Puurakentamista edistetään

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voitaisiin edelleen lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan puurakentamisen toimintaohjelmaa vuosina 2017-2020. Viime vuosina on uudistettu myös rakentamismääräyksiä, kuten esimerkiksi palomääräyksiä sekä rakentamisen teknisiä vaatimuksia osana maankäyttö- ja rakennuslakia. 

Puurakenteissa ja -kalusteissa puun sitoma hiili säilyy pitkään

Puun käyttö rakenteissa ja kalusteissa on perusteltua muun muassa luonnonvarojen riittävyyden ja ilmastomuutoksen näkökulmasta. Puusta valmistetut rakennukset, rakenteet, huonekalut ja muut puutuotteet toimivat hiilivarastoina. Esimerkiksi puisen talon rakenteissa hiili säilyy parhaimmillaan satoja vuosia.

Puuverhoilut ja puurakenteet tasaavat sisäilman kosteusvaihteluita. Puupinnat toimivat myös lämmön tasaajina. VTT:n mukaan betonikerrostalon hiilijälanjälki on noin +75% isompi vastaavanlaiseen puukerrostaloon nähden.

Kotimaisen puun jalostamisella on positiivinen vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä. Suomen puutuoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 6,5 mrd €, josta saha- ja levyteollisuuden osuus on noin 62 % ja puusepänteollisuuden osuus noin 38 %.

Puutuoteteollisuudesta vientituloja

Kotimaassa sahatavaran kulutukseen vaikuttaa voimakkaasti rakentaminen, sillä noin neljä viidesosaa Suomessa käytettävästä sahatavarasta käytetään rakentamiseen.  Vuonna 2016 sahatavaran kulutus Suomessa oli 3,2 miljoonaa kuutiometriä.  

Puutuoteteollisuuden rooli on merkittävä myös vientitulojen tuojana Suomessa. Puutuotealan tärkein vientituote on jo pitkään ollut sahatavara. Tärkein vientimarkkina-alue on perinteisesti ollut Eurooppa. Lisäksi merkittäviä vientikohteita Pohjois-Afrikka (erityisesti Egypti), Kiina ja Japani. Vuonna 2016 sahatavaran vienti saavutti uuden ennätyksen, 8,6 miljoonaa kuutiometriä.

Viime vuosina sahatavaran viennin veturina on toiminut erityisesti Kiina. Kiinan viennin kasvun myötä Suomesta vietiin vuonna 2016 Suomesta Aasiaan jo 3,1 miljoonaa kuutiometriä havusahatavaraa. Aasian vienti oli jo lähes yhtä suuri kuin perinteisesti tärkeimmälle vientimarkkina-alueelle Eurooppaan suuntautunut sahatavaran vienti, 3,2 miljoonaa kuutiometriä.

Muualla verkossa
Puurakentamisen toimenpideohjelma (Ympäristöministeriö)
Puutuotealan toimialaraportit (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Puurakentaminen (Biotalous.fi)

WoodWisdom-Net
Puuinfo
Puutuoteteollisuus ry
Sahateollisuus ry
 

Sahateollisuuden tilastoja
Metsäteollisuus ry:n tilastoja sahateollisuudesta, puulevyteollisuudesta ja puutuoteteollisuudesta
Puun tarina (Puuinfo)

Lisätietoja: