kaikki ilo irti harjoittelusta: osallistu ja pyydä päästä rohkeasti mukaan erilaisiin projekteihin ja tehtäviin, uskalla kertoa näkemyksesi ja hyödynnä ministeriön tarjoamia oppimismahdollisuuksia! Tässä voin siis vain yhtyä edellisiin harjoittelijoihin. Iso kiitos kaikille, joiden kanssa sain tehdä töitä! Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita.

Ella Vähäniitty, Helsingin yliopisto: politiikan ja viestinnän kandiohjelma, kesä 2020

 

Viestintäharjoittelijana poikkeusoloissa

Oma harjoitteluaikani ministeriössä oli vähintäänkin poikkeuksellinen. Ehdin työskennellä viisi viikkoa ministeriön niin sanotussa normaalissa arjessa, kunnes siirryimme etätöihin koronavirustilanteen vuoksi. Loppuajan harjoittelusta teinkin sitten töitä etänä. En siltikään voi sanoa olevani millään tavalla pettynyt, vaikka maailmantila ja sitä myötä työn tekemisen tavat muuttuivat. Tässä on nimittäin saanut hyvän oppitunnin kriisiviestinnästä. Oli todella mielenkiintoista olla mukana, kun yhdessä tiiminä mietittiin, miten viestintätyötä jatketaan poikkeusoloissa. Vastaavasta tilanteesta kun ei kenelläkään ollut aiempaa kokemusta.

Työnkuva on ollut erittäin laaja. Olen saanut kirjoittaa paljon erilaisia tekstejä, esimerkiksi haastatteluja ja raportteja. Erityisesti korona-aikana olin vastuussa sisäisestä viestinnästä: toteutin muun muassa juttusarjan etätyöjaksosta. Yksi keskeinen osa omaa harjoitteluani oli sosiaalinen media. Olen tehnyt julkaisuja ministeriön somekanaviin, ja ollut suunnittelemassa ja tekemässä Hyönteishotellit2020-kampanjaan liittyvää someviestintää. Näiden lisäksi olen valokuvannut, videoinut, editoinut, avustanut erilaisissa tapahtumissa ja auttanut kielenhuollossa. Näin muutamia mainitakseni. Kannattaa rohkeasti kertoa, mikä sinua itseäsi kiinnostaa, ja mitä haluaisit oppia!

En tiedä, voiko omaa harjoittelukokemustani verrata muihin, mutta sen voin sanoa, että täällä harjoittelijaa ei jätetä yksin. Poikkeustilassakin todistettavasti pidetään yhtä.

Salli Kärkkäinen, Oulun yliopisto: suomen kieli, kevät 2020

Monipuolista ja vauhdikasta arkea MMM:n viestintäharjoittelijana

Tuuli

Kolme kuukautta maa- ja metsätalousministeriön korkeakouluharjoittelijana perehdytti monipuolisesti viestinnän tehtäviin. Ministeriön arki on toisinaan vauhdikas eikä yksikään päivä ole edellisen kopio.

Harjoittelusta on mahdollista tehdä itsensä näköinen, sillä omia toiveita ja kiinnostuksenkohteita kuunnellaan ja mahdollisuuksien mukaan räätälöidään osaksi työtehtäviä. Itse olin tasaisen kiinnostunut kaikesta mahdollisesta, joten koen saaneeni hyvin monipuolisen katsauksen ministeriön viestinnän tehtäviin. Harjoitteluni aikana kirjoitin ja valokuvasin, videokuvasin ja editoin, avustin tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä autoin muita ministeriöläisiä erilaisissa asioissa. Työtoverit ovat olleet mahtavia: harjoittelijaan suhtaudutaan tasa-arvoisena työkaverina ja hänelle annetaan vastuuta ja vapautta. Työtehtävät haastavat hyvällä tavalla pitäen työn kiinnostavana ja antaen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. 

Ministeriössä aika lentää siivillä ja harjoittelu on ohi ennen kuin huomaatkaan, joten kannustan ottamaan kaiken mahdollisen irti näistä kolmesta kuukaudesta. Allekirjoittanut ei voi muuta kuin hämmästellä, miten paljon lyhyessä ajassa oppiikaan uutta. Tästä on hyvä jatkaa omaa urapolkuansa varmempana osaamisestaan ja siitä, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä.

