Puurakentamista edistetään

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voitaisiin edelleen lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan puurakentamisen toimintaohjelmaa vuosina 2017-2020. Viime vuosina on uudistettu myös rakentamismääräyksiä, kuten esimerkiksi palomääräyksiä sekä rakentamisen teknisiä vaatimuksia osana maankäyttö- ja rakennuslakia. 

Puurakenteissa ja -kalusteissa puun sitoma hiili säilyy pitkään

Puun käyttö rakenteissa ja kalusteissa on perusteltua muun muassa luonnonvarojen riittävyyden ja ilmastomuutoksen näkökulmasta. Puusta valmistetut rakennukset, rakenteet, huonekalut ja muut puutuotteet toimivat hiilivarastoina. Esimerkiksi puisen talon rakenteissa hiili säilyy parhaimmillaan satoja vuosia. 

Puuverhoilut ja puurakenteet tasaavat sisäilman kosteusvaihteluita. Puupinnat toimivat myös lämmön tasaajina.

Puutuoteteollisuudesta vientituloja

Kotimaisen puun jalostamisella on positiivinen vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä. Suomen puutuoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 6,5 miljardia euroa, josta saha- ja levyteollisuuden osuus on noin 62 prosenttia ja puusepänteollisuuden osuus noin 38 prosenttia.

Vuonna 2018 sahatavaraa tuotettiin Suomessa lähes 12 miljoonaan kuutiometriä. Kotimaassa sahatavaran kulutukseen vaikuttaa voimakkaasti rakentaminen, sillä noin neljä viidesosaa Suomessa käytettävästä sahatavarasta käytetään rakentamiseen. 

Puutuoteteollisuuden rooli on merkittävä myös vientitulojen tuojana Suomessa. Puutuotealan tärkein vientituote on jo pitkään ollut sahatavara. Tärkein vientimarkkina-alue on perinteisesti ollut Eurooppa. Lisäksi merkittäviä vientikohteita Pohjois-Afrikka (erityisesti Egypti), Kiina ja Japani. Viime vuosina sahatavaran viennin veturina on toiminut erityisesti Kiina.

Muualla verkossa
Puurakentamisen toimenpideohjelma (Ympäristöministeriö)
Puutuotealan toimialaraportit (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Puurakentaminen (Biotalous.fi)
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (Liikenneministeriö)

Puutuoteteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Puuinfo
Forest Value-ohjelma

Sahateollisuuden tilastoja
Puun tarina (Puuinfo)

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350