Tuuli Järvinen, Jyväskylän yliopisto: Intercultural management and communication, talvi 2019-2020

 

Opettavainen ja vauhdikas syksy maa- ja metsätalousministeriön viestintäharjoittelijana

Syksy maa- ja metsätalousministeriön viestintäharjoittelijana oli monipuolinen ja antoisa katsaus erilaisiin viestinnän työtehtäviin. Harjoitteluni aikana pääsin esimerkiksi tuottamaan videoprojekteja, kirjoittamaan lukuisia juttuja, valokuvaamaan, editoimaan ja toteuttamaan kollegoille pienimuotoisen Instagram-koulutuksen.  MMM:ssä harjoittelijalle annetaan paljon vastuuta ja myös mahdollisuus omilla toiveilla vaikuttaa siihen, millaisten tehtävien parissa pääsee työskentelemään.

Koen olleeni erityisen onnekkaassa asemassa harjoitteluni ajankohdan suhteen. Koska ministeriössä viettämäni kolme kuukautta osuivat Suomen EU-puheenjohtajakaudelle, sain olla mukana epävirallisen maatalousministerikokouksen järjestelyissä. Kansainvälisen ja suuren tapahtuman suunnitteluun ja sen viestinnän toteutukseen osallistuminen oli opettavainen ja varmasti tulevaisuuden kannalta hyödyllinen kokemus.

Harjoittelu maa- ja metsätalousministeriössä opetti paljon paitsi viestinnästä, myös ministeriön toiminnasta yleensä. Ministeriössä oli antoisaa päästä tekemään töitä tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden parissa, varsinkin ilmastomuutokseen ja ruoantuotantoon liittyvän keskustelun ytimessä. Harjoittelu avasi uusia näkökulmia moniin asioihin - maa- ja metsätalousministeriö onkin harjoittelupaikka, josta saa taatusti hyödyllisiä oppeja mukaansa, suuntasipa millaisiin työtehtäviin tahansa.   

Roosa Valtanen, Aalto-yliopisto: corporate communication, syksy 2019

 

Arvokas oppitunti ja antoisa kokemus viestinnästä

”Siis mihin!?” Moni yllättyi, kun viestinnän opiskelijana kerroin meneväni kesäksi maa- ja metsätalousministeriöön harjoitteluun. Suoraan sanottuna en itsekään tiennyt, minkälainen paikka MMM on. Kesän aikana näin ja opin, että toiminnan keskiössä ovat kaikille tärkeät ja arkisetkin asiat, kuten ruoan kulutus ja turvallisuus sekä ilmastokysymykset. Tämän vuoksi voin suositella harjoittelua MMM:ssä kaikille, jotka syövät ja juovat ja joita kiinnostavat ilmastoasiat. 

Harjoittelu oli ihan mahtava katsaus ja oppitunti viestinnän työhön. Ministeriössä sai olla oppimassa ja seuraamassa – ammattilaisena ei tarvinnut taloon tulla. Kuitenkin harjoittelijalle annetaan monipuolisia sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehtäviä sekä vastuuta. Somettaminen, kirjoittaminen, kuvaaminen ja editointi tulivat tutuiksi. Kuvasin useita videoita ministeristä, vaikka videokuvaus ei ollut vahvuuteni harjoitteluun tullessa. Pienempien työtehtävien lisäksi harjoittelijana pääsi osaksi isompia projekteja. Olin esimerkiksi Okra-messuilla ja Biotalouskonferenssissa, mistä sai arvokasta kokemusta tapahtumien viestinnästä ja sen suunnittelusta.

MMM:ssä on ihanat työkaverit ja esimiehet. Harjoittelijat otetaan lämpimästi vastaan. Viestintätiimiin arkeen on helppo sujahtaa ja ilmapiiri on kannustava. Saa oppia, tehdä ja kompuroidakin. Opin ihan valtavasti, ja oppimisen matka jatkuu. Näillä eväillä on hyvä jatkaa matkaa - ehkäpä tieni kulkeutuu vielä joskus takaisin ministeriöön.

Johanna Liukkonen, Vaasan yliopisto: Organisaatioiden viestintä, kesä 2019

 

Vauhdikas ja opettavainen kolme kuukautta

Kolmen kuukauden mittainen harjoittelu maa- ja metsätalousministeriön viestinnän parissa oli vauhdikas ja opettavainen kokemus. Kuluneet kolme kuukautta ovat varmasti olleet elämäni nopeimmat kuukaudet.

Työn makuun pääsinkin heti ensimmäisestä päivästä lähtien, ja pikkuhiljaa ministeriön viestinnän tehtävät tulivatkin tutuiksi. Harjoitteluni aikana pääsin muun muassa kirjoittamaan uutisia ja tiedotteen, sekä valokuvaamaan erilaisia kokouksia ja tapahtumia. Pääsin luomaan sisältöä ministeriön sosiaalisen median kanaviin ja kirjoittamaan muun muassa henkilökuvia uusista ministeriöläisistä sisäiseen intranettiin.

Työskentelyni aikana julkaistiin ministeriön uusi strategia, jonka jalkauttamisen parissa pääsin työskentelemään. Tämän lisäksi pääsin yhdessä viestintäpäällikön kanssa suunnittelemaan ja vetämään ministeriön omaa sanakirjaprojektia.

Ministeriön viestinnässä oli ilo työskennellä. Pääsin heti osaksi viestinnän tiimiä ja tunsin, että osaamistani ja panostani arvostetaan. Työkaverit ministeriössä olivat mitä parhaimmat ja sainkin kullanarvoisia neuvoja tulevaa varten.

Arto Korhonen, Helsingin yliopisto: Metsäekonomia ja markkinointi, kevät 2019

 

Itsevarmempana viestijänä ja korvaamatonta kokemusta rikkaampana kohti uusia haasteita!

Kolmen kuukauden mittainen harjoitteluni maa- ja
metsätalousministeriön viestintäyksikössä oli erittäin monipuolinen ja opettavainen. Ennen harjoitteluani en olisi ikinä uskonut, mitä kaikkea ministeriön viestintä tekee ja mitä kaikkea pääsisin itse tekemään. Pääsin mm. kirjoittamaan ulkoisille nettisivuille tiedotteen ja uutisia, valo- ja videokuvaamaan, editoimaan kuvia ja videoita, järjestämään tapahtumia, päivittämään ministeriön sosiaalista mediaa sekä kirjoittamaan ministeriön intranettiin erilaisia uutisia ja esimerkiksi haastatteluita uusista työntekijöistä. 

Viestintäyksikössä arvostetaan omaa osaamista ja kannustetaan kokeilemaan. Pääaineeni ansiosta pääsin esimerkiksi oikolukemaan erilaisia tekstejä ja kirjoittamaan paljon. Toiveita kuunneltiin myös. Halusin oppia lisää videoiden kuvaamisesta ja editoimisesta, ja kolmen kuukauden aikana pääsinkin mukavasti kartuttamaan osaamistani niissä. 

Harjoittelussani parasta oli ehdottomasti ihanat ja kannustavat työkaverit. Oli koko ajan sellainen olo, että harjoittelijaan luotetaan. Olen myös todella kiitollinen siitä, miten monipuolisia työtehtäviä sain hoitaakseni. Tylsää hetkeä ei harjoittelun aikana ehtinyt tulemaan ja kokemuksen ansiosta on paljon itsevarmempi olo omasta osaamisesta. Harjoittelu myös selvensi tulevaisuuden urahaaveita, ja ensimmäistä kertaa olen varma siitä, että tätä haluan tehdä tulevaisuudessakin. Iso kiitos siis kaikille, jotka teitte harjoittelustani ikimuistoisen!

Venla Tyynelä, Helsingin yliopisto: suomen kieli, talvi 2018-2019

 

Työntäyteinen syksy ministeriössä!

Harjoitteluni maa- ja metsätalousministeriössä oli hyvin työntäyteinen ja vauhdikas! Työtehtäviini kuului mm. erilaisten juttujen kirjoittaminen, tapahtumien järjestelyissä avustaminen, valo- ja videokuvaaminen sekä editointi. Toteutin myös ministeriön työnantajakuvaan liittyvää viestintää, johon liittyen mm. kirjoitin erilaisia haastatteluita sekä käsikirjoitin ja ohjasin ministeriön työnantajakuva-videon.

Syksyllä ministeriössä tapahtui paljon, ja sain olla erilaisissa uudistuksissa mukana vahvasti! Oli mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi ministeriön uuden visuaalisen ilmeen kehittely ja käyttöönotto sujuivat. 

Kolmen kuukauden aikana opin paljon viestinnän tekemisestä sekä myös laajemmin ministeriön toiminnasta, sekä sain lisää itseluottamusta viestijänä! Maa- ja metsätalousministeriön viestinnän harkkarina todella pääsee käärimään hihat ja tekemään töitä, eikä täysin samanlaista työpäivää tule vastaan! Täällä harjoittelijaan todella luotetaan! 

Siiri Nieminen, Helsingin yliopisto: sosiologia, syksy 2018

 

Vauhdikas ja monipuolinen harjoittelu

 Pääsin aloittamaan harjoitteluni vauhdikkaasti jo ensimmäisellä viikolla Riihimäen Kansainvälisillä Erämessuilla. Sieltä sain todella arvokasta messukokemusta, ja myöhemmin vielä Oripään Okra Maatalousnäyttelystä. Neljä päivää Erämessuilla oli mukavan intensiivinen alku ja pääsin todella helposti mukaan tekemisen meininkiin. Kesä ei ollut ollenkaan hiljainen työkavereiden lomista huolimatta, sillä tekemistä riitti mukavasti ja työpäivät tarjosivat monipuolista vaihtelua pitkin kesää.  

Harjoitteluni aikana pääsin matkustamaan erilaisiin tapahtumiin ympäri Suomea. Sain matkustaa messujen lisäksi Vaalimaan rajalle ruokakoiran julkistustilaisuuteen, mansikkatilavierailulle Kärkölään ja Suomen luonnon päivänä Raaseporiin Mustionjoelle. Päivittäisten viestinnän tehtävien lisäksi oli todella mielenkiintoista järjestää ja osallistua erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.  

Ilmapiiri täällä on loistava! Harjoittelijaa kannustetaan, autetaan, opastetaan ja tuetaan. Tunsin itseni heti tervetulleeksi joukkoon, ja työpanostani arvostettiin aidosti. Parasta harjoittelussani olivat monipuoliset ja itsenäiset työtehtävät, sekä tietysti huiput työkaverit. Harjoittelu ministeriössä on vahvistanut omaa osaamistani merkittävästi ja koin useita onnistumisen hetkiä kesän aikana. Sain rohkeutta uskaltaa tehdä uusia asioita mukavuusalueen ulkopuolella, mikä on ihan mielettömän arvokasta!   

Nikolina Ojalainen, Vaasan yliopisto: organisaatioiden viestintä, kesä 2018

 

Metsäekskursioita, valokuvaseiniä, ahkeraa twiittailua ja tosi mukavia työkavereita

 

Harjoittelu MMM:ssä oli ensimmäinen kosketukseni viestinnän
​työtehtäviin – ja oli muuten intensiivinen sellainen. Keväällä tapahtui huisin paljon kiinnostavia asioita, ja onnekseni sain osallistua niistä useimpiin. Kirjoitin uutisia ja henkilöesittelyjä, twiittailin kaikenlaisista tilaisuuksista, autoin tapahtumien järjestämisessä, kuvasin, videoin, editoin ja tapasin paljon merkittäviä ja mukavia ihmisiä. Pääsin mukaan myös uudenlaisiin sisäisen viestinnän projekteihin.

Koen, että viestintäharjoittelijan tekemää työtä tarvitaan ja arvostetaan. Hänelle annetaan myös riittävästi vastuuta sekä mielekkäitä tehtäviä. Kokouksia on ollut paljon, mutta lähes yhtä paljon on ollut työpäiviä, joina minun ei ole tarvinnut istua työpöydän ääressä, vaan olen saanut touhuta milloin missäkin tapahtumassa. 

Olen viestijänä paljon varmempi kuin kolme kuukautta sitten. Kiitos tästä kuuluu viestintätiimille, joka luotti minuun ja kuunteli ajatuksiani. Sen lisäksi, että opin itse työstä, opin viestinnän arjesta ja siitä, kuinka tärkeää on olla avoin ja auttaa muita. Suuret kiitokset myös kaikille muille, joiden kanssa sain tehdä töitä – teitte harjoittelustani ikimuistoisen!

Vilma Häkkinen, Tampereen yliopisto: suomen kieli, kevät 2018

 

Mielenkiintoisia työtehtäviä, huippu työympäristö ja paljon uutta oppia - tälläinen oli minun harjoitteluni!

Aloitin harjoitteluni maa- ja metsätalousministeriössä joulukuussa 2017 ja kolme kuukautta kului kuin siivillä. Pääsin kirjoittamaan tiedotteita, artikkelin Metsästäjä- lehteen ja järjestämään tapahtumia. Työtehtävät olivat vaihtelevia ja erittäin mielenkiintoisia. Oli hienoa päästä näkemään kuinka ministeriön viestintää toteutetaan käytännössä.

Tutuksi tulivat myös valokuvaus, intran päivittäminen ja videoiden editointi. Pääsin myös mukaan suunnittelemaan ministeriön sosiaalisen median suunnitelmaa. Olen kiitollinen siitä, että sain hoidettavakseni vastuullisia ja mielenkiintoisia tehtäviä laidasta laitaan.

Harjoittelussa parasta oli huiput työkaverit ja mukava ilmapiiri. Pääsin kehittämään omaa viestinnän osaamistani todella paljon ja opin hahmottamaan paremmin omia tulevaisuuden suunnitelmiani. 

Saara Kemiläinen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: viestinnän johtaminen, talvi 2